Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VII
Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij
(H00-H59)

H10 Konjunktivit

Përj.:
keratokonjuktivitin (H16.2)
H10.0 Konjunktivit mukopurulent
H10.1 Konjunktivit atopik akut
H10.2 Formë tjetër e konjunktivitit akut
H10.3 Konjunktivit akut, i paspecifikuar
Përj.:
oftalminë neonatorum NOS (P39.1)
H10.4 Konjunktivit kronik
H10.5 Blefarokonjunktivit
H10.8 Formë tjetër e konjunktivitit
H10.9 Konjunktivit i paspecifikuar

H11 Çrregullime të tjera të konjunktivës

Përj.:
keratokonjuktivitin (H16.2)
H11.0 Pterigium
Përj.:
pseudopterigium (H11.8)
H11.1 Degjenerime dhe depozitime konjunktivale
Përf.:
Konjuktival/e:
  • argiroza [argiria]
  • konkrecione
  • pigmentim
  • kserozë NOS
H11.2 Cikatrice të konjunktivës
Përf.:
Simblerafon
H11.3 Hemoragji e konjunktivës
Përf.:
Hemorragji subkonjuktivale
H11.4 Çrregullime të tjera vaskulare të konjunktivës dhe ciste
Përf.:
Konjuktivale:
  • Aneurizëm
  • Hiperemi
  • Edemë
H11.8 Çrregullime të tjera të konjunktivës, të specifikuara
H11.9 Çrregullim i konjunktivës, i specifikuar

H13* Çrregullime të konjunktivës në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H13.0* Infeksion filarioz i konjunktivës (B74.-†)
H13.1* Konjunktivit në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Konjuktiviti (nga):
H13.2* Konjunktivit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
H13.3* Pemfigoid okular (L12.-†)
H13.8* Çrregullime të tjera të konjunktivës në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
to top of page