Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Infeksione virale të Sistemit Nervor Qendror
(A80-A89)

Përj.:
sekelat e:
 • poliomielitit (B91)
 • encefalitit viral (B94.1)

A80 Poliomieliti akut (=Poliomieliti)

A80.0 Poliomieliti paralitik akut i lidhur me vaksinën
A80.1 Poliomieliti paralitik akut nga virusi i egër i importuar
A80.2 Poliomieliti paralitik nga virusi i egër indigjen
A80.3 Poliomielit paralitik akut tjetër dhe i paspecifikuar
A80.4 Poliomieliti akut jo-paralitik
A80.9 Poliomielit akut i paspecifikuar

A81 Infeksione të sistemit nervor qendror nga viruse të ngadalshëm

Përf.:
sëmundjet nga prione të sistemit nervor qendror
A81.0 Sëmundja e Creutzfeldt-Jakob
Përf.:
Encefalopatia subakute spongiforme
A81.1 Panencefaliti subakut sklerozant
Përf.:
Encefaliti Dawson
Leukoencefalopatia sklerozonate van Bogaert (=Encefaliti van Bogaert)
A81.2 Leukoencefalopatia progresive shumëvatrore
Përf.:
Leukoencefalopatia shumëvatrore NOS
A81.8 Infeksione të tjera të sistemit nervor qendror nga viruse të ngadalshëm
Përf.:
Kuru
A81.9 Infeksion i sistemit nervor qendror nga virus i ngadalshëm, i paspecifikuar
Përf.:
Infeksion nga virus i ngadalshëm NOS

A82 Tërbimi (=Rabies)

A82.0 Tërbim (=Rabies) silvatik (ose i egër)
A82.1 Tërbim (=Rabies) urban
A82.9 Tërbim (=Rabies) i paspecifikuar

A83 Encefaliti viral me-transmetim-nga-mushkonjat

Përf.:
meningoencefalitin viral me-transmetim-nga-mushkonjat
Përj.:
encefalitin venezuelian të kuajve (A92.2)
A83.0 Encefaliti japonez
A83.1 Encefaliti perëndimor i kuajve
A83.2 Encefaliti lindor i kuajve
A83.3 Encefaliti Sant Louis
A83.4 Encefaliti australian
Përf.:
Sëmundja nga virusi Kunjin
A83.5 Encefaliti i Kalifornisë
Përf.:
Meningoencefaliti i Kalifornisë
Encefaliti La Crosse
A83.6 Sëmundja nga virusi Rocio
A83.8 Encefalite të tjera virale me-transmetim-nga-mushkonjat
A83.9 Encefalit viral me-transmetim-nga-mushkonjat, i paspecifikuar

A84 Encefaliti viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)

Përf.:
meningoencefalitin viral me-transmetim-nga-këpushat
A84.0 Encefaliti viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat) i Lindjes së Largët [Encefaliti rus i pranverë-verës]
A84.1 Encefaliti viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat) i Europës Qendrore
A84.8 Encefalit tjetër viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
Përf.:
Louping ill
Sëmundja nga virusi Powassan
A84.9 Encefalit viral me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat), i paspecifikuar

A85 Encefalit tjetër viral, i paklasifikuar diku tjetër

Përf.:
viral të specifikuar:
 • encefalomielitin NEC
 • meningoencefalitin NEC
Përj.:
encefalomielitin mialigjik beninj (G93.3)
encefalitin e shkaktuar nga:
 • herpesvirus [=virusi i herpes simplex] (B00.4)
 • virusi i fruthit (B05.0)
 • virusi i parotitit epidemik (B26.2)
 • virusi i poliomielitit (A80.-)
 • virusi i zoster (B02.0)
koriomeningitin limfocitar (A87.2)
A85.0† Encefaliti enteroviral (G05.1*)
Përf.:
Encefalomieliti enteroviral
A85.1† Encefaliti adenoviral (G05.1*)
Përf.:
Meningoencefaliti adenoviral
A85.2 Encefalit viral i transmetuar-nga-artropodet, i paspecifikuar
A85.8 Encefalit tjetër viral i specifikuar
Përf.:
Encefaliti letargjik
Sëmundja e von Economo-Cruchet

A86 Encefalit viral i paspecifikuar

Përf.:
Viral:
 • encefalomieliti NOS
 • meningoencefaliti NOS

A87 Meningit viral

Përj.:
meningitin e shkaktuar nga:
 • herpesvirus [=virusi i herpes simplex] (B00.3)
 • virusi i fruthit (B05.1)
 • virusi i parotitit epidemik (B26.1)
 • virusi i poliomielitit (A80.-)
 • virusi i zoster (B02.1)
A87.0† Meningiti enteroviral (G02.0*)
Përf.:
Meningiti nga virus Coxsackie
Meningiti nga virus Echo
A87.1† Meningiti adenoviral (G02.0*)
A87.2 Koriomeningiti limfocitar
Përf.:
Meningoencefaliti limfocitar
A87.8 Meningit viral tjetër
A87.9 Meningit viral i paspecifikuar

A88 Infeksione të tjera virale të sistemit nervor qendror, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
viral:
 • encefalitin NOS (A86)
 • meningitin NOS (A87.9)
A88.0 Ethe ekzantematike enterovirale [Ekzantema e Bostonit]
A88.1 Vertigo epidemike
A88.8 Infeksione të tjera virale të specifikuara të sistemit nervor qendror

A89 Infeksion viral i sistemit nervor qendror, i paspecifikuar

to top of page