Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

I70 Ateroskleroza

Përf.:
arteriolosklerozën
arteriosklerozën
sëmundjen vaskulare arteriosklerotike
ateromën
degjenerimin:
 • arterial
 • arteriovaskular
 • vaskular
endarteritin deformans ose obliterans
senil:
 • arteritin
 • endarteritin
Përj.:
cerebrale (I67.2)
koronare (I25.1)
mezenterike (K55.1)
pulmonare (I27.0)
Modifiers
Klasifikimi shtesë i mëposhtëm, që tregon praninë ose jo të gangrenës, është për përdorim me nënkategoritë në I70.
CodeTitle
0
pa gangrenë
1
me gangrenë
I70.0 Ateroskleroza e aortës
I70.1 Ateroskleroza e arteries renale
Përf.:
Veshka Goldblatt
Përj.:
aterosklerozën e arteriolave renale (I12.-)
I70.2 Ateroskleroza e arterieve të ekstremiteteve
Përf.:
Gangrena aterosklerotike
Skleroza (mediale) e Mönckeberg
I70.8 Ateroskleroza e arterieve të tjera
I70.9 Ateroskleroza e gjeneralizuar dhe e paspecifikuar

I71 Aneurizma dhe diseksioni i aortës

I71.0 Diseksioni i aortës (i çdo pjese)
Përf.:
Aneurizma e disekuar e aortës (e çarë) [çdo pjesë]
I71.1 Aneurizma e aortës toracike, e rupturuar
I71.2 Aneurizma e aortës toracike, pa përmendur rupturë
I71.3 Aneurizma e aortës abdominale, e rupturuar
I71.4 Aneurizma e aortës abdominale, pa përmendur rupturë
I71.5 Aneurizma e aortës torakoabdominale, e rupturuar
I71.6 Aneurizma e aortës torakoabdominale, pa përmendur rupturë
I71.8 Aneurizma e aortës me lokalizim të paspecifikuar, e rupturuar
Përf.:
Rupturë e aortës NOS
I71.9 Aneurizma e aortës me lokalizim të paspecifikuar, pa përmendur rupturë
Përf.:
 • Aneurizëm
 • Dilatacion
 • Nekroze hialine
 • i/e aortës

I72 Aneurizma dhe diseksione të tjera

Përf.:
aneurizmën (cirsoide)(false)(e çarë)
Përj.:
aneurizmën (e):
diseksionin e:
 • arteries koronare (I25.4)
 • arteries precerebrale, kongjenitale (të paçarë) (Q28.1)
I72.0 Aneurizëm dhe diseksion i arteries karotide
I72.1 Aneurizëm dhe diseksion i arterieve të anësive superiore.
I72.2 Aneurizëm dhe diseksion i arteries renale
I72.3 Aneurizëm dhe diseksion i arteries iliake
I72.4 Aneurizëm dhe diseksion i arterieve të anësive inferiore
I72.5 Aneurizëm dhe diseksion arterieve të tjera cerebrale
Përf.:
Aneurizëm dhe diseksion i (trungut) të arteries bazilare
Përj.:
aneurizmën dhe diseksionin e:
 • arteries karotide (I72.0)
 • arteries vertebrale (I72.6)
I72.6 Aneurizëm dhe diseksion i arteries vertebrale
I72.8 Aneurizëm dhe diseksion i arterieve të tjera të specifikuara
I72.9 Aneurizëm dhe diseksion me lokalizim të paspecifikuar

I73 Sëmundje të tjera vaskulare periferike

Përj.:
enjtjet nga të ftohtit e gjymtyrëve (T69.1)
dëmtimet nga ngrirja (T33-T35)
imersionin e dorës ose këmbës (T69.0)
spazma të arteries cerebrale (G45.9)
I73.0 Sindromi Raynaud
Përf.:
Raynaud:
 • sëmundja
 • gangrena
 • fenomeni (sekondar)
I73.1 Tromboangiti obliterant (Buerger)
I73.8 Sëmundje të tjera të specifikuara vaskulare periferike
Përf.:
Akrocianoza
Akroparestezia:
 • e thjeshtë [e llojit Schultze]
 • vazomotore [e llojit Nothnagel]
Eritrocianoza
Eritromelalgia
I73.9 Sëmundje vaskulare periferike të paspecifikuara
Përf.:
Klaudikimi intermitent
Spazma e arteries

I74 Embolia dhe tromboza arteriale

Përf.:
infarktin:
 • embolik
 • trombotik
bllokimin:
 • embolik
 • trombotik
Përj.:
embolizmin dhe trombozën:
I74.0 Embolia dhe tromboza e aortës abdominale
Përf.:
Sindroma e bifurkacionit aortik
Sindroma Leriche
I74.1 Embolia dhe tromboza në pjesë të tjera të paspecifikuara të aortës
I74.2 Embolia dhe tromboza e arterieve të ekstremiteteve superiore
I74.3 Embolia dhe tromboza e arterieve të ekstremiteteve inferiore
I74.4 Embolia dhe tromboza e arterieve të ekstremiteteve, e paspecifikuar
Përf.:
Embolizmi arterial periferik
I74.5 Embolia dhe tromboza e arteries iliake
I74.8 Embolia dhe tromboza e arterieve të tjera
I74.9 Embolia dhe tromboza e arterieve, të paspecifikuara

I77 Çrregullime të tjera të arterieve dhe arteriolave

Përj.:
sëmundjet (vaskulare) të kolagjenit (M30-M36)
angiitin hipersensitiv (M31.0)
arterien pulmonare (I28.-)
I77.0 Fistula arteriovenoze, e fituar
Përf.:
Variksi aneurizmal
Aneurizmi arteriovenoz, i fituar
Përj.:
aneurizmin arteriovenoz NOS (Q27.3)
cerebral (I67.1)
koronar (I25.4)
traumatik - shih dëmtimet e enëve të gjakut sipas rajoneve
I77.1 Striktura arteriale
I77.2 Ruptura arteriale
Përf.:
Fistula e arteries
Përj.:
çarjen traumatike të arteries -shih dëmtimet e enëve të gjakut sipas rajoneve
I77.3 Displazia arteriale fibromuskulare
I77.4 Sindromi i kompresionit të arteries celiake
I77.5 Nekroza e arteries
I77.6 Arteriti, i paspecifikuar
Përf.:
Aortiti NOS
Endarteriti NOS
Përj.:
arteritin ose endarteritin:
I77.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të arterieve dhe arteriolave
Përf.:
 • Erozion
 • Ulçer
 • i/e arteries
I77.9 Çrregullime të arterieve dhe arteriolave, të paspecifikuara

I78 Sëmundjet e kapilarëve

I78.0 Teleangiektazia hemorragjike hereditare
Përf.:
Sëmundja Rendu-Osler-Weber
I78.1 Nevusi, jo neoplastik
Përf.:
Nevus:
 • araneus
 • merimange
 • stellar
Përj.:
nevusin:
I78.8 Sëmundje të tjera të kapilarëve
I78.9 Sëmundje të kapilarëve, të paspecifikuara

I79* Çrregullime të arterieve, arteriolave dhe kapilarëve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I79.0* Aneurizma e aortës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Aneurizma sifilitike e aortës (A52.0†)
I79.1* Aortiti në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Aortiti sifilitik (A52.0†)
I79.2* Angiopatia periferike në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Angiopatia diabetike periferike (E10-E14 me karakter të katërt .5†)
I79.8* Çrregullime të tjera të arterieve, arteriolave dhe kapilareve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
to top of page