Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IV
Sëmundjet endokrine, e nutricionit dhe metabolike
(E00-E90)

E50 Pamjaftushmëri e vitaminës A

Përj.:
pasojat e mungesës së vitaminës A (E64.1)
E50.0 Pamjaftushmëri e Vitaminës A me tharje (=kserozë) të konjunktivave
E50.1 Pamjaftushmëri e Vitaminës A me njollë Bitot dhe tharje të konjuktivave
Përf.:
Njolla Bitot tek fëmijët e vegjël
E50.2 Pamjaftushmëri e vitaminës A me tharje të kornesë
E50.3 Pamjaftushmëri e vitaminës A me ulçer dhe tharje të kornesë
E50.4 Pamjaftushmëri e vitaminës A me keratomalaci
E50.5 Pamjaftushmëri e vitaminës A me hemeralopi
E50.6 Pamjaftushmëri e vitaminës A me gjurmë kseroftalmie të kornesë
E50.7 Manifestime të tjera okulare të pamjaftushmërisë së vitaminës A
Përf.:
Kseroftalmia NOS
E50.8 Manifestime të tjera të pamjaftushmërisë së vitaminës A
Përf.:
 • Keratoza folikulare
 • Kseroderma
 • për shkak të mungesës vitaminës A† (L86*)
E50.9 Pamjaftushmëri e vitaminës A, e paspecifikuar
Përf.:
Hipovitaminoza A NOS

E51 Pamjaftushmëri e tiaminës

Përj.:
pasojat e mungesës së tiaminës (E64.8)
E51.1 Beriberi
Përf.:
Beriberi:
E51.2 Encefalopatia e Wernicke
E51.8 Manifestime të tjera të pamjaftushmërisë së tiaminës

E52 Pamjaftushmëri e niacinës [Pelagra]

Përf.:
mungesën e:
 • niacinës (triptofanit)
 • nikotinamidit
pelagrën (alkolike)
Përj.:
pasojat e mungesës së tiaminës (E64.8)

E53 Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera të grupit B

Përj.:
pasojat e mungesës së vitaminës B (E64.8)
aneminë nga mungesa e vitaminë B12 (D51.-)
E53.0 Pamjaftushmëri e riboflavinës
Përf.:
Ariboflavinosë
E53.1 Pamjaftushmëri e piridoksinës
Përf.:
Mungesa e vitaminë B6
Përj.:
aneminë sideroblastike që i përgjigjet piridoksinës (D64.3)
E53.8 Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera të specifikuara të grupit B
Përf.:
Mungesat në:
 • biotinë
 • cianokobolaminë
 • folate
 • acid folik
 • acid pantotenik
 • vitaminë B12
E53.9 Pamjaftushmëri e vitaminës B, e paspecifikuar

E54 Pamjaftushmëri e acidit askorbik

Përf.:
mungesën e vitaminës C
skorbutin
Përj.:
aneminë nga skorbuti (D53.2)
pasojat (=sekelat) e mungesës së vitaminës C (E64.2)

E55 Pamjaftushmëri e vitaminës D

Përj.:
osteomalacinë e të rriturit (M83.-)
osteoporozën (M80-M81)
pasojat (=sekelat) e rakitizmit (E64.3)
E55.0 Rakitizëm aktiv
Përf.:
Osteomalacia:
 • infantile
 • juvenile
Përj.:
rakitizmin:
E55.9 Pamjaftushmëri e vitaminës D, e paspecifikuar
Përf.:
Avitaminoza D

E56 Pamjaftushmëri të tjera vitaminike

Përj.:
pasojat e avitaminozave të tjera (E64.8)
E56.0 Pamjaftushmëri e vitaminës E
E56.1 Pamjaftushmëri e vitaminës K
Përj.:
mungesën e faktoreve të koagulimit nga mungesën e vitaminës K (D68.4)
mungesën e vitaminës K tek të porsalindurit (P53)
E56.8 Pamjaftushmëri e vitaminave të tjera
E56.9 Pamjaftushmëri vitaminike, e paspecifikuar

E58 Pamjaftushmëri dietetike e kalciumit

Përj.:
çrregullimet e metabolizmit të kalciumit (E83.5)
pasojat (=sekelat) e mungesës së kalçiumit (E64.8)

E59 Pamjaftushmëri diedetike e seleniumit

Përf.:
Sëmundjen Keshan
Përj.:
pasojat (=sekelat) e mungesës së seleniumit (E64.8)

E60 Pamjaftushmëri dietetike e zinkut

E61 Pamjaftushmëri e elementeve të tjerë ushqyes

Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë të shkaqeve të jashtme (Kapitulli XX), nëse doni të identifikoni barnat nëse janë shkaktarë.
Përj.:
çrregullimet e metabolizmit të mineraleve (E83.-)
çrregullimet e tiroides të lidhura me mungesën e jodit (E00-E02)
pasojat e mungesave ushqimore dhe kequshqyerjes (E64.-)
E61.0 Pamjaftushmëri e bakrit
E61.1 Pamjaftushmëri e hekurit
Përj.:
aneminë nga mungesa e hekurit (D50.-)
E61.2 Pamjaftushmëri e magneziumit
E61.3 Pamjaftushmëri e manganit
E61.4 Pamjaftushmëri e kromit
E61.5 Pamjaftushmëri e molibdenit
E61.6 Pamjaftushmëri e vanadiumit
E61.7 Pamjaftushmëri e shumë elementeve nutritivë
E61.8 Pamjaftushmëri e elementëve të tjerë nutritivë, të specifikuar
E61.9 Pamjaftushmëri e një elementi nutritiv, e paspecifikuar

E63 Pamjaftushmëri të tjera nutritive

Përj.:
dehidratimin (E86)
moszhvillimin (R62.8)
problemet e ushqyerjes tek të porsalindurit (P92.-)
pasojat e kequshqyerjes dhe mungesa të tjera të ushqyerjes (E64.-)
E63.0 Pamjaftushmëri e acideve yndyrore të domosdoshëm
E63.1 Çrregullim i balancit të përbërësve të ushqimit të marrur
E63.8 Pamjaftushmëri të tjera nutritive, të specifikuara
E63.9 Pamjaftushmëri nutritive, e paspecifikuar
Përf.:
Kardiomiopatia ushqimore NOS† (I43.2*)

E64 Pasoja (sekela) të malnutricionit dhe të pamjaftushmërive të tjera nutritive

Shënim:
Të mos përdoret për kequshqyerjen kronike nga mungesat ushqimore.
E64.0 Pasoja të kequshqyerjes të lidhur me energjinë proteinike
Përj.:
zhvillimin e vonuar nga kequshqyerja proteinikoenergjitike (E45)
E64.1 Pasoja nga pamjaftushmëria e vitaminës A
E64.2 Pasoja nga pamjaftushmëria e vitaminës C
E64.3 Pasoja të rakitit
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (M40.1, M41.5), nëse dëshirohet, për të identifikuar deformitetet e kollonës.
E64.8 Pasoja nga pamjaftushmëritë e tjera nutritive
E64.9 Pasoja nga pamjaftushmëria nutritive, e paspecifikuar
to top of page