Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

B85 Pedikuloza dhe ftiriaza

B85.0 Pedikuloza nga Pediculus humanus capitis
Përf.:
Pedikuloza nga morri i kokës të njeriut
B85.1 Pedikuloza nga Pediculus humanus corporis
Përf.:
Pedikuloza nga morri i trupit të njeriut
B85.2 Pedikulozë e paspecifikuar
B85.3 Ftiriaza (nga Phthirus pubis)
Përf.:
Infestim nga:
  • morri-gaforre
  • Phthirus pubis
B85.4 Pedikulozë dhe ftiriazë së bashku
Përf.:
Infestim i klasifikueshëm në më shumë se një kategori B85.0-B85.3

B86 Skabies (=Zgjebja)

Përf.:
kruajtjen sarkoptike

B87 Miaza

Përf.:
infestimin nga larva mizash
B87.0 Miaza e lëkurës
Përf.:
Miaza zvarritëse
B87.1 Miaza e plagëve
Përf.:
Miaza traumatike
B87.2 Miaza e syrit (=Miaza okulare)
B87.3 Miaza e faringut dhe hundës (=Miaza nazofaringeale)
Përf.:
Miaza laringeale
B87.4 Miaza e veshit
B87.8 Miaza në vende të tjera
Përf.:
Miaza gjenitourinare
Miaza intestinale
B87.9 Miazë e paspecifikuar

B88 Infestime të tjera

B88.0 Akariaza të tjera
Përf.:
Dermatiti akarin
Dermatiti nga:
  • Speciet e Demodex
  • Dermanyssus gallinae
  • Liponyssoides sanguineus
Trombikuloza
Përj.:
zgjeben (B86)
B88.1 Tungiaza (infestim nga pleshti i rërës)
B88.2 Infestime nga artropodë të tjerë
Përf.:
Skarabiaza
B88.3 Hirudiniaza e jashtme
Përf.:
Infestimet e pleshtit NOS
Përj.:
hirudiniazën e brendshme (B83.4)
B88.8 Infestime të tjera të specifikuara
Përf.:
Iktioparazitizëm nga Vandellia cirrhosa
Linguatulozë
Porocefaliazë
B88.9 Infestim i paspecifikuar
Përf.:
Infestim (lëkurë) NOS
Infestim nga mitet NOS
Parazitët e lëkurës

B89 Sëmundje parazitare e paspecifikuar

to top of page