Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli IX
Sëmundjet e sistemit cirkulator
(I00-I99)

I95 Hipotensioni

Përj.:
kolapsin kardiovaskular (R57.9)
sindromën e hipotensionit të nënës (O26.5)
leximin e ulët të presionit të gjakur jospecifik NOS (R03.1)
I95.0 Hipotensioni idiopatik
I95.1 Hipotensioni ortostatik
Përf.:
Hipotension, nga qëndrimi
Përj.:
hipotensionin ortostatik neurogjenik [Shy-Drager] (G23.8)
I95.2 Hipotensioni nga barnat
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (kapitulli XX), nëse dëshironi, për të identifikuar barnat, nëse janë shkaktare.
I95.8 Hipotension tjetër
Përf.:
Hipotensioni kronik
I95.9 Hipotension i paspecifikuar

I97 Çrregullimet post-proçedurale të sistemit cirkulator të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
shokun postoperator (T81.1)
I97.0 Sindromi postkardiotomik
I97.1 Shqetësime të tjera funksionale që pasojnë kirurgjine kardiake
Përf.:
  • insufiçiencë kardiake
  • dështim i zemrës
  • që pason kirurgjinë kardiake, si pasojë e pranisë së protezës kardiake
I97.2 Sindromi limfoedematoz post-mastektomik
Përf.:
  • elefantiazë
  • obliterim i enëve limfatike
  • si pasojë e mastektomisë
I97.8 Çrregullime të tjera post-proçedurale të sistemit cirkulator, të paklasifikuara tjetërkund
I97.9 Çrregullime post-proçedurale të sistemit cirkulator, të paspecifikuara

I98* Çrregullime të tjera të sistemit cirkulator

Përj.:
çrregullime të klasifikuara në kategoritë e tjera me yll, brenda këtij kapitulli
I98.0* Sifilisi kardiovaskular
Përf.:
Sifilisi kardiovaskular:
I98.1* Çrregullime kardiovaskulare në sëmundje të tjera infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Kardiovaskular:
  • përfshirje NEC, në sëmundjen Chagas (kronike) (B57.2†)
  • lezionet e pintës [carate] (A67.2†)
I98.2* Variçet ezofageale pa hemorragji në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Variçet ezofageale pa hemorragji:
I98.3* Variçet ezofageale me hemorragji në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Variçet ezofageale me hemorragji:
I98.8* Çrregullime të tjera të specifikuara të sistemit cirkulator në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

I99 Çrregullime të tjera dhe të paspecifikuara të sistemit cirkulator

to top of page