Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A70 Infeksion nga Chlamydia psittaci

Përf.:
ornitoza
ethet e papagallit
psitakoza

A71 Trakoma

Përj.:
sekelat e trakomës (B94.0)
A71.0 Trakoma e fazës fillestare
Përf.:
Trachoma dubium
A71.1 Trakoma e fazës aktive
Përf.:
Konjunktiviti granular (trakomatoz)
Trakomatoz:
  • konjunktiviti folikular
  • pannus
A71.9 Trakomë e paspecifikuar

A74 Sëmundje të tjera të shkaktuara nga klamidiat

Përj.:
pneumoninë nga klamidiat (J16.0)
klamidial/e (=nga klamidiat) neonatal/e:
sëmundjet nga klamidiat të transmetueshme seksualisht (A55-A56)
A74.0† Konjunktivit nga klamidiat (H13.1*)
Përf.:
Paratrachoma
A74.8 Sëmundje të tjera nga klamidiat
Përf.:
Peritoniti nga klamidiat† (K67.0*)
A74.9 Infeksion nga klamidiat, i pa specifikuar
Përf.:
Klamidiazë NOS
to top of page