Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

A92 Ethet të tjera virale me-transmetim-nga-mushkonjat

Përj.:
sëmundjen Ross River (B33.1)
A92.0 Sëmundja nga virusi Chikungunya
Përf.:
Ethet (hemorragjike) Chikungunya
A92.1 Ethet O`nyong-nyong
A92.2 Ethet venezueliane të kuajve
Përf.:
Venezuelian/e i/e kuajve:
  • encefaliti
  • encefalomieliti viral
A92.3 Infeksionet e virusit te Nilit perëndimor
Përf.:
Ethet e Nilit perëndimor
A92.4 Ethet e luginës Rift
A92.8 Ethe të tjera virale të specifikuara me-transmetim-nga-mushkonjat
A92.9 Ethe virale me-transmetim-nga-mushkonjat, të paspecifikuara

A93 Ethe të tjera virale me-transmetim-nga-artropodët, të paklasifikuara diku tjetër

A93.0 Sëmundja nga virusi Oropouche
Përf.:
Ethet Oropouche
A93.1 Ethet nga flebotomet
Përf.:
Ethet Pappataci
Ethet flebotomus
A93.2 Ethet e Kolorados me-transmetim-nga-këpushat (rriqnat)
A93.8 Ethet të tjera virale të specifikuara me-transmetim-nga-artropodët
Përf.:
Sëmundja e virusit Piri
Ethet e rënda me sindromën trombocitopenike
Sëmundja e virusit të stomatitit vezikular [Ethet Indiana]

A94 Ethe virale me-transmetim-nga-artropodët, e paspecifikuar

Përf.:
ethet arbovirale (=nga arboviruset) NOS
infeksion nga arboviruset NOS

A95 Ethet e verdha

A95.0 Ethet e verdha silvatike (ose e egër)
Përf.:
Ethet e verdha të xhunglës
A95.1 Ethet e verdha urbane
A95.9 Ethe e verdhë, e paspecifikuar

A96 Ethet hemorragjike nga arenoviruset

A96.0 Ethet hemorragjike Junin
Përf.:
Ethet hemorragjike argjentinase
A96.1 Ethet hemorragjike Machupo
Përf.:
Ethet hemorragjike boliviane
A96.2 Ethet Lassa
A96.8 Ethe të tjera hemorragjike nga arenoviruset
A96.9 Ethe hemorragjike nga arenoviruset, të paspecifikuara

A97 Ethet Dengue

Definition
Ethet Dengue është një sëmundje virale që transmetohet me pickimin e mushkonjavetë infektuara me virusin e Dengue. Është një sëmundje e vetme (vetëm një entitet nozologjik), që paraqitet në mënyra të ndryshme klinikedhe shpesh ka një ecuri të paparashikueshme dhe përfundim të paparishikueshëm.Shumica e pacientëve përmirësohen pas një klinike jo të rëndë dhe të kalueshme me nauze, të vjella, puçrra, dhimbje, por një pjesë e vogëlkalojnë një formë të rëndë, me rrjedhje plazme,me/ose pa hemorragji,ndonëse hemorragjitë e rënda mund të ndodhinme ose pa shokun nga Dengue.
A97.0 Dengue pa shenja paralajmëruese
Përf.:
ethet hemorragjike Dengue të shkallëve 1 dhe 2
ethet hemorragjike Dengue pa shenja paralajmëruese
A97.1 Dengue me shenja paralajmëruese
Definition
Shenjat paralajmëruese janë: dhimbje barku, hemorragji nga mukozat, letargji dhe/ose lëvizshmëri e lartë, rënie e shpejtë e numrit të trombociteve, rritje e hematokritit. Shenja të tjera mund të përfshijnë: të vjella të vazhdueshme, grumbullim të dukshëm të lëngut, rritje të mëlçisë në më shumë se 2 cm.
Përf.:
ethet hemorragjike Dengue me shenja paralajmëruese
A97.2 Dengue e rëndë
Definition
Shenjat klinike përfshijnë: 1. rrjedhje serioze e plazmës që mund të çojë në shok (Sindroma "Shok nga Dengue") dhe/ose akumulim lëngjesh dhe distres respirator; 2. hemorragji serioze siç vlerësohet nga klinicisti; 3. përfshirje seroize e organeve: transaminaza aspartate e mëlçisë (AST) ose alaninë aminotransferaza (ALT) =1000, SNQ: ndërgjegje e humbur (encefalit), përfshirje e organeve të tjera, si miokarditi ose nefriti.
Përf.:
ethet e rënda (serioze) Dengue
ethet hemorragjike të rënda (serioze) Dengue
A97.9 Dengue, e paspecifikuar
Përf.:
ethet Dengue NOS

A98 Ethe të tjera hemorragjike virale, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
ethet hemorragjike Chikungunya (A92.0)
ethet hemorragjike Dengue (A97.-)
A98.0 Ethet hemorragjike të Krime-Kongos
Përf.:
Ethet hemorragjike të Azisë Qendrore
A98.1 Ethet hemorragjike të Omskut
A98.2 Ethet e pyllit Kyasanur
A98.3 Sëmundja e virusit Marburg
A98.4 Sëmundja e virusit Ebola
A98.5 Ethet hemorragjike me sindrom renal
Përf.:
Ethet hemorragjike:
  • epidemike
  • koreane
  • ruse
Sëmundja e virusit Hantaan
Sëmundja e virusit Hantaan me prekje të veshkës
Nefropatia epidemike
Përj.:
sindromën (kardio-) pulmonare hantavirus (B33.4†, J17.1*)
A98.8 Ethe të tjera virale hemorragjike të specifikuara

A99 Ethe hemorragjike virale të paspecifikuara

to top of page