Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

G30 Sëmundja e Alzheimer (=Sëmundja Alzheimer)

Përf.:
format senile dhe presenile
Përj.:
senil/e:
  • degjenerimin e trurit NEC (G31.1)
  • demencien NOS (F03)
senilitetin NOS (R54)
G30.0 Sëmundje Alzheimer me shfaqje të hershme
Shënim:

Fillimi para moshës 65 vjeç

G30.1 Sëmundje Alzheimer me shfaqje të vonshme
Shënim:

Fillimi pas moshës 65 vjeç

G30.8 Tjetër sëmundje e Alzheimer
G30.9 Sëmundje e Alzheimer, e paspecifikuar

G31 Sëmundje të tjera degjenerative të sistemit nervor, të paklasifikuara diku tjetër

Përj.:
Sindromën Reye (G93.7)
G31.0 Atrofi në formë rrethore
Përf.:
Demencia frontotemporale
Sëmundja e Pick
Afazia progresive e izoluar
G31.1 Degjenerim senil i trurit, i paklasifikuar diku tjetër
Përj.:
Sëmundjen Alzheimer (G30.-)
senilitetin NOS (R54)
G31.2 Degjenerim i sistemit nervor nga alkooli
Përf.:
Alkoolik/e:
  • cerbelar
    • ataksia
    • degjenerimi
  • degjenerimi cerebral
  • encefalopatia
Disfunksioni i sistemit nervor autonom nga alkooli
G31.8 Të tjera sëmundje degjenerative të sistemit nervor, të specifikuara
Përf.:
Degjenerimi i materies gri [Alpers]
Trupat e Lewis (demencia)(sëmundja) (F02.8*)
Encefalopatia nekrotizante subakute [Leigh]
G31.9 Sëmundje degjenerative e sistemit nervor, e paspecifikuar

G32* Çrregullime të tjera degjenerative të sistemit nervor, në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G32.0* Degjenerim subakut i kombinuar i medulës spinale në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përj.:
degjenerimin subakut të shtyllës kurrizore në defiçiencën e vitaminës B12 (E53.8†)
G32.8* Të tjera çrregullime degjenerative të specifikuara të sistemit nervor, në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
to top of page