Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IV
Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike
(E00-E90)

E00 Sindromi i kongjenital i pamjaftueshmërisë së jodit

Përf.:
gjendjet endemike të shoqëruara me mungesë ambientale të jodit ose direkt si sipasojë e mungesës së jodit tek nëna. Disa nga gjendjet nuk kanë hipotiroidizëm, por janë si pasojë e prodhimit të pamjaftueshëm të hormonit të tiroides në fetusin në zhvillim. Mund të kenë rol dhe goitrogjenet ambientale.
Coding-Hint
Përdorni koded shtesë (F70-79), nëse dëshironi, për të identifikuar zhvillimin e prapambetur mendor të lidhur me të.
Përj.:
hipotiroidizmin subklinik nga mungesa e jodit (E02)
E00.0 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë se jodit, tipi neurologjik
Përf.:
Kretinizmi endemik, tipi neurologjik
E00.1 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë se jodit, tipi miksedematoz
Përf.:
Kretinizmi endemik:
 • hypotiroidit
 • miksedematoz
E00.2 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë së jodit, tipi i përzier
Përf.:
Kretinizmi endemik, i përzier
E00.9 Sindrom i trashëguar i pamjaftueshmërisë së jodit, i paspecifikuar
Përf.:
Hipotiroidizmi i lindur i pamjaftueshmërisë së jodit NOS
Kretinizmi endemik NOS

E01 Çrregullime të tiroides të lidhura me pamjaftueshmërinë e jodit dhe gjendje të ngjashme

Përj.:
Hipotiroidizmin e lindur të pamjaftueshmërisë së jodit (E00.-)
Hipotiroidizmin subklinik nga mungesa e jodit (E02)
E01.0 Gusha (endemike) difuze e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit
E01.1 Gusha (endemike) multinodulare e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit
Përf.:
Gusha (endemike) nodulare e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit
E01.2 Gusha (endemike) e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit, e paspecifikuar
Përf.:
Gusha endemike NOS
E01.8 Çrregullime të tjera të tiroides të lidhura me pamjaftueshmërinë e jodit dhe gjendje të ngjashme
Përf.:
Hipotiroidizmi i fituar i pamjaftueshmërisë së jodit

E02 Hipotiroidizëm pa shenja klinike (=subklinik) i pamjaftueshmërisë jodike

E03 Hipotiroidizëm tjetër

Përj.:
hipotiroidizmin e lidhur me pamjaftueshmërinë e jodit (E00-E02)
Hipotiroidizmin post-proçedurial (E89.0)
E03.0 Hipotiroidizëm i trashëguar me gushë të përhapur
Përf.:
Gusha (jotoksike) e lindur:
 • NOS
 • parenkimatoze
Përj.:
gushën e lindur tranzitore me funksion normal (P72.0)
E03.1 Hipotiroidizëm i trashëguar, pa gushë
Përf.:
Aplazia e tiroides (me miksedemë)
Kongjenital/e:
 • atrofia e tiroides
 • hipotiroidizmi NOS
E03.2 Hipotiroidizëm nga medikamentet dhe lëndë të tjera të jashtme
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, për të identifikuar arsyen.
E03.3 Hipotiroidizëm postinfeksioz
E03.4 Atrofi e tiroides (e fituar)
Përj.:
atrofinë kongjenitale të të tiroides (E03.1)
E03.5 Koma miksedematoze
E03.8 Hipotiroidizëm tjetër, i specifikuar
E03.9 Hipotiroidizëm, i paspecifikuar
Përf.:
Miksedema NOS

E04 Gushë (=Strumë) tjetër jotoksike

Përj.:
gushën kongjenitale:
gushën nga mungesa e jodit (E00-E02)
E04.0 Gushë jotoksike e përhapur
Përf.:
Gushë jotoksike:
 • difuze (koloidale)
 • e thjeshtë
E04.1 Nodus i vetëm jotoksik i tiroides
Përf.:
Nodul koloidal (cistik) (tiroid)
Gushë uninodulare jotoksike
Nodul tiroidal (cistik) NOS
E04.2 Gushë shumënodulare jotoksike
Përf.:
Gushë cistike NOS
Gushë shumënodulare (cistike) NOS
E04.8 Gushë tjetër jotoksike, e specifikuar
E04.9 Gushë jotoksike, e paspecifikuar
Përf.:
Gushë jotoksike
Gushë nodulare (jotoksike) NOS

E05 Tirotoksikoza [hipertiroidizmi]

Përj.:
tiroiditin kronik me tirotoksikozë tranziente (E06.2)
tirotoksikozën neonatale (P72.1)
E05.0 Tirotoksikozë me gushë të përhapur
Përf.:
Gushë toksike ose ekzoftalmike NOS
Sëmundja e Graves
Gushë toksike difuze
E05.1 Tirotoksikozë me një nodus të vetëm toksik
Përf.:
Tirotoksikozë me gushë me një nodus të vetëm toksik
E05.2 Tirotoksikozë me gushë shumënodulare toksike
Përf.:
Gushë nodulare toksike
E05.3 Tirotoksikozë nga indi tiroidien ektopik (i vendosur diku tjetër)
E05.4 Tirotoksikozë nga mbidozimi i medikamenteve
E05.5 Kriza ose stuhia e tiroides
E05.8 Tirotoksikozë tjetër
Përf.:
Mbiprodhim i hormonit stimulues të tiroides
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, për të identifikuar shkakun.
E05.9 Tirotoksikozë e paspecifikuar
Përf.:
Hipertiroidizëm NOS
Sëmundja tirotoksike e zemrës† (I43.8*)

E06 Tiroidit

Përj.:
tiroiditin pas lindjes (O90.5)
E06.0 Tiroidit i akut
Përf.:
Absces i tiroides
Tiroiditi:
 • piogjenik
 • supurativ
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse doni të identifikoni agjentët infeksiozë.
E06.1 Tiroidit subakut
Përf.:
Tiroiditi:
 • de Quervain
 • qelizë gjigante
 • granulomatoz
 • jo-supurativ
Përj.:
tiroiditin autoimun (E06.3)
E06.2 Tiroidit kronik me tirotoksikozë kalimtare
Përj.:
tiroiditin autoimun (E06.3)
E06.3 Tiroidit autoimun
Përf.:
Tiroiditi Hashimoto
Hashitoksikoza (tranziente)
Gusha limfadenoide
Tiroiditi limfocitik
Struma limfomatoze
E06.4 Tiroidit i shkaktuar nga medikamentet
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni, të identifikoni shkakun.
E06.5 Tiroidit tjetër kronik
Përf.:
Tiroiditi:
 • kronik
  • NOS
  • fibroz
 • linjoz
 • Riedel
E06.9 Tiroidit i paspecifikuar

E07 Çrregullime të tjera të tiroides

E07.0 Superprodhim i kalçitoninës
Përf.:
Hiperplazia e qelizave C të tiroides
Hipersekretim i tirokalcitoninës
E07.1 Gusha dis-hormogenetike
Përf.:
Gusha dis-hormogjenetike familjare
Sindroma Pendred
Përj.:
gushën e lindur tranzitore me funksion normal (P72.0)
E07.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të tiroides
Përf.:
Anomali e globulinës që lidh tiroksinën
 • Hemorragji
 • Infarkt
 • e/i tiroides
Sindroma e sëmundjes eutiroidike
E07.9 Çrregullim i tiroides, i paspecifikuar
to top of page