Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IV
Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike
(E00-E90)

E10 Diabeti melitus i tipit 1

Përf.:
diabetin (melitus):
 • delikat
 • të moshës së re
 • të prirur për ketozë
Përj.:
diabetin (melitus):
 • të lidhur me kequshqyerjen (E12.-)
 • të të porsalindurit (P70.2)
 • të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)
glikozurinë:
testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

E11 Diabeti melitus i tipit 2

Përf.:
diabetin (melitus) (jo-obez) (obez):
 • të të rriturit
 • të moshës së madhe
 • jo-ketotik
 • stabël
diabetin jo-insulinovartës të të riut
Përj.:
diabetin (melitus):
 • të lidhur me kequshqyerjen (E12.-)
 • të të porsalindurit (P70.2)
 • të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)
glikozurinë:
testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

E12 Diabeti melitus i lidhur me kequshqyerjen

Përf.:
diabetin melitus i-lidhur-me-kequshqyerjen:
 • të tipit 1
 • të tipit 2
Përj.:
diabetin melitus në shtatzëni, lindje dhe në periudhën e pas lindjes (O24.-)
glikozurinë:
testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
diabetin melitus të të porsalindurit (P70.2)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

E13 Diabet melitus tjetër i specifikuar

Përj.:
diabetin melitus:
 • të lidhur-me-kequshqyerjen (E12.-)
 • të të porsalindurit (P70.2)
 • të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)
 • të tipit 1 (E10.-)
 • të tipi 2 (E11.-)
glikozurinë:
testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
hipoinsulineminë post-kirurgjikale (E89.1)

E14 Diabet melitus i paspecifikuar

Përf.:
diabetin NOS
Përj.:
diabetin melitus:
 • të lidhur me kequshqyerjen (E12.-)
 • të të porsalindurit (P70.2)
 • të shtatzënisë, lindjes dhe të periudhës së pas lindjes (O24.-)
 • të tipit 1 (E10.-)
 • të tipi 2 (E11.-)
glikozurinë:
testin jonormal të tolerancës së glukozës (R73.0)
hipoinsulineminë postkirurgjikale (E89.1)
to top of page