Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

B00 Infeksione nga herpesvirusi [herpes simplex]

Përj.:
infeksionin anogjenital nga herpesvirusi (A60.-)
infeksionin kongjenital nga herpesvirusi (P35.2)
mononukleozën gamaherpesvirale (B27.0)
herpanginën (=anginën nga herpesvirusi) (B08.5)
B00.0 Ekzemë herpetike (=Eczema herpeticum)
Përf.:
Shpërthimi variçeliform Kaposi
B00.1 Dermatit vezikular nga herpesvirusi
Përf.:
Herpes simplex:
 • në fytyrë
 • në buzë
 • Dermatit vezikuar i:
  • veshit
  • buzës
 • nga herpesvirusi human 2 (alfa)
B00.2 Gingivostomatit dhe faringotonsilit nga herpesvirusi
Përf.:
Faringiti nga herpesvirusi
B00.3† Meningit nga herpesvirusi (G02.0*)
B00.4† Encefalit nga herpesvirusi (G05.1*)
Përf.:
Meningoencefaliti nga herpesvirusi
Sëmundja Simiane B
B00.5 Sëmundje nga herpesvirusi e syrit
Përf.:
Herpesviral:
B00.7 Sëmundje nga herpesvirusi e përhapur
Përf.:
Sepsis nga virusi herpes
B00.8 Forma të tjera të infeksionit nga herpesvirusi
Përf.:
Herpesviral:
B00.9 Infeksion nga herpesvirusi, i paspecifikuar
Përf.:
Infeksion nga Herpes simplex NOS

B01 Variçela (=Lija e dhenve)

B01.0† Meningit nga variçela (G02.0*)
B01.1† Encefalit nga variçela (G05.1*)
Përf.:
Encefalit pas lijës së dhenve
Encefalomielit nga lija e dhenve
B01.2† Pneumoni nga variçela (J17.1*)
B01.8 Variçela me komplikacione të tjera
B01.9 Variçelë pa komplikacione
Përf.:
Variçela NOS

B02 Zoster (=Herpes zoster)

Përf.:
shingels
zona
B02.0† Encefalit nga herpes zoster (G05.1*)
Përf.:
Meningoencefalit zoster
B02.1† Meningit nga herpes zoster (G02.0*)
B02.2† Zoster (=Herpes zoster) me përfshirje tjetër të sistemit nervor
Përf.:
Postherpetik:
B02.3 Sëmundja zoster e syrit
Përf.:
Zoster:
B02.7 Zoster i përhapur
B02.8 Zoster me komplikacione të tjera
B02.9 Zoster pa komplikacione
Përf.:
Zoster NOS

B03 Lija [FootShënim: Asambleja e 33-të e OBSH-së deklaroi zhdukjen e lijës më 1980. Ky klasifikim ruhet vetëm për qëllime survejance.]

B04 Lija e majmunëve

B05 Fruthi

Përf.:
morbilli
Përj.:
panecefalitin subakut sklerotizant (A81.1)
B05.0† Fruth i komplikuar me encefalit (G05.1*)
Përf.:
Encefaliti pas fruthit
B05.1† Fruth i komplikuar me meningit (G02.0*)
Përf.:
Meningiti pas fruthit
B05.2† Fruth i komplikuar me pneumoni (J17.1*)
Përf.:
Pneumonia pas fruthit
B05.3† Fruth i komplikuar me infeksion të veshit të mesëm (H67.1*)
Përf.:
Infeksion i veshit të mesëm pas fruthit
B05.4 Fruth me komplikacione të zorrëve
B05.8 Fruth me komplikacione të tjera
Përf.:
Keratit dhe keratokonjuktivit pas fruthit† (H19.2*)
B05.9 Fruth pa komplikacione
Përf.:
Fruth NOS

B06 Rubeola

Përj.:
Rubeolën kongjenitale (P35.0)
B06.0† Rubeolë me komplikacione neurologjike
Përf.:
Rubeolë:
B06.8 Rubeolë me komplikacione të tjera
Përf.:
Rubeolë:
B06.9 Rubeolë pa komplikacione
Përf.:
Rubeolë NOS

B07 Kondilomat virale të lëkurës

Përf.:
verruket:
 • simplex
 • vulgaris
Përj.:
lythat anogjenitalë (venerianë ) (A63.0)
papilomën e:

B08 Infeksione të tjera virale, të karakterizuara me lezione të lëkurës dhe membranave mukoze, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
sëmundjen e stomatitit viral vezikular (A93.8)
B08.0 Infeksione të tjera viruse orthopox (=orthopoxvirus)
Përf.:
Lija e lopës
Sëmudja e virusit Orf
Pseudolija e lopës [nyja e mjelësit]
Vaksinia
Përj.:
lijën e majmunit (B04)
B08.1 Molluscum contagiosum
B08.2 Exanthema subitum (Ekzantema subite) [=Sëmundja e gjashtë]
B08.3 Erythema infectiosum (Eritema infeksioze) [=Sëmundja e pestë]
B08.4 Stomatit enteroviral vezikular me ekzantemë
Përf.:
Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës
B08.5 Faringit enteroviral vezikular
Përf.:
Herpangina
B08.8 Infeksione të tjera virale të specifikuara, me lezione të lëkurës dhe membranave mukoze
Përf.:
Faringiti limfonodular enteroviral
Sëmundja e dorës, këmbës dhe gojës
Sëmundja e virusit tanapox
Sëmundja e virusit yaba pox

B09 Infeksione virale të paspecifikuara, të karakterizuara me lezione të lëkurës dhe membranave mukoze

Përf.:
virale:
 • enantema NOS
 • ekzantema NOS
to top of page