Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli II
Neoplazmat
(C00-D48)

Neoplazma me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur
(D37-D48)

Shënim:

Kategoritë D37-D48 klasifikohen sipas vendit të neoplazmës, me sjellje të paqartë ose të panjohur, p.sh. kur ka dyshim nëse neoplazma është malinje ose beninje.

D37 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e hapësirës së gojës dhe organeve të traktit digjestiv

D37.0 Buza, hapësira e gojës (=kaviteti oral) dhe faringu
Përf.:
Pala ariepiglotike:
 • NOS
 • Aspekti hipofaringeal
 • Zona margjinale
Gjendrat e mëdha dhe të vogla të pështymës
Kufiri i buzës me vermilion
Përj.:
palën ariepligotike, aspekti laringeal (D38.0)
epiglotisin:
lëkurën e buzës (D48.5)
D37.1 Stomaku
D37.2 Zorrë e hollë
D37.3 Apendiksi
D37.4 Koloni
D37.5 Rektumi
Përf.:
Kufiri rekto-sigmoid
D37.6 Hepari, vezika biliare dhe kanalet biliare
Përf.:
Ampula e Vater
D37.7 Organe të tjera tretëse
Përf.:
Anal:
 • kanali
 • sfinkteri
Anus NOS
Zorra NOS
Ezofagu
Pankreasi
Përj.:
anal/e:
Lëkurën perianale (D48.5)
D37.9 Organ tretës, i paspecifikuar

D38 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e veshit të mesëm dhe organeve të sistemit dhe atyre intratorakale

Përj.:
zemrën (D48.7)
D38.0 Laringu
Përf.:
Pala ariepiglotike, aspekti laringeal
Epiglota (pjesa suprahyoide)
Përj.:
palën ariepligotike:
D38.1 Trake, bronk dhe mushkëri
D38.2 Pleura
D38.3 Mediastini
D38.4 Timusi
D38.5 Organe të tjera respiratore
Përf.:
Sinuset aksesore
Kartilago e hundës
Veshi i mesëm
Kavitetet nazale
Përj.:
veshin (e jashtëm) (lëkurën) (D48.5)
hundën:
D38.6 Organ respirator, i paspecifikuar

D39 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e organeve gjenitale femërore

D39.0 Uterusi
D39.1 Ovari
D39.2 Placenta
Përf.:
Koriadenoma destruens
Mola hidatidiforme:
 • invazive
 • malinje
Përj.:
molën hidatidiforme NOS (O01.9)
D39.7 Organe të tjera gjenitale femërore
Përf.:
Lëkura e organeve gjenitale femërore
D39.9 Organ gjenital femëror, i paspecifikuar

D40 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e organeve gjenitale mashkullore

D40.0 Prostata
D40.1 Testikuli
D40.7 Organe të tjera gjenitale mashkullore
Përf.:
Lëkura e organeve gjenitale mashkullore
D40.9 Organ gjenital mashkullor, i paspecifikuar

D41 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e organeve urinare

D41.0 Veshka
Përj.:
pelvisin renal (D41.1)
D41.1 Pelvisi renal
D41.2 Ureter
D41.3 Uretra
D41.4 Vezika urinare
D41.7 Organe të tjera urinare
D41.9 Organ urinar i paspecifikuar

D42 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e meningeve

D42.0 Meninge trunore
D42.1 Meninge të medulës spinale
D42.9 Meninge, të paspecifikuara

D43 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e trurit dhe sistemit nervor qendror

Përj.:
sistemin nervor autonom dhe nervat periferikë (D48.2)
D43.0 Tru, supratentorial
Përf.:
Ventrikujt cerebralë
Cerebrum
 • Frontal
 • Oksipital
 • Parietal
 • Temporal
 • Lobi
Përj.:
ventrikulin e katërt (D43.1)
D43.1 Tru, infratentorial
Përf.:
Medula oblongata
Cerebelum
Ventrikuli i katërt
D43.2 Tru, i paspecifikuar
D43.3 Nervat e kokës
D43.4 Medula spinale
D43.7 Pjesë të tjera të sistemit nervor qendror
D43.9 Sistemi nervor qendror, i paspecifikuar
Përf.:
Sistemi nervor (qendror) NOS

D44 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur e gjendrave endokrine

Përj.:
pankreasin endokrin (D37.7)
ovaret (D39.1)
testikujt (D40.1)
timusi (D38.4)
D44.0 Gjendra tiroide
D44.1 Gjendra suprarenale (=mbiveshkore) (=adrenale)
D44.2 Gjendra paratiroide
D44.3 Gjendra pituitare
D44.4 Kanali kraniofaringeal
D44.5 Gjendra pineale
D44.6 Trupi karotid
D44.7 Trupi i aortës dhe paraganglione të tjera
D44.8 Interesim pluriglandular
Përf.:
Andenomatozë endokrine multiple
D44.9 Gjendër endokrine, e paspecifikuar

D45 Policitemi e vërtetë (=Polycythaemia vera)

Shënim:
Polycythaemia vera është riklasifikuar në botimin e tretë të ICD-O me nje kod malinj. Kodi do të vazhdojë të përdoret, pavarësisht se është vendosur në kapitullin e neoplazmave me sjellje të paqartë dhe të panjohur. Modifikimi i këtij klasifikimi është lënë për rishikimin e ardhshëm të ICD.

D46 Sindromat mielodisplastike

Përf.:
sindromën mielodisplastike nga agjentët alkilizantë
sindromën mielodisplastike nga epipodofilotoksina
Përj.:
aneminë aplastike të shkaktuar nga barnat (D61.1)
D46.0 Anemi refraktare pa sideroblaste
Shënim:
pa sideroblaste, pa shumicë të blasteve
D46.1 Anemi refraktare me sideroblaste
D46.2 Anemi refraktare me tepricë të blasteve
Shënim:
Anemi refraktare me tepricë të blasteve I
Anemi refraktare me tepricë të blasteve II
D46.4 Anemi refraktare e paspecifikuar
D46.5 Anemi refraktare me displazi të shumë linjave qelizore
D46.6 Sindroma displazike me abnormalitet kromozomal del5q të izoluar
Përf.:
Sindroma 5q-minus
D46.7 Sindroma të tjera mielodisplastike
Përj.:
leuçeminë mielomonocitike kronike (C93.1)
D46.9 Sindrom mielodisplastik i paspecifikuar
Përf.:
Mielodisplazia NOS
(Sindroma) preleuçemike NOS

D47 Neoplazma të tjera me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur të indit limfoid, indit hematopojetik, dhe indeve të lidhura me ta

D47.0 Tumore histiocitare dhe mastocitare me sjellje të paspecifikuar e të panjohur
Përf.:
Mastocitoza sitematike indolente
Tumor i mastociteve NOS
Mastocitoma NOS
Mastocitozë sistemike, e shoqëruar me sëmundjen hematopoetike jo-mastocitare klonike
Përj.:
mastocitozën (kongjenitale)(kutane) (Q82.2)
D47.1 Sëmundja kronike mieloproliferative
Përf.:
Leuçemia neutrofilike kronike
Sëmundja mieloproliferative, e paspecifikuar
Përj.:
leuçeminë mieloide kronike atipike, BCR/ABLnegative (C92.2)
leuçeminë mieloide kronike, BCR/ABLpozitive (C92.2) (C92.1)
D47.2 Gamopatia monoklonale
D47.3 Trobocitemia esenciale (hemorragjike)
Përf.:
Trobocitemia hemorragjike idiopatike
D47.4 Osteomielofibroza
Përf.:
Mielofibroza kronike idiopatike
Mielofibroza (idiopatike)(me displazi mieloide)
Mieloskleroza (megakariocitare) me metaplazi mieloide
Mielofibroza sekondare në sëmundjen mieloproliferative
Përj.:
mielofibrozën akute (C94.4)
D47.5 Leuçemia eozinofilike kronike [sindromi hipereozinofilik]
D47.7 Tumore të tjerë të paspecifikuar, me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur, të indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me ta
Përf.:
Tumore histiocitike me sjellje të panjohur dhe të paqartë
D47.9 Tumore me sjellje të panjohur ose të paspecifikuar të indit limfoid, indit hematopojetik dhe indeve të lidhura me ta, të paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja limfoproliferative NOS

D48 Neoplazëm me sjellje të paspecifikuar ose të panjohur me lokalizime të tjera të paspecifikuara

Përj.:
neurofibromatozën (jomalinje) (Q85.0)
D48.0 Kocka dhe kartilago artikulare
Përj.:
kartilagon e:
indin lidhor të qepallës (D48.1)
sinovian (D48.1)
D48.1 Indi lidhor dhe indi tjetër i butë
Përf.:
Indi lidhor i:
 • veshit
kartilagon (e):
 • qepallës
Përj.:
kartilagon (e):
indin lidhor të gjirit (D48.6)
D48.2 Nervat periferikë dhe sistemi nervor autonom
Përj.:
nervat periferikë të orbitës (D48.7)
D48.3 Retroperitoneumi
D48.4 Peritoneumi
D48.5 Lëkura
Përf.:
Anal/e:
 • margin
 • lëkura
Lëkura perianale
Lëkura e gjirit
Përj.:
anusin NOS (D37.7)
lëkurën e organeve gjenitale (D39.7, D40.7)
kufirin e buzës me vermilion (D37.0)
D48.6 Gjiri
Përf.:
Indi lidhor i gjirit
Cistosarkoma filodes
Përj.:
lëkurën e gjirit (D48.5)
D48.7 Lokalizime të tjera të specifikuara
Përf.:
Syri
Zemra
Nervat periferikë të orbitës
Përj.:
indin lidhor (D48.1)
lëkurën e qepallës (D48.5)
D48.9 Tumor me sjellje të paspecifikuar e të panjohur, i paspecifikuar
Përf.:
"Rritje" NOS
Neoplazëm NOS
Rritje e re NOS
Tumor NOS
to top of page