Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A65 Sifilis jo-venerian

Përf.:
bejel
sifilisi endemik
Njovera

A66 Frambesia (=Polipapiloma tropikale)

Përf.:
bouba
framboesia (tropica)
pian
A66.0 Dëmtime (lezione) fillestare të frambesisë
Përf.:
Shankri i frambesisë
Frambesia primare apo fillestare
Ulçera fillestare nga frambesia
Xhunga mëmë
A66.1 Papilomatozë dhe ulçeracione të njoma nga frambesia
Përf.:
Frambesioma
Pianoma
Papiloma palmare ose plantare e frambesisë
A66.2 Dëmtime të tjera të hershme të lëkurës nga frambesia
Përf.:
Frambesia kutane më pak se pesë vjet pas infeksionit
Frambesia e hershme (kutane) (makulare) (makulopapulare) (mikropapulare) (papulare)
Frambeside të frambesisë së hershme
A66.3 Hiperkeratozë nga frambesia
Përf.:
Dora e lugatit (vampirit)
Hiperkeratozë palmare ose plantare (e hershme) (e vonshme) nga frambesia
Shputa (të këmbëve) me xhunga si krimba të vegjël
A66.4 Gumata dhe ulçera nga frambesia
Përf.:
Frambesid gumatoz
Frambesë nodulare e vonshme (e ulçeruar)
A66.5 Gangoza
Përf.:
Rhinopharyngitis mutilans
A66.6 Dëmtime (lezione) të kockave dhe kyçeve nga frambesia
Përf.:
 • Ganglion
 • Hidrartrozë
 • Osteit
 • Periostit (hipertrofik)
 • nga frambesia (i/e hershëm/-shme) (i/e vonshëm/-me)
 • Goundou
 • Gumma në kocka
 • Osteit apo periostit gummatoz
 • nga frambesia (i/e vonshëm/-me)
A66.7 Manifestime të tjera të frambesisë
Përf.:
Nodule pranë artikulacioneve nga frambesia
Frambesia e mukozave (mukozale)
A66.8 Frambesia latente (e fshehtë)
Përf.:
Frambesi pa manifestime klinike, me serologji pozitive
A66.9 Frambesi e paspecifikuar

A67 Pinta [karate]

A67.0 Dëmtime (lezione) primare nga Pinta
Përf.:
 • Shankri (primar)
 • Papula (primare)
 • nga Pinta (karate)
A67.1 Dëmtime (lezione) të ndërmjetme nga Pinta
Përf.:
 • Pllaka eritematoze
 • Lezione hiperkromike
 • Hiperkeratozë
 • nga pinta (karate)
Pintide
A67.2 Dëmtime (lezione) latente (të fshehta) nga Pinta
Përf.:
Lezione kardiovaskulare† (I98.1*)
 • Lezione të lëkurës:
  • akromike
  • cikatriciale
  • diskromike
 • nga pinta (karate)
A67.3 Dëmtime (lezione) të përziera nga Pinta
Përf.:
Lezione akromike përzier me hiperkromike të lëkurës nga pinta (karate)
A67.9 Pinta e paspecifikuar

A68 Ethet rekurrente epidemike

Përf.:
ethet rekurrente
Përj.:
sëmundjen Lyme (A69.2)
A68.0 Ethet rekurrente epidemike me transmetim-nëpërmjet-morrave
Përf.:
Ethet rekurrente epidemike të shkaktuara nga Borrelia recurrentis
A68.1 Ethet rekurrente epidemike me transmetim nëpërmjet rriqnave (këpushave)
Përf.:
Ethet rekurrente epidemike të shkaktuara nga çdo specie e Borrelia, me përjashtim të Borrelia recurrentis
A68.9 Ethe rekurrente epidemike të paspecifikuara

A69 Infeksione të tjera nga spiroketat

A69.0 Stomatit ulçeroz nekrotik
Përf.:
Cancrum oris
Gangrena nga fusospiroketat (=fusospiroketale)
Noma
Stomatiti gangrenoz
A69.1 Infeksione të tjera të Vincent
Përf.:
Faringiti nga fusospiroketat (=fusospiroketal)
Ulçeroz nekrotik (akut):
 • gingivit
 • gingivostomatit
Stomatiti nga spiroketat (=spiroketal)
Stomatiti i llogores
Angina e Vincent apo gingiviti ulçeroz nekrotik akut:
 • angina
 • gingiviti
A69.2 Sëmundja Lyme
Përf.:
Erythema chronicum migrans e shkaktuar nga Borrelia burgdorferi
A69.8 Infeksione të tjera të specifikuara nga spiroketat
A69.9 Infeksion nga spiroketat, i paspecifikuar
to top of page