Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

D10 Tumor beninj i gojës dhe i faringut

D10.0 Buza
Përf.:
Buza (frenulum) (aspekti i brendshëm) (mukoza) (kufiri i vermilion)
Përj.:
lëkurën e buzës (D22.0, D23.0)
D10.1 Gjuha
Përf.:
Tonsilet linguale
D10.2 Dysheme e gojës
D10.3 Pjesë të tjera dhe të paspecifikuara të gojës
Përf.:
Gjendrat e vogla të pështymës NOS
Përj.:
neoplazmën odontogjenike beninje (D16.4-D16.5)
mukozën e buzës (D10.0)
sipërfaqen nazofaringeale të qiellzës së butë (D10.6)
D10.4 Tonsilat
Përf.:
Tonsilat (fauciale) (palatine)
Përj.:
tonsilat linguale (D10.1)
tonsilat faringeale (D10.6)
tonsilare:
D10.5 Pjesë të tjera të orofaringut
Përf.:
Epiglota, aspekti anterior
Tonsilare:
 • fossa
 • shtyllat
Valekula
Përj.:
epiglotisin:
D10.6 Nazofaringu
Përf.:
Tonsilat faringeale
Kufiri i pasëm i septumit dhe koanave
D10.7 Hipofaringu
D10.9 Faring, i paspecifikuar

D11 Tumor beninj i gjendrave të mëdha të pështymës

Përj.:
neoplazmat beninje të gjendrave të mëdha të pështymës, të cilat klasifikohen sipas vend-ndodhjes anatomike
neoplazmat beninje të gjendrave të vogla të pështymës NOS (D10.3)
D11.0 Gjendra parotis
D11.7 Gjendra të tjera të mëdha salivare (=të pështymës)
Përf.:
Salivare:
 • Sublinguale
 • Submandibulare
D11.9 Gjendra e madhe salivare (=e pështymës), e paspecifikuar

D12 Tumor beninj i kolonit, rektumit, anusit dhe kanalit anal

D12.0 Cekumi
Përf.:
Valvula ileocekale
D12.1 Apendiksi
D12.2 Koloni ascendent
D12.3 Koloni transversal
Përf.:
Fleksura hepatike
Fleksura splenike
D12.4 Koloni descendent
D12.5 Koloni sigmoidal
D12.6 Kolon, i paspecifikuar
Përf.:
Adenomatoza e kolonit
Zorra e trashë NOS
Polipoza (e trashëguar) e kolonit
D12.7 Vendbashkimi rektosigmoidal
D12.8 Rektumi
D12.9 Anusi dhe kanali anal
Përj.:
anal/e:
lëkurën perianale (D22.5, D23.5)

D13 Tumor beninj i pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara mirë të traktit digjestiv

D13.0 Ezofagu
D13.1 Stomaku
D13.2 Duodeni
D13.3 Pjesë të tjera dhe të paspecifikuara të zorrës së hollë
D13.4 Hepari
Përf.:
Duktuset biliare intrahepatike
D13.5 Kanalet biliare ekstrahepatike
D13.6 Pankreasi
Përj.:
pankreasin endokrin (D13.7)
D13.7 Pankreasi me sekrecion të brendshëm (=Pankreasi endokrin)
Përf.:
Tumoret e qelizave ishull
Ishujt e Langerhansit
D13.9 Lokalizime të paspecifikuara mirë të sistemit tretës
Përf.:
Sistemi digjestive NOS
Zorrët NOS
Shpretka

D14 Tumor beninj i veshit të mesëm dhe i sistemit respirator

D14.0 Veshi i mesëm, hapësira e hundës dhe sinuset ndihmëse
Përf.:
Kartilago e hundës
Përj.:
kanalin aurikular (të jashtëm) (D22.2, D23.2)
kockën e:
kartilagon e veshit (D21.0)
veshin (e jashtëm) (lëkurën) (D22.2, D23.2)
hundën:
bulbin olfaktor (D33.3)
polipet e:
 • sinusit aksesor (J33.8)
 • veshit (të mesëm) (H74.4)
 • kavitetit nazal (J33.-)
kufirin e pasëm të septumit dhe koanave (D10.6)
D14.1 Laringu
Përf.:
Epiglota (pjesa suprahyoide)
Përj.:
epiglotisin, aspekti anterior (D10.5)
polipin e kordave vokale dhe laringut (J38.1)
D14.2 Trakea
D14.3 Bronk dhe mushkëri
D14.4 Sistemi respirator, i paspecifikuar

D15 Tumor beninj i organeve të tjera dhe të paspecifikuara intratorakale

Përj.:
indin mezotelial (D19.-)
D15.0 Timusi
D15.1 Zemra
Përj.:
vazat e mëdha (D21.3)
D15.2 Mediastini
D15.7 Organe të tjera të specifikuara intratorakale
D15.9 Organ intratorakal, i paspecifikuar

D16 Tumor beninj i kockës dhe i kartilagos artikulare

Përj.:
indin lidhor të:
sinovias (D21.-)
D16.0 Shpatulla dhe kockat e gjata të gjymtyrës së sipërme
D16.1 Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së sipërme
D16.2 Kockat e gjata të gjymtyrës së poshtëme
D16.3 Kockat e shkurtëra të gjymtyrës së poshtëme
D16.4 Kocka e kafkës dhe fytyrës
Përf.:
Maksila (superiore)
Kocka orbitale
Përj.:
kockën e nofullës së poshtëme (D16.5)
D16.5 Kocka e nofullës së poshtëme
D16.6 Kolona vertebrale
Përj.:
sakrumin dhe koksiksin (D16.8)
D16.7 Brinja, sternumi dhe klavikula
D16.8 Kockat e baçinit (=pelvisit), sakrumi dhe koksiksi
D16.9 Kockë dhe kërc artikular, i paspecifikuar

D17 Tumor beninj lipomatoz

D17.0 Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të kokës, fytyrës dhe qafës
D17.1 Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të trungut
D17.2 Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të gjymtyrëve
D17.3 Tumor beninj lipomatoz i lëkurës dhe i indit subkutan të lokalizimeve të tjera dhe të paspecifikuara
D17.4 Tumor beninj lipomatoz i organeve intratorakale
D17.5 Tumor beninj lipomatoz i organeve intra-abdominale
Përj.:
peritoneumin dhe retroperitneumin (D17.7)
D17.6 Tumor beninj lipomatoz i kordës spermatike
D17.7 Tumor beninj lipomatoz me lokalizime të tjera
Përf.:
Peritoneumi
Retroperitoneumi
D17.9 Tumor beninj lipomatoz, i paspecifikuar
Përf.:
Lipoma NOS

D18 Hemangioma dhe limfangioma, e çdo zone

Përj.:
nevuset e pigmentuar ose blu (D22.-)
D18.0 Hemangioma, çdo lokalizim
Përf.:
Angioma NOS
D18.1 Limfangioma, çdo lokalizim

D19 Tumor beninj i indit mezotelial

D19.0 Indi mezotelial i pleurës
D19.1 Indi mezotelial i peritoneumit
D19.7 Indi mezotelial me lokalizime të tjera
D19.9 Indi mezotelial, i paspecifikuar
Përf.:
Mezitelioma beninje NOS

D20 Tumor beninj i indit të butë retroperitoneal dhe peritoneumit

Përj.:
neoplazmat lipotamoze beninje të periteneumit dhe retroperitoneumit (D17.7)
indit mezotelial (D19.-)
D20.0 Retroperitoneumi
D20.1 Peritoneumi

D21 Tumore të tjera beninje të indit lidhor dhe indit tjetër të butë

Përf.:
enët e gjakut
bursën
kartilagon
fascian
dhjamin
ligamentet, përve atij uterin
kanalin limfatik
muskujt
sinovian
tendinët (këllëfët)
Përj.:
kartilagon (e):
indin lidhor të gjirit (D24)
hemangiomën (D18.0)
neoplazmën lipomatoze (D17.-)
limfangiomën (D18.1)
sistemin nervor autonom dhe nervat periferikë (D36.1)
peritoneumin (D20.1)
retroperitoneumin (D20.0)
uterin/e:
uterin/e: (D18.-)
D21.0 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i kokës, fytyrës dhe qafës
Përf.:
Indi lidhor i:
 • Syrit
 • Qepallës
Përj.:
indin lidhor të orbitës (D31.6)
D21.1 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën
D21.2 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i gjymtyrës së poshtëme, përfshirë artikulacionin koksofemoral
D21.3 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i toraksit (gjoksit)
Përf.:
Aksila
Diafragma
Vazat e mëdha
Përj.:
zemrën (D15.1)
mediastinumin (D15.2)
timusin (D15.0)
D21.4 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i abdomenit (barkut)
D21.5 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i pelvisit (baçinit)
Përj.:
uterine:
D21.6 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë i trungut, i paspecifikuar
Përf.:
Kurrizi NOS
D21.9 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë, i paspecifikuar

D22 Nevuse melanocitare

Përf.:
Nevusi:
 • NOS
 • Blu
 • Me qime
 • I pigmentuar
D22.0 Nevuse melanocitare të buzës
D22.1 Nevuse melanocitare të kapakut të syrit, përfshi kanthusin
D22.2 Nevuse melanocitare të veshit dhe kanalit të tij të jashtëm
D22.3 Nevuse melanocitare të pjesëve të tjera të fytyrës, të paspecifikuara
D22.4 Nevuse melanocitare të lëkurës së kokës dhe qafës
D22.5 Nevuse melanocitare të trungut
Përf.:
Anal/e:
 • margin
 • lëkura
Lëkura perianale
Lëkura e gjirit
D22.6 Nevuse melanocitare të gjymtyrës së sipërme, përfshirë shpatullën
D22.7 Nevuse melanocitare të gjymtyrës së poshtëme, përfshirë artikulacionin koksofemoral
D22.9 Nevuse melanocitare të paspecifikuara

D23 Tumore të tjera beninje të lëkurës

Përf.:
neoplazmat beninje të:
 • rrënjës së flokut
 • gjendrave të sebumit (=gjendrave sebace)
 • gjendrave të djersës
Përj.:
neoplazmat beninje lipomatoze (D17.0-D17.3)
nevusin melanocitik (D22.-)
D23.0 Lëkura e buzës
Përj.:
kufirin e buzës me vermilion (D10.0)
D23.1 Lëkura e kapakut të syrit, përfshi kanthusin
D23.2 Lëkura e veshit dhe e kanalit të jashtëm të tij
D23.3 Lëkura e pjesëve të tjera dhe të paspecifikuara të fytyrës
D23.4 Lëkura e kokës (=skalpit) dhe e qafës
D23.5 Lëkura e trungut
Përf.:
Anal/e:
 • margin
 • lëkura
Lëkura perianale
Lëkura e gjirit
Përj.:
anusin NOS (D12.9)
lëkurën e organeve gjenitale (D28-D29)
D23.6 Lëkura e gjymtyrës së sipërme, përfshi shpatullën
D23.7 Lëkura e gjymtyrës së poshtëme, përfshi artikulacionin koksofemoral
D23.9 Lëkura, e paspecifikuar

D24 Tumor beninj i gjirit

Përf.:
gjirin:
 • indin lidhor
 • pjesët e buta
Përj.:
displazinë mamare beninje (N60.-)
lëkurën e gjirit (D22.5, D23.5)

D25 Leiomioma e mitrës (=uterusit)

Përf.:
Fibromioma e mitrës
D25.0 Leiomioma submukoze e mitrës
D25.1 Leiomioma intramurale e mitrës
D25.2 Leiomioma e shtresës subserotike të mitrës
D25.9 Leiomioma e mitrës, e paspecifikuar

D26 Tumore të tjerë beninje të mitrës (=uterusit)

D26.0 Qafa e mitrës (=Cervix uteri)
D26.1 Trupi i mitrës (=Corpus uteri)
D26.7 Pjesë të tjera të mitrës
D26.9 Mitër, e paspecifikuar

D27 Tumor beninj i ovarit

D28 Tumor beninj i organeve të tjera dhe të paspecifikuara gjenitale femërore

Përf.:
polipin adenomatoz
lëkurën e organeve gjenitale femërore
D28.0 Vulva
D28.1 Vagina
D28.2 Tubat dhe ligamentet uterine
Përf.:
Tubat e Fallopit
Ligamenti uterin (i gjerë) (i rrumbullakët)
D28.7 Organe të tjera të specifikuara gjenitale femërore
D28.9 Organ gjenital femëror, i paspecifikuar

D29 Tumor beninj i organeve gjenitale mashkullore

Përf.:
lëkurën e organeve gjenitale mashkullore
D29.0 Penisi
D29.1 Prostata
Përj.:
hiperplazinë (adenomatoze) të prostatës (N40)
prostatik/e:
 • zmadhimin (N40)
 • hipertrofinë (N40)
D29.2 Testikuli
D29.3 Epididimis
D29.4 Skrotumi
Përf.:
Lëkura e skrotumit
D29.7 Organe të tjera gjenitale mashkullore
Përf.:
Vezika seminale
Korda spermatike
Tunika vaginale
D29.9 Organ gjenital mashkullor, i paspecifikuar

D30 Tumor beninj i organeve urinare

D30.0 Veshka
Përj.:
renal/e:
D30.1 Pelvisi renal (=Legeni i veshkës)
D30.2 Ureteri
Përj.:
hapjen e ureterit (orificin ureterik) në vezikën urinare (D30.3)
D30.3 Vezika urinare
Përf.:
Hapja në vezikën urinare:
 • e uretrës
 • e ureterit
D30.4 Uretra
Përj.:
hapjen e uretrës (orificin uretral) në vezikën urinare (D30.3)
D30.7 Organe të tjera urinare
Përf.:
Gjendrat parauretrale
D30.9 Organ urinar, i paspecifikuar
Përf.:
Sistemi urinar NOS

D31 Tumor beninj i syrit dhe anekseve (=kapakëve të syrit, qepallave, vetullave, aparatit lakrimal)

Përj.:
indin lidhor të qepallës (D21.0)
nervin optik (D33.3)
lëkurën e qepallës (D22.1, D23.1)
D31.0 Konjunktiva
D31.1 Kornea
D31.2 Retina
D31.3 Koroidi
D31.4 Trupi ciliar
D31.5 Gjendra dhe kanali i lotëve
Përf.:
Gjendra e lotit
Kanali i lotit
D31.6 Orbita, e paspecifikuar
Përf.:
Indi lidhor i orbitës
Muskujt ekstra-okularë
Nervat periferikë të orbitës
Indi retro-bulbar
Indi retro-okular
Përj.:
kockën orbitale (D16.4)
D31.9 Syri, i paspecifikuar
Përf.:
Kokërdhoku

D32 Tumor beninj i meningeve

D32.0 Meninget trunore
D32.1 Meninget e palcës kurrizore
D32.9 Meninge, të paspecifikuara
Përf.:
Meningioma NOS

D33 Tumor beninj i trurit dhe pjesëve të tjera të sistemit nervor qendror

Përj.:
angiomën (D18.0)
meningjet (D32.-)
sistemin nervor autonom dhe nervat periferike (D36.1)
indin retrookular (D31.6)
D33.0 Tru, supratentorial
Përf.:
Ventrikujt cerebralë
Cerebrum
 • Frontal
 • Oksipital
 • Parietal
 • Temporal
 • Lobi
Përj.:
ventrikulin e katërt (D33.1)
D33.1 Tru, infratentorial
Përf.:
Medula oblongata
Cerebelum
Ventrikuli i katërt
D33.2 Tru, i paspecifikuar
D33.3 Nervat e kokës
Përf.:
Bulbi olfaktor
D33.4 Korda spinale
D33.7 Pjesë të tjera të specifikuara të sistemit nervor qendror
D33.9 Sistemi nervor qendror, i paspecifikuar
Përf.:
Sistemi nervor (qendror) NOS

D34 Tumor beninj i gjendrës tiroide

D35 Tumor beninj i gjendrave të tjera dhe të paspecifikuara endokrine

Përj.:
pankreasin endokrin (D13.7)
ovaret (D27)
testikujt (D29.2)
timusin (D15.0)
D35.0 Gjendra adrenale (=mbiveshkore)
D35.1 Gjendra paratiroide
D35.2 Gjendra pituitare
D35.3 Kanali kraniofaringeal
D35.4 Gjendra pineale
D35.5 Trupi karotid
D35.6 Trupi i aortës dhe paraganglione të tjera
D35.7 Gjendra të tjera të specifikuara endokrine
D35.8 Interesim pluriglandular
D35.9 Gjendër endokrine e paspecifikuar

D36 Tumor beninj me lokalizime të tjera, të paspecifikuara

D36.0 Gjendrat limfatike
D36.1 Nervat periferikë dhe sistemi nervor autonom
Përj.:
nervat periferikë të orbitës (D31.6)
D36.7 Lokalizime të tjera të specifikuara
Përf.:
Hunda NOS
D36.9 Tumor beninj me lokalizim të paspecifikuar
to top of page