Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

I05 Sëmundjet reumatizmale të valvulës mitrale

Përf.:
gjendjet e klasifikuara në (I05.0) dhe (I05.2-I05.9) , pavarësisht nëse janë të specifikuara si reumatizmale apo jo
Përj.:
kur janë të specifikuara si joreumatizmale (I34.-)
I05.0 Stenoza mitrale
Përf.:
Bllokim (reumatizmal) i valvulës mitrale
I05.1 Insufiçienca mitrale reumatizmale
Përf.:
Mitrale reumatizmale:
  • inkompetencë
  • regurgitacion
I05.2 Stenoza mitrale me insufiçiencë
Përf.:
Stenozë mitrale me insufiçiencë ose regurgitacion
I05.8 Sëmundje të tjera të valvulës mitrale
Përf.:
Dështim i valvulës mitrale
I05.9 Sëmundje e valvulës mitrale, e paspecifikuar
Përf.:
Çrregullim i valvulës mitrale (kronik) NOS

I06 Sëmundjet reumatizmale të valvulës aortale (aortike)

Përj.:
kur nuk janë të specifikuara si reumatizmale (I35.-)
I06.0 Stenoza aortale reumatizmale
Përf.:
Bllokim reumatizmal i valvulës aortale
I06.1 Insufiçienca aortale reumatizmale
Përf.:
Aortale reumatizmale:
  • inkompetencë
  • regurgitacion
I06.2 Stenozë aortale reumatizmale me insufiçiencë
Përf.:
Stenozë aortale reumatizmale me inkompetencë ose regurgitacion
I06.8 Sëmundje të tjera reumatizmale të valvulës aortale
I06.9 Sëmundja reumatizmale e valvulës aortale, e paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja reumatizmale e valvulës aortale NOS

I07 Sëmundjet reumatizmale të valvulës trikuspidale

Përf.:
pavarësisht nëse janë të specifikuara si reumatizmale apo të panjohura
Përj.:
kur janë të specifikuara si joreumatizmale (I36.-)
I07.0 Stenoza trikuspidale
Përf.:
Bllokim (reumatizmal) i valvulës trikuspidale
I07.1 Insufiçienca trikuspidale
Përf.:
Insufiçienca (reumatizmale) e valvulës trikuspidale
I07.2 Stenoza trikuspidale me insufiçiencë
I07.8 Sëmundjet e tjera të valvulës trikuspidale

I08 Sëmundjet multiple të valvulave

Përf.:
pavarësisht nëse janë të specifikuara si reumatizmale apo të panjohura
Përj.:
endokarditin, valvula e paspecifikuar (I38)
sëmundje multivalvulare me origjinë joreumatizmale të zemrës; përdorni kodet e duhura në (I34-I38, Q22-Q23, Q24.8)
sëmundjet reumatizmale të endokardiumit, valvula e paspecifikuar (I09.1)
I08.0 Çrregullime të valvulës mitrale dhe aortale së bashku
Përf.:
Përfshirje të të dy valvulave mitrale dhe aortale të specifikuara si reumatizmale ose me origjinë të paspecifikuarjo
I08.1 Çrregullime të valvulës mitrale dhe trikuspidale së bashku
I08.2 Çrregullime të valvulës aortale dhe trikuspidale së bashku
I08.3 Çrregullime të kombinuara të valvulës mitrale, aortale dhe trikuspidale
I08.8 Sëmundje të tjera multiple të valvulave
I08.9 Sëmundja multiple e valvulës, e paspecifikuar

I09 Sëmundje të tjera reumatizmale të zemrës

I09.0 Miokarditi reumatizmal
Përj.:
miokarditin të specifikuar si joreumatizmal (I51.4)
I09.1 Sëmundja reumatizmale e endokardiumit, valvula e paspecifikuar
Përf.:
Reumatizmal:
  • endokardit (kronik)
  • valvulit (kronik)
Përj.:
endokarditin, valvula e specifikuar (I38)
I09.2 Perikarditi kronik reumatizmal
Përf.:
Perikardit adherent, reumatizmal
Reumatizmal kronik:
  • mediastinoperikardit
  • mioperikardit
Përj.:
kur nuk specifikohet si reumatizmal (I31.-)
I09.8 Sëmundjet e tjera të specifikuara reumatizmale të zemrës
Përf.:
Sëmundje reumatizmale të valvulës pulmonare
I09.9 Sëmundja reumatizmale e zemrës, e paspecifikuar
Përf.:
Reumatizmale:
  • karditi
  • insufiçiencë kardiake
Përj.:
karditin reumatizmal (M05.3)
to top of page