Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VI
Sëmundjet e Sistemit Nervor
(G00-G99)

Çrregullime të nervave, të radikseve dhe të pleksuseve
(G50-G59)

Përj.:
çrregullimet aktuale traumatike të nervit, rrënjës së nervit dhe pleksusit shihni dëmtimet nervore sipas rajoneve të trupit
  • neuralgjinë
  • neuritin
neuritin periferik në shtatzëni (O26.8)
Radikulitin NOS (M54.1)

G50 Çrregullime të nervit trigeminal

Përf.:
çrregullimet e nervit të 5-të kranial
G50.0 Neuralgia trigeminale
Përf.:
Sindroma e dhimbjes paroksizmale të fytyrës
Tiku doloroz (=Tiku dhimbjedhënës)
G50.1 Dhimbje faciale jotipike
G50.8 Të tjera çrregullime të nervit trigeminal
G50.9 Çrregullim i nervit trigeminal, i paspecifikuar

G51 Çrregullime të nervit facial

Përf.:
çrregullimet e nervit të 7-të kranial
G51.0 Paraliza e Bell
Përf.:
Paraliza faciale
G51.1 Ganglioniti genikulat
Përj.:
ganglionitin genikulat postherpetik (B02.2)
G51.2 Sindroma Melkersson
Përf.:
Sindroma Melkersson-Rosenthal
G51.3 Spazmë hemifaciale kronike
G51.4 Myokymia faciale
G51.8 Çrregullime të tjera të nervit facial
G51.9 Çrregullim i nervit facial, i paspecifikuar

G52 Çrregullime të nervave të tjerë kranialë

Përj.:
çrregullime të:
  • nervit [të 8të] akustik (H93.3)
  • nervit [të 2-të] optik (H46, H47.0)
strabizmin paralitik për shkak të paralizës nervore (H49.0-H49.2)
G52.0 Çrregullime të nervit olfaktor
Përf.:
Çrregullime të nervit të 1-rë kranial
G52.1 Çrregullime të nervit glosofaringeal
Përf.:
Çrregullime të nervit të 9-të kranial
Neuralgjia glosofaringeale
G52.2 Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në spondilozë (M47.-)
Përf.:
Çrregullime të nervit pneumogastrik [të 10-të] kranial
G52.3 Çrregullime të nervit hipoglosus
Përf.:
Çrregullime të nervit të 12-të kranial
G52.7 Çrregullime multiple të nervave kranialë
Përf.:
Polineuriti kranial
G52.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të nervave kranialë
G52.9 Çrregullim i një nervi kranial, i paspecifikuar

G53* Çrregullime të nervave kranialë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G53.0* Neuralgjia postzoster (B02.2†)
Përf.:
Postherpetik:
  • ganglioniti genikulat
  • neuralgia trigeminale
G53.1* Paraliza multiple të nervave kranialë në sëmundjet infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër (A00-B99†)
G53.2* Paraliza multiple të nervave kraniale në sarkoidozë (D86.8†)
G53.3* Paraliza multiple të nervave kraniale në sëmundjet neoplastike (C00-D48†)
G53.8* Të tjera paraliza të nervave kraniale në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër

G54 Çrregullime të radikseve dhe të pleksuseve nervore

Përj.:
dëmtime të tanishme traumatike të rrënjës së nervit dhe çrregullimet e pleksusit - shih dëmtimet e nervave sipas rajoneve të trupit
çrregullimet e diskut ndërvertebral (M50-M51)
neuralgjinë ose neuritin NOS (M79.2)
neuritin ose radikulitin:
radikulitin NOS (M54.1)
radikulopatinë NOS (M54.1)
spondilozitin (M47.-)
G54.0 Çrregullime të pleksit brakial
Përf.:
Sindroma e daljes torakale
G54.1 Çrregullime të pleksit lumbosakral
G54.2 Çrregullime të radikseve cervikale, të paklasifikuara diku tjetër
G54.3 Çrregullime të radikseve torakale, të paklasifikuara diku tjetër
G54.4 Çrregullime të radikseve lumbosakrale, të paklasifikuara diku tjetër
G54.5 Amiotrofi neuralgjike
Përf.:
Sindroma e Parsonage-Aldren-Turner
Neuriti i grupit të shpatullës
G54.6 Sindrom fantom i gjymtyrës me dhimbje
G54.7 Sindrom fantom i gjymtyrës pa dhimbje
Përf.:
Sindroma e gjymtyrës fantazëm NOS
G54.8 Çrregullime të tjera të radikseve e të plekseve nervore
G54.9 Çrregullim i radikseve e i plekseve nervore, i paspecifikuar

G55* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G55.0* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje neoplastike (C00-D48†)
G55.1* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në çrregullime të diskut intervertebral (M50-M51†)
G55.2* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në spondilozë (M47.-†)
G55.3* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në dorsopati të tjera (M45-M46†, M48.-†, M53-M54†)
G55.8* Komprimime të radiksit dhe të pleksusit nervor në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër

G56 Mononeuropati të gjymtyrës së sipërme

Përj.:
çrregullime të tanishme traumatike të nervit -shih dëmtimin e nervit sipas rajonit të trupit
G56.0 Sindromi tunelor karpal
G56.1 Lezione të tjera të nervit median
G56.2 Lezion i nervit ulnar
Përf.:
Paraliza e vonë e nervit ulnar
G56.3 Lezion i nervit radial
G56.4 Causalgia
G56.8 Mononeuropati të tjera të gjymtyrës së sipërme
Përf.:
Neuroma ndërgishtore (=interdigjitale) e gjymtyrës së sipërme
G56.9 Mononeuropati e gjymtyrës së sipërme, e paspecifikuar

G57 Mononeuropati të gjymtyrës së poshtëme

Përj.:
Çrregullime të tanishme traumatike të nervit -shih dëmtimin e nervit sipas rajonit të trupit
G57.0 Lezion i nervit shiatik
Përj.:
shiatik:
  • NOS (M54.3)
  • nga çrregullimi i diskut ndervertebral (M51.1)
G57.1 Meralgjia parestezike
Përf.:
Sindroma e nervit latero-kutan të kofshës
G57.2 Lezion i nervit femoral
G57.3 Lezion i nervit popliteal lateral
Përf.:
Paraliza e nervit peroneal
G57.4 Lezion i nervit popliteal medial
G57.5 Sindrom tunelor tarsal
G57.6 Lezion i nervit plantar
Përf.:
Metatarsalgjia Morton
G57.8 Mononeuropati tjetër e gjymtyrës së poshtëme
Përf.:
Neuroma ndërgishtore (=interdigjitale) e gjymtyrës së poshtëme
G57.9 Mononeuropati e gjymtyrës së poshtëme, e paspecifikuar

G58 Mononeuropati të formave të tjera

G58.0 Neuropati interkostale
G58.7 Mononeurit multipleks
G58.8 Mononeuropati të tjera, të specifikuara
G58.9 Mononeuropati, e paspecifikuar

G59* Mononeuropati në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

G59.8* Mononeuropati të tjera në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
to top of page