Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli VII
Sëmundjet e syrit dhe anekseve të tij
(H00-H59)

H15 Çrregullime të sklerës

H15.0 Sklerit
H15.1 Episklerit
H15.8 Çrregullime të tjera të sklerës
Përf.:
Stafiloma ekuatoriale
Ektazia e sklerës
Përj.:
miopinë degjenerative (H44.2)
H15.9 Çrregullim i sklerës, i paspecifikuar

H16 Keratit

H16.0 Ulçer korneale
Përf.:
Ulcera:
 • korneale:
  • NOS
  • centrale
  • marginale
  • e perforuar
  • në formë unaze
  • me hipopion
 • Mooren
H16.1 Keratit tjetër superficial pa konjuktivit
Përf.:
Keratiti:
 • areolar
 • filamentar
 • nummular
 • stelar
 • striat
 • sipërfaqësor pikësor
Fotokeratiti
Verbimi i dëborës
H16.2 Keratokonjuktivit
Përf.:
Keratokonjuktiviti:
 • NOS
 • i ekspozimit
 • neurotrofik
 • fliktenular
Oftalmia nodoze
Keratiti sipërfaqësor me konjuktivit
H16.3 Keratit intersticial dhe i thellë
H16.4 Neovaskularizim korneal
Përf.:
Vaza fantazëm (korneale)
Pannus (korneal)
H16.8 Formë tjetër e keratitit
H16.9 Keratit, i paspecifikuar

H17 Cikatrice korneale dhe opacitete

H17.0 Leukoma aderente
H17.1 Tjetër opacitet korneal central
H17.8 Të tjera cikatrice dhe opacitete korneale
H17.9 Cikatrice dhe opacitet korneal, i paspecifikuar

H18 Çrregullime të tjera të kornesë

H18.0 Pigmentime dhe depozitime korneale
Përf.:
Hematokornea
Unazat Kayser-Fleischer
Boshti Skrukenberg
Vija Staehli
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat, nëse janë shkaktuar prej tyre.
H18.1 Keratopati buloze
H18.2 Edemë tjetër e kornesë
H18.3 Ndryshime në membranat korneale
Përf.:
 • Palosjet
 • Çarjet
 • në membranën e Descemet
H18.4 Degjenerim korneal
Përf.:
Harku senil
Keratopatia Band
Përj.:
ulçerën Mooren (H16.0)
H18.5 Distrofi korneale hereditare
Përf.:
Distrofia:
 • Korneale
  • epiteliale
  • granulare
  • lattice
  • makulare
 • Fusch
H18.6 Keratokonus
H18.7 Deformacione të tjera korneale
Përf.:
Korneale:
 • ektazia
 • stafiloma
Descemetocela
Përj.:
keqformimet e lindura të kornesë (Q13.3-Q13.4)
H18.8 Çrregullime të tjera të kornesë, të specifikuara
Përf.:
 • Anestezia
 • Hipestezia
 • Erozioni i herëpashershëm
 • e/i kornesë
H18.9 Çrregullim i kornesë, i paspecifikuar

H19* Çrregullime të sklerës dhe të kornesë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H19.0* Sklerit dhe episklerit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Episkleriti sifilitik (A52.7†)
Episkleriti tuberkular (A18.5†)
Skleriti zoster (B02.3†)
H19.1* Keratit dhe keratokonjuktivit nga herpesvirus (B00.5†)
Përf.:
Keratiti denditrik dhe disciform
H19.2* Keratit dhe keratokonjuktivit në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Keratokonjuktiviti epidemik (B30.0†)
Keratiti dhe keratokonjuktiviti (intersticial) në:
H19.3* Keratit dhe keratokonjuktivit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Keratokonjuktiviti i thatë (M35.0†)
H19.8* Çrregullime të tjera të sklerës dhe të kornesë në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Keratokoni në sindromën Down (Q90.-†)

H20 Iridociklit

H20.0 Iridocoklit akut e subakut
Përf.:
 • Uveit anterior
 • Ciklitit
 • Iritit
 • akut, i herëpashershëm ose subakut i kornesë
H20.1 Iridociklit kronik
H20.2 Iridociklit nga lentet
H20.8 Formë tjetër e iridociklitit
H20.9 Iridociklit i paspecifikuar

H21 Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar

Përj.:
uveitin simpatik (H44.1)
H21.0 Hyphaema
Përj.:
hifemën traumatike (S05.1)
H21.1 Çrregullime të tjera vaskulare të irisit dhe të trupit ciliar
Përf.:
Neovaskularizim i irisit ose trupit ciliar
Rubeozë e irisit
H21.2 Degjenerim i irisit dhe i trupit ciliar
Përf.:
Degjenerim (i):
 • irisit (pigmentar)
 • pupilar marginal
Iridoskizis
Atrofi e irisit (esenciale)(progresive)
Cisti pupilar miotik
Iris transluçent
H21.3 Cist i irisit, i trupit ciliar dhe i dhomës së përparme
Përf.:
Cist i irisit, trupit ciliar dhe dhomës anteriore:
 • NOS
 • eksudativ
 • i implantimit
 • parazitik
Përj.:
cistin pupilar miotik (H21.2)
H21.4 Membranat pupilare
Përf.:
Iris bombë
Pupilar:
 • okluzion
 • sekluzion
H21.5 Adezione dhe çarje të irisit dhe të trupit ciliar
Përf.:
Goniosinekie
Iridodializë
Recesion, këndi i dhomës
 • NOS
 • anterior
 • posterior
Përj.:
korektopinë (Q13.2)
H21.8 Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar, të specifikuara
H21.9 Çrregullime të irisit dhe të trupit ciliar, të paspecifikuara

H22* Çrregullime të irisit dhe të trupit ciliar në sëmundje të klasifikuara diku tjetër

H22.0* Iridociklit në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Iridociklit në:
H22.1* Iridociklit në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Iridociklit në:
H22.8* Çrregullime të tjera të irisit dhe të trupit ciliar në sëmundje të klasifikuara diku tjetër
to top of page