Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A20 Murtaja (=Pestis)

Përf.:
infeksionin nga Yersinia pestis
A20.0 Murtaja bubonike
A20.1 Murtaja celulokutaneale
A20.2 Murtaja pulmonare
A20.3 Meningit nga murtaja
A20.7 Murtajë septicemike
A20.8 Forma të tjera të murtajës
Përf.:
Murtaja abortive
Murtaja josimptomatike
Pestis minor
A20.9 Murtajë e paspecifikuar

A21 Tularemia

Përf.:
ethet nga miza e drerit [Chrysops callidus]
infeksionet nga Francisella tularensis
ethet e lepurit
A21.0 Tularemia ulçeroglandulare
A21.1 Tularemia okuloglandulare
Përf.:
Tularemia oftalmike
A21.2 Tularemia pulmonare
A21.3 Tularemia gastrointestinale
Përf.:
Tularemia abdominale
A21.7 Tularemia e gjeneralizuar
A21.8 Forma të tjera të tularemisë
A21.9 Tularemi e paspecifikuar

A22 Plasja (=Antraksi)

Përf.:
infeksionet nga Bacillus anthracis
A22.0 Plasja e lëkurës (=Antraksi kutaneal)
Përf.:
Malinje:
  • karbunkul
  • pustulë
A22.1 Plasja e mushkërive (=Antraksi pulmonar)
Përf.:
Plasja (=Antraksi) nëpërmjet inhalacionit të Bacillus anthracis
Sëmundja e Ragpicker
Sëmundja e Woolsorter
A22.2 Plasja e aparatit tretës (=Antraksi gastrointestinal)
A22.7 Septicemi nga plasja
A22.8 Forma të tjera të plasjes
Përf.:
Meningiti nga plasja† (G01*)
A22.9 Plasje e paspecifikuar

A23 Bruceloza

Përf.:
ethet e:
  • Maltës
  • mesdhetare
  • ondulante
A23.0 Bruceloza nga Brucella melitensis
A23.1 Bruceloza nga Brucella abortus
A23.2 Bruceloza nga Brucella suis
A23.3 Bruceloza nga Brucella canis
A23.8 Brucelozë tjetër
A23.9 Brucelozë e paspecifikuar

A24 Glanderioza (=maleus) dhe melioidoza

A24.0 Glanderioza
Përf.:
Infeksionet nga Pseudomonas mallei
Infeksionet nga Burkholderia mallei
Maleus
A24.1 Melioidoza akute dhe fulminante (e rrufeshme)
Përf.:
Melioidoza:
  • pneumoni
  • sepsis
A24.2 Melioidoza subakute dhe kronike
A24.3 Melioidoza të tjera
A24.4 Melioidoza, e paspecifikuar
Përf.:
Infeksionet nga Pseudomonas mallei NOS
Infeksionet nga Burkholderia mallei NOS
Sëmundja e Whitmore

A25 Ethet nga kafshimi i miut

A25.0 Spiriloza
Përf.:
Sodoku
A25.1 Streptobaciloza
Përf.:
Eritema artritike epidemike
Ethet Haverhill
Ethet streptobacilare nga kafshimi i miut
A25.9 Ethe nga kafshimi i miut, e paspecifikuar

A26 Erisipeloidi

A26.0 Erisipeloidi i lëkurës
Përf.:
Erythema migrans
A26.7 Septicemia erysipelothrix
A26.8 Forma të tjera të erisipeloidit
A26.9 Erisipeloid i paspecifikuar

A27 Leptospiroza

A27.0 Leptospiroza iktero-hemorragjike
Përf.:
Leptospirozë nga Leptospira interrogans serovar icterohaemorrhagiae
A27.8 Leptospirozë e formave të tjera
A27.9 Leptospirozë e paspecifikuar

A28 Sëmundje të tjera zoonotike bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër

A28.0 Pastëriloza
A28.1 Sëmundja e gërvishtjes së maces
Përf.:
Ethja e gërvishtjes së maces
A28.2 Jersinioza jashta-intestinale (=ekstrainteastinale)
Përj.:
Enteritin nga Yersinia enterocolitica (A04.6)
Murtajën (A20.-)
A28.8 Sëmundje të tjera zoonotike specifike bakteriale, të paklasifikuara diku tjetër
A28.9 Sëmundje zoonotike bakteriale, e paspecifikuar
to top of page