Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

Neoplazmat malinje
(C00-C97)

Përdorni kodin shtesë (U85) , nëse dëshironi, për të identifuar rezistencë, mos-përgjigje dhe refraktaritet të neoplazmës ndaj barnave anti-neoplastike.

C00 Neoplazëm malinje e buzës

Përj.:
lëkurën e buzës (C43.0, C44.0)
C00.0 Anët e jashtme të buzës së sipërme
Përf.:
Buza e sipërme:
 • NOS
 • zona e buzëkuqit
 • kufiri i vermilion
C00.1 Anët e jashtme të buzës së poshtëme
Përf.:
Buza e poshtëme:
 • NOS
 • zona e buzëkuqit
 • kufiri i vermilion
C00.2 Anët e jashtme të buzës, pa specifikuar (e sipërme apo e poshtëme)
Përf.:
Kufiri i vermilion NOS
C00.3 Buza e sipërme, aspekti i brendshëm
Përf.:
Buza e sipërme:
 • pjesa e faqes
 • frenulum
 • mukoza
 • pjesa e gojës
C00.4 Buza e poshtëme, aspekti i brendshëm
Përf.:
Buza e poshtëme:
 • pjesa e faqes
 • frenulum
 • mukoza
 • pjesa e gojës
C00.5 Buza, aspekt i brendshëm, i paspecifikuar
Përf.:
Buza, e paspecifikuar si e sipërme apo e poshtëme:
 • pjesa e faqes
 • frenulum
 • mukoza
 • pjesa e gojës
C00.6 Këndi i buzës
C00.8 Lezion i gjerë (i shtrirë) i buzës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C00.9 Buzë, pa specifikuar zonën

C01 Neoplazëm malinje e rrënjës së gjuhës

Përf.:
pjesën e kurrizit të bazës së gjuhës
pjesën e palëvizshme të gjuhës NOS
një të tretën e pasme të gjuhës

C02 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gjuhës

C02.0 Sipërfaqja e sipërme (shpinore) e gjuhës
Përf.:
Dy të tretat e përparme të gjuhës, pjesa e sipërme
Përj.:
pjesën e sipërme të bazës së gjuhës (C01)
C02.1 Maja e gjuhës
Përf.:
Maja e gjuhës
C02.2 Sipërfaqja ventrale e gjuhës
Përf.:
Dy të tretat e përparme të gjuhës, pjesa e poshtëme
Frenulum linguae
C02.3 Gjuha, dy-të-tretat e përparme, pjesë e paspecifikuar
Përf.:
Një-e-treta e mesme e gjuhës NOS
Pjesa e lëvizshme e gjuhës NOS
C02.4 Tonsilet e gjuhës (në bazën e saj)
Përj.:
tonsilet NOS (C09.9)
C02.8 Lezion i mbivendosur (i shtrirë) i gjuhës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
Përf.:
Neoplazëm malinje e gjuhës, pika e origjinës të së cilës nuk mund të percaktohet në asnjë nga kategoritë C01-C02.4
C02.9 Gjuhë, pa specifikuar zonën e saj

C03 Neoplazëm malinje e gingivave (=mishit të dhëmbëve)

Përf.:
mukozën alveolare
mishin e dhëmbëve
Përj.:
neoplazmat malinje odontogjenike (C41.0-C41.1)
C03.0 Gingivat e sipërme (=pjesës së sipërme)
C03.1 Gingivat e poshtëme (=pjesës së poshtëme)
C03.9 Gingivat, pa specifikuar pjesë e sipërme apo e poshtëme

C04 Neoplazëm malinje e dyshemesë së gojës

C04.0 Dyshemeja e përparme e gojës
Përf.:
Para bashkimit premolar-kanin
C04.1 Dyshemeja anësore (laterale) e gojës
C04.8 Lezion i shtrirë i dyshemesë së gojës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C04.9 Dysheme e gojës, e paspecifikuar

C05 Neoplazëm malinje e palatumit të gojës

C05.0 Palatum i ashpër
C05.1 Palatum i butë
Përj.:
sipërfaqen nazofaringeale të qiellzës së butë (C11.3)
C05.2 Uvula
C05.8 Lezion i mbivendosur i palatumit
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C05.9 Palatum, i paspecifikuar
Përf.:
Çatia e gojës

C06 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gojës

C06.0 Mukoza e faqes
Përf.:
Mukoza e faqes NOS
Faqja e brendshme
C06.1 Vestibuli i gojës
Përf.:
Sulkusi i gojës (i sipërmi) (i poshtëmi)
Sulkusi i buzës (i sipërmi) (i poshtëmi)
C06.2 Zona retromolare
C06.8 Lezion i mbivendosur i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të gojës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C06.9 Goja, e paspecifikuar
Përf.:
Gjendër pështyme e vogël, zonë e papërcaktuar
Kaviteti oral NOS

C07 Neoplazëm malinje e gjendrës parotide

C08 Neoplazëm malinje e gjendrave të tjera dhe të paspecifikuara kryesore të pështymës

Përj.:
neoplazmat malinje të gjendrave të caktuara të vogla të pështymës, të cilat janë klasifikuar sipas vend-ndodhjes së tyre anatomike;
neoplazma malinje të gjendrave të vogla të pështymës NOS (C06.9)
gjendra parotide (C07)
C08.0 Gjendra submandibulare (=ndën nofullën e poshtëme)
Përf.:
Gjendra nën-maksilë
C08.1 Gjendra sublinguale (=poshtë gjuhës)
C08.8 Lezion i mbivendosur i gjendrave kryesore të pështymës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
Përf.:
Neoplazëm malinje e gjendrave kryesore të pështymës, origjina e të cilave nuk mund të përcaktohet në ndonjë nga kategoritë C07-C08.1
C08.9 Gjendra kryesore e pështymës, e paspecifikuar
Përf.:
Gjendra kryesore e pështymës NOS

C09 Neoplazëm malinje e tonsilës (=bajames)

Përj.:
tonsilet e gjuhës (C02.4)
tonsilet faringeale (C11.1)
C09.0 Fosa tonsilare
C09.1 Harku tonsilar (i përparmë) (i pasëm)
C09.8 Lezion i mbivendosur i tonsilës
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C09.9 Tonsila, e paspecifikuar
Përf.:
Tonsila:
 • NOS
 • fauciale
 • palatine

C10 Neoplazëm malinje e orofaringut

Përj.:
tonsilën (C09.-)
C10.0 Valekula (=Valekula epiglotike)
C10.1 Sipërfaqja e përparme e epiglotisit
Përf.:
Epiglottis, buza e lirë [kufiri]
Pala(t) glosoepiglotike
Përj.:
epiglotën, pjesa suprahyoide NOS (C32.1)
C10.2 Muri anësor (lateral) i orofaringut
C10.3 Muri i pasëm (posterior) i orofaringut
C10.4 Hapja (çarja) brankiale
Përf.:
Cisti brankial [vend i neoplazisë]
C10.8 Lezion i mbivendosur i orofaringut
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
Përf.:
Rajoni ngjitur me orofaringun
C10.9 Orofaring, i paspecifikuar

C11 Neoplazëm malinje e nazofaringut

C11.0 Muri i sipërm (superior) i nazofaringut
Përf.:
Çatia e nazofaringut
C11.1 Muri i pasëm (posterior) i nazofaringut
Përf.:
Adenoidi
Tonsili faringeal
C11.2 Muri anësor (lateral) i nazofaringut
Përf.:
Fossa e Rosenmüller
Hapja e tubit të dëgjimit
Recesi faringeal
C11.3 Muri i përparmë (anterior) i nazofaringut
Përf.:
Dyshemeja e nazofaringut
Sipërfaqja (anteriore) (posteriore) nazofaringeale e qiellzës së butë
Kufiri i pasëm i hundës:
 • koana
 • septumi
C11.8 Lezion i mbivendosur i nazofaringut
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C11.9 Nazofaring, i paspecifikuar
Përf.:
Muri i nazofaringut NOS

C12 Neoplazëm malinje e sinusit piriform

Përf.:
fosën piriforme

C13 Neoplazëm malinje e hipofaringut (=faringut të poshtëm)

Përj.:
sinusin piriform (C12)
C13.0 Zona postkrikoidale
C13.1 Pala ariepiglotike, aspekti i faringut të poshtëm
Përf.:
Pala ariepiglotike:
 • NOS
 • Zona kufitare
Përj.:
palën ariepiglotike, aspekti anësor (C32.1)
C13.2 Muri i pasëm (posterior) i faringut të poshtëm
C13.8 Lezion i mbivendosur i faringut të poshtëm
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
C13.9 Faring i poshtëm, i paspecifikuar
Përf.:
Muri i faringut të poshtëm NOS

C14 Neoplazëm malinje e pjesëve të tjera të paspecifikuara të buzës, kavitetit oral dhe faringut

Përj.:
kavitetin e gojës NOS (C06.9)
C14.0 Faring, i paspecifikuar
C14.2 Rrethi i Waldeyer-it
C14.8 Lezion i mbivendosur i buzës, kavitetit oral (hapësirës së gojës) dhe faringut
[Shih shënimin 5 në fillim të kapitullit]
Përf.:
Neoplazëm malinje e buzës, kavitetit të gojës dhe faringut, pika e origjinës të së cilës nuk mund të përcaktohet në kategoritë C00-C14.2
to top of page