Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IV
Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike
(E00-E90)

E15 Koma hipoglicemike jodiabetike

Përf.:
komën insulinike të shkaktuar nga barnat tek jodiabetikët
hiperinsulinizmin me komë hipoglicemike
komën hipoglicemike NOS
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.

E16 Çrregullime të tjera të sekrecionit të brendshëm të pankreasit

E16.0 Hipoglicemi e shkaktuar nga ilaçet, pa koma
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat.
E16.1 Hipoglicemi tjetër
Përf.:
Hipoglicemia johiperinsulinemike funksionale
Hiperinsulinemizmi:
  • NOS
  • funksional
Hiperplazia e ishujve beta të pankreasit NOS
Koma encefalopatike post-hipoglicemike
E16.2 Hipoglicemi, e paspecifikuar
E16.3 Sekretim i rritur i glukagonit
Përf.:
Hiperplazia e qelizave endokrine të pankreasit me tepricë të glukagonit
E16.4 Sekretim anormal i gastrinës
Përf.:
Hipergastrinemia
Sindroma Zollinger-Ellison
E16.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të sekrecionit të brendshëm pankreatik
Përf.:
Sekretim i rritur i qelizave endokrine të pankreasit nga:
  • hormoni nxitës i hormonit të rritjes
  • polipeptidet pankreatike
  • somatostatina
  • polipeptidi intestinal-vazoaktiv
E16.9 Çrregullime të tjera të sekrecionit pankreatik, të paspecifikuara
Përf.:
Hiperplazia e qelizave ishull NOS
Hiperplazia e qelizave endokrine të pankreasit NOS
to top of page