Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli I
Disa sëmundje infektive e parazitare
(A00-B99)

Infeksione të tjera bakteriale e virale dhe nga agjentë tëtjerë infektivë (infeksiozë)
(B95-B98)

Shënim:

Këto kategori nuk duhen përdorur kurrë ne kodimin primar. Këto kode jepenpër përdorim si kode shtesë atëherë kur dëshirohet të identifikohen agjentë infeksioze të sëmundjeve të klasifikuara tjetërkund.

B95 Streptokoku dhe Stafilokoku si shkaqe të sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B95.0 Streptokoku i grupit A, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.1 Streptokoku i grupit B, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.2 Streptokoku i grupit D, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.3 Streptococcus pneumoniae, si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.4 Streptokok tjetër si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.5 Streptokok i paspecifikuar si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.6 Staphylococcus aureus si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.7 Stafilokok tjetër si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B95.8 Stafilokok i paspecifikuar si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B96 Agjentë të tjerë bakteriale si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B96.0 Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
Përf.:
Pleuro-pneumonia-like-organism (PPLO)
B96.1 Klebsiella pneumoniae [K. Pneumoniae] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.2 Escherichia coli [E. Coli] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.3 Haemophilus influenzae [H. influenzae] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.4 Proteus (mirabilis)(morganii) si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.5 Pseudomonas (aeruginosa)(mallei)(pseudomallei) si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.6 Bacillus fragilis [B fragilis] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.7 Clostridium perfringens [C. perfringens] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B96.8 Agjentë të tjerë bakterialë të specifikuar si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B97 Agjentë viralë si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B97.0 Adenoviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B97.1 Enteroviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
Përf.:
Virus Coxsackie
Virus Echo
B97.2 Koronaviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B97.3 Retroviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
Përf.:
Lentivirus
Oncovirus
B97.4 Virusi respirator sincicial si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B97.5 Reoviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B97.6 Parvoviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B97.7 Papilomaviruset si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B97.8 Agjentë të tjerë viral si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
Përf.:
Metapneumovirusi njerëzor

B98 Agjentë të tjerë infeksiozë si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë

B98.0 Helicobacter pylori [H.pylori] si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
B98.1 Vibrio vulnificus si shkak i sëmundjeve të klasifikuara në kapituj të tjerë
to top of page