Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Mykozat
(B35-B49)

Përj.:
pneumonitin nga mbindjeshmëria për shkak të pluhurit organik (J67.-)
mykozën fungoide (C84.0)

B35 Dermatofitoza

Përf.:
favus
infeksionet nga speciet e Epidermophyton, Microsporum dhe
Trichophyton tinea, çdo lloj përveç atyre në B36.-
B35.0 Dermatofitía e mjekrës dhe sikoza e kokës (=Tinea barbae dhe tinea capitis)
Përf.:
Dermatofitía e mjekrës
Kerion
Dermatofitía e kokës
Sikoza, mykotike
B35.1 Dermatofitía e thonjve (=Tinea unguium) (=Onkomykoza)
Përf.:
Dermatofitía onikia (=Onikia dermatofitike)
Dermatofitía e thoit
Onikomykoza
Dermatofitía e thonjve
B35.2 Dermatofitía e duarve (=Tinea manuum)
Përf.:
Dermatofitoza e dorës
Dermatofitía e dorës
B35.3 Dermatofitía e këmbës (=Tinea pedis) (=Këmba e atletit)
Përf.:
Këmba e atletit
Dermatofitoza e këmbës
B35.4 Dermatofitía e trupit (=Tinea corporis)
Përf.:
Dermatofitía e trupit
B35.5 Dermatofitía imbrikata (=Tinea imbricata)
Përf.:
Tokelau
B35.6 Dermatofitía inguinale (=Tinea cruris)
Përf.:
Kruatja e Dhobi
Dermatofitía inguinale
Kruajtja e Jock
B35.8 Dermatofitía të tjera
Përf.:
Dermatofitozat:
  • e perhapura
  • granulomatoze
B35.9 Dermatofití e paspecifikuar
Përf.:
Dermatofití NOS

B36 Mykoza të tjera sipërfaqësore

B36.0 Pityriasis versicolor
Përf.:
Tinea:
  • flava
  • versicolor
B36.1 Dermatofitía gri (=Tinea nigra)
Përf.:
Keratomycosis nigricans palmaris (=Keratomykoza nigrikans e pëllëmbës)
Mikrosporosis nigra
Pityriasis nigra
B36.2 Piedra e bardhë (=Infeksion mykotik i qimeve të mjekrës, mustaqeve, sqetullës dhe organeve gjenitale)
Përf.:
Tinea blanca
B36.3 Piedra e zezë (=Infeksion mykotik i qimeve të skalpit)
B36.8 Mykoza të tjera sipërfaqësore të specifikuara
B36.9 Mykozë sipërfaqësore e paspecifikuar

B37 Kandidiaza

Përf.:
kandidozën
moniliazën
Përj.:
kandidiazën e të porsalindurit (P37.5)
B37.0 Stomatit nga kandida
B37.1 Kandidiazë pulmonare
B37.2 Kandidiazë e lëkurës dhe e thonjve
Përf.:
Nga Kandida:
  • onikia
  • paraonikia
Përj.:
dermatitin nga pelenat (L22)
B37.3† Kandidiazë e vulvës dhe e vaginës (N77.1*)
Përf.:
Vulvovagini nga Kandida
Vulvovaginiti nga Monilia
B37.4 Kandidiazë e zonave të tjera uro-gjenitale
Përf.:
Kandidiazë:
B37.5† Meningit nga kandida (G02.1*)
B37.6† Endokardit nga kandida (I39.8*)
B37.7 Septicemi nga kandida
B37.8 Kandidiazë me lokalizime të tjera
Përf.:
Kandidiazë:
  • keilitis
  • enteritis
B37.9 Kandidiazë e paspecifikuar
Përf.:
Kandidiazë NOS

B38 Koksidioidomykoza

B38.0 Koksidioidomykozë pulmonare akute
B38.1 Koksidioidomykozë pulmonare kronike
B38.2 Koksidioidomykozë pulmonare e paspecifikuar
B38.3 Koksidioidomykozë e lëkurës
B38.4† Meningit nga koksidioidomykoza (G02.1*)
B38.7 Koksidioidomykozë e përhapur
Përf.:
Koksidioidomykozë e gjeneralizuar
B38.8 Koksidioidomykozë e formave të tjera
B38.9 Koksidioidomykozë e paspecifikuar

B39 Histoplasmoza

B39.0 Histoplasmozë pulmonare akute nga Histoplasma capsulatum
B39.1 Histoplasmozë pulmonare kronike nga Histoplasma capsulatum
B39.2 Histoplasmozë pulmonare nga Histoplasma capsulatum, e paspecifikuar
B39.3 Histoplasmozë e përhapur nga Histoplasma capsulatum
Përf.:
Histoplasmozë e gjeneralizuar nga Histoplasma capsulatum
B39.4 Histoplasmozë nga Histoplasma capsulatum, e paspecifikuar
Përf.:
Histoplasmoza amerikane
B39.5 Histoplasmozë nga Histoplasmoza duboisii
Përf.:
Histoplasmoza afrikane
B39.9 Histoplazmozë e paspecifikuar

B40 Blastomykoza

Përj.:
blastomykozën braziliane (B41.-)
blastomykozën keloidale (B48.0)
B40.0 Blastomykozë pulmonare akute
B40.1 Blastomykozë pulmonare kronike
B40.2 Blastomykozë pulmonare e paspecifikuar
B40.3 Blastomykozë e lëkurës
B40.7 Blastomykozë e përhapur
Përf.:
Blastomykozë e gjeneralizuar
B40.8 Blastomykozë e formave të tjera
B40.9 Blastomykozë e paspecifikuar

B41 Parakoksidioidomykoza

Përf.:
blastomykozën braziliane
sëmundjen Lutz
B41.0 Parakoksidioidomykozë pulmonare
B41.7 Parakoksidioidomykozë e përhapur
Përf.:
Parakoksidioidomykozë e gjeneralizuar
B41.8 Parakoksidioidomykozë e formave të tjera
B41.9 Parakoksidioidomykozë e paspecifikuar

B42 Sporotrikoza

B42.0† Sporotrikozë pulmonare (J99.8*)
B42.1 Sporotrikozë limfokutane
B42.7 Sporotrikozë e përhapur
Përf.:
Sporotrikozë e gjeneralizuar
B42.8 Sporotrikozë e formave të tjera
B42.9 Sporotrikozë e paspecifikuar

B43 Kromomykozë dhe absces femykotik

B43.0 Kromomykozë e lëkurës
Përf.:
Dermatit verrukozal
B43.1 Absces feomykotik i trurit
Përf.:
Kromomykozë e trurit
B43.2 Absces dhe cist feomykotik subkutan (i nënlëkurës)
B43.8 Kromomykozë e formave të tjera
B43.9 Kromomykozë e paspecifikuar

B44 Aspergiloza

Përf.:
aspergilomën
B44.0 Aspergilozë pulmonare invazive
B44.1 Aspergilozë tjetër pulmonare
B44.2 Aspergilozë tonsilare
B44.7 Aspergilozë e përhapur
Përf.:
Aspergilozë e gjeneralizuar
B44.8 Forma të tjera të aspergilozës
B44.9 Aspergilozë e paspecifikuar

B45 Kriptokokoza

B45.0 Kriptokokozë pulmonare
B45.1 Kriptokokozë e trurit
Përf.:
Meningiti kriptokokal† (G02.1*)
Kriptokokozë meningocerebrale
B45.2 Kriptokokozë e lëkurës
B45.3 Kriptokokozë e kockës
B45.7 Kriptokokozë e përhapur
Përf.:
Kriptokokozë e gjeneralizuar
B45.8 Kriptokokozë e formave të tjera
B45.9 Kriptokokozë e paspecifikuar

B46 Zygomykoza

B46.0 Mukormykozë pulmonare
B46.1 Mukormykozë e trurit
B46.2 Mukormykozë gastrointestinale
B46.3 Mukormykozë e lëkurës
Përf.:
Mukormykozë e nënlëkurës
B46.4 Mukormykozë e përhapur
Përf.:
Mukormykozë e gjeneralizuar
B46.5 Mukormykozë e paspecifikuar
B46.8 Zygomykoza të tjera
Përf.:
Entomoftoromykoza
B46.9 Zygomykozë e paspecifikuar
Përf.:
Fykomykozë NOS

B47 Mycetoma

B47.0 Eumycetomë
Përf.:
Këmba Madura, mykotike
Maduromykoza
B47.1 Aktinomycetomë
B47.9 Mycetomë e paspecifikuar
Përf.:
Këmba Madura, NOS

B48 Mykoza të tjera, të paklasifikuara diku tjetër

B48.0 Lubomykozë
Përf.:
Blastomykoza keloidale
Sëmundja Lobo
B48.1 Rinosporidiozë
B48.2 Aleskeriazë
Përf.:
Infeksion nga Pseudalleschera boydii
Përj.:
eumycetoma (B47.0)
B48.3 Geotrikozë
Përf.:
Stomatiti geotrikozik
B48.4 Penicilozë
B48.7 Mykoza oportunistike
Additional Text

Mykozat e shkaktuara nga myket me virulencë të ulët, që mund të shkaktojnë një infeksion vetëm si pasojë e faktorëve si ekzistenca e një sëmundje debilituese, ose administrimi i imunosupresorëve ose agjentëve të tjerë terapeutike, ose terapisë me radiacion. Shumica e mykeve shkaktare janë saprofite në tokë dhe në bimët në kalbje.

B48.8 Mykoza të tjera të specifikuara
Përf.:
Adiaspiromykosa

B49 Mykozë e paspecifikuar

Përf.:
fungeminë NOS
to top of page