Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Chapter I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Sëmundje nga protozoarët
(B50-B64)

Përj.:
amebiazën (A06.-)
sëmundje të tjera parazitare të zorrëve (A07.-)

B50 Malarie nga Plasmodium falciparum

Përf.:
Përfshin infeksionet e ndryshme nga Plasmodium falciparum së bashku me speciet e tjera të Plasmodium
B50.0 Malarie nga Plasmodium falciparum me komplikacione në tru
Përf.:
Malarie nga Plasmodium falciparum në tru NOS
B50.8 Malarie tjetër e rëndë dhe me komplikacione nga Plasmodium falciparum
Përf.:
Malarie e rëndë ose malarie me komplikacione nga Plasmodium falciparum
B50.9 Malarie nga Plasmodium falciparum, e paspecifikuar

B51 Malarie nga Plasmodium vivax

Përf.:
infeksione të ndryshme të Plasmodium vivax me të tjera specie të Plasmodium, përveç Plasmodium falciparum
Përj.:
kur përfshihet me Plasmodium falciparum (B50.-)
B51.0 Malarie nga Plasmodium vivax me rupturë të shpretkës
B51.8 Malarie nga Plasmodium vivax me komplikacione të tjera
B51.9 Malarie nga Plasmodium vivax pa komplikacione
Përf.:
Malarie nga Plasmodium vivax NOS

B52 Malarie nga Plasmodium malariae

Përf.:
infeksione të ndryshme të Plasmodium malariae me të tjera specie të Plasmodium, përveç Plasmodium falciparum dhe Plasmodium vivax
Përj.:
kur përfshihet me Plasmodium:
B52.0 Malarie nga Plasmodium malariae me nefropati
B52.8 Malarie nga Plasmodium malariae me komplikacione të tjera
B52.9 Malarie nga Plasmodium malariae pa komplikacione
Përf.:
Malarie nga Plasmodium malariae NOS

B53 Malarie tjetër e vërtetuar me analizë parazitologjike

B53.0 Malarie nga Plasmodium ovale
Përj.:
kur përfshihet me Plasmodium:
B53.1 Malarie nga Plasmodiet simiane (=Plasmodiumet e majmunit)
Përj.:
kur përfshihet me Plasmodium:
B53.8 Malarie tjetër e konfirmuar me analizë parazitologjike, e paklasifikuar diku tjetër
Përf.:
Malarie e konfirmuar me analizë parazitologjike NOS

B54 Malarie, e paspecifikuar

Përf.:
malarien e diagnostikuar klinikisht pa konfirmim parazitologjik

B55 Leishmaniaza

B55.0 Leishmaniazë viscerale (=e organeve)
Përf.:
Kala-azar
Leishmaniazë dermale post-kala-azar
B55.1 Leishmaniazë kutane (=e lëkurës)
B55.2 Leishmaniazë mukokutane (=e mukozave dhe e lëkurës)
B55.9 Leishmaniazë e paspecifikuar

B56 Tripanozomiaza afrikane

B56.0 Tripanozomiaza gambiense (e Gambias)
Përf.:
Infeksione nga Trypanosoma brucei gambiense
Sëmundja e gjumit e Afrikës Perëndimore
B56.1 Tripanozomiaza rodeziane (e Rodezisë)
Përf.:
Sëmundja e gjumit e Afrikës Lindore
Infeksione nga Trypanosoma brucei rhodesiense
B56.9 Tripanozomiazë afrikane e paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja e gjumit, NOS
Tripanozomiaza NOS, në vende në Afrikë ku është e përhapur

B57 Sëmundje e Chagas

Përf.:
Tripanozomiazën Amerikane
infeksione nga Trypanosoma cruzi
B57.0† Sëmundje akute e Chagas me interesim të zemrës (I41.2*, I98.1*)
Përf.:
Sëmundje akute e Chagas me:
  • prekje të zemrës dhe vazave NEC (I98.1*)
  • miokardit (I41.2*)
B57.1 Sëmundje akute e Chagas pa interesim të zemrës
Përf.:
Sëmundje akute e Chagas, NOS
B57.2 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të zemrës (I41.2*, I98.1*)
Përf.:
Tripanozomiaza amerikane NOS
Sëmundja (kronike) e Chagas:
  • NOS
  • prekje të zemrës dhe vazave NEC† (I98.1*)
  • miokardit† (I41.2*)
Tripanozomiaza NOS, në zona ku Chagas është prevalente
B57.3 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të sistemit të tretjes
B57.4 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të sistemit nervor
B57.5 Sëmundje (kronike) e Chagas me interesim të organeve të tjera

B58 Toksoplasmoza

Përf.:
infeksion nga Toxoplasma gondii
Përj.:
toksoplazmozën kongjenitale (P37.1)
B58.0† Okulopati nga toksoplasmoza
Përf.:
Korioretiniti toksoplazmik (H32.0*)
B58.1† Hepatit nga toksoplasma (K77.0*)
B58.2† Meningoencefalit nga toksoplasma (G05.2*)
B58.3† Toksoplasmozë e mushkërive (J17.3*)
B58.8 Toksoplasmozë me interesim të organeve të tjera
Përf.:
Toksoplasmozë:
B58.9 Toksoplasmozë e paspecifikuar

B59† Pneumocistoza (J17.3*)

Përf.:
Pneumonia nga:
  • Pneumocystis carinii
  • Pneumocystis jirovecii

B60 Sëmundje të tjera nga protozoarët, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
kriptosporidiozën (A07.2)
mikrosporidiozën intestinale (A07.8)
isosporiazën (A07.3)
B60.0 Babesioza
Përf.:
Piroplasmoza
B60.1 Akantamebiaza
Përf.:
Konjunktiviti nga Acanthamoeba† (H13.1*)
Keratokonjunktiviti nga Acanthamoeba† (H19.2*)
B60.2 Negleriaza
Përf.:
Meningoencefaliti parësor nga ameba† (G05.2*)
B60.8 Sëmundje të tjera të specifikuara nga protozoarët
Përf.:
Mikrosporidioza

B64 Sëmundje nga protozoarët, të paspecifikuara

to top of page