Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A75 Tifo ekzantematike (=Tifo e morrit) [=Ethet e tifos]

Përj.:
rikeciozën e shkaktuar nga Neorickettsia sennetsu [Ehrlichia sennetsu] (A79.8)
A75.0 Tifo epidemike e morrit nga Rickettsia prowazekii
Përf.:
Tifo epidemike (e transmetuar-nëpërmjet-morrave)
Tifo klasike epidemike e morrit (=Ethet e tifos)
A75.1 Tifo rekurrente [Sëmundja e Brill]
Përf.:
Sëmundja Brill-Zinsser
A75.2 Ethet e tifos nga Rickettsia typhi
Përf.:
Tifo murine (e transmetuar-nëpërmjet-pleshtave)
A75.3 Ethet e tifos nga Rickettsia tsutsugamushi
Përf.:
Tifo e shkurreve nga akarinat-e-vogla (=trombikulidet)
Ethet tsutsugamushi
A75.9 Ethet e tifos, e paspecifikuar
Përf.:
Tifo (ethet e tifos) NOS

A77 Ethet butonoze (=Rikecioza me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat))

A77.0 Ethet butonoze nga Rickettsia rickettsii
Përf.:
Ethet butonoze të Maleve Shkëmbore
Ethet Sao Paulo
A77.1 Ethet butonoze nga Rickettsia conorii
Përf.:
Tifo afrikane me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
Ethet butonoze
Tifo e Indisë me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
Tifo e Kenias me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
Ethet e Marsejës
Ethet mesdhetare me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
A77.2 Ethet butonoze nga Rickettsia siberica
Përf.:
Ethet e Azisë Veriore me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
Tifo siberiane me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
A77.3 Ethet butonoze nga Rickettsia australis
Përf.:
Tifo e Queensland me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
A77.8 Ethet të tjera butonoze
A77.9 Ethe butonoze, të paspecifikuara
Përf.:
Tifo me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat) NOS

A78 Ethet Q

Përf.:
infeksion nga Coxiella burnetii
ethet "Nëntë Milje"
ethet kuadrilaterale

A79 Rikecioza të tjera

A79.0 Ethet e llogoreve
Përf.:
Ethet Quintan
Ethet Wolhynian
A79.1 Rikecioza pustuloze nga Rickettsia akari
Përf.:
Ethet Kew Garden
Rikecioza vezikulare
A79.8 Rikecioza të tjera të specifikuara
Përf.:
Rikecioza nga Ehrlichia sennetsu
A79.9 Rikeciozë e paspecifikuar
Përf.:
Infeksion rikecial NOS
to top of page