Kërkim i detajuar X

[Përzgjidhi të gjitha]

[Hiq përzgjidhjen]Titulli & Index
Përshkrimi
Përfshirja
Përjashtimi
Shënime


ICD-10 Shqip Versioni 2016

Organizata Botërore e Shëndetësisë

X

[Kërkim i detajuar]

 • ICD-10: Versioni 2016
  • Beverages
   • Water
   • Water
   • Coffee
   • Tea
    • Java Script
    • White Tea
    • Green Tea
     • Sencha
     • Gyokuro
     • Matcha
     • Pi Lo Chun
Rezultati kërkimit X