Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli X
Sëmundjet e sistemit respirator
(J00-J99)

Infeksionet akute respiratore të sipërme
(J00-J06)

Përj.:
sëmundjen pulmonare ostruktive kronike me përkeqësime akute NOS (J44.1)

J00 Nazofaringiti akut (ftohja e zakonshme)

Përf.:
korizën (akute)
katarrin nazal, akut
nazofaringitin:
 • NOS
 • infektiv NOS
rinitin:
 • akut
 • infektiv
Përj.:
nazofaringitin, kronik (J31.1)
faringitin:
rinitin:
grykën e acaruar:

J01 Sinuziti akut

Përf.:
 • abscesin
 • empiemën
 • infeksionin
 • inflamacionin
 • qelbëzimin
 • akut, të sinusit (aksesor)(kanal)
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.
Përj.:
sinuzitin, kronik ose NOS (J32.-)
J01.0 Sinuziti akut maksilar
Përf.:
Antriti akut
J01.1 Sinuziti akut frontal
J01.2 Sinuziti akut etmoidal
J01.3 Sinuziti akut sfenoidal
J01.4 Parasinuziti akut
J01.8 Sinuzit akut tjetër
Përf.:
Sinuzit akut, që prek më shumë së një sinus, por jo pansinuset.
J01.9 Sinuzit akut i paspecifikuar

J02 Faringit akut

Përf.:
grykën e acaruar, akute
Përj.:
abscesin:
laringofaringitin akut (J06.0)
faringitin kronik (J31.2)
J02.0 Faringiti streptokoksik
Përf.:
Gryka e acaruar streptokoksike
Përj.:
skarlatinën (A38)
J02.8 Faringit akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.
Përj.:
faringitin (nga, në):
 • enteroviral vezikular (B08.5)
 • herpesviral [herpes simpleks] (B00.2)
 • mononukleozën infektive (B27.-)
 • virusi i gripit:
J02.9 Faringit akut i paspecifikuar

J03 Tonsilit akut

Përj.:
abscesin peritonsilar: (J36)
grykën e acaruar:
J03.0 Tonsiliti streptokoksik
J03.8 Tonsiliti akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektive.
Përj.:
faringotonsilitin herpesviral [herpes simplex] (B00.2)
J03.9 Tonsilit akut i paspecifikuar
Përf.:
Tonsilit (akut):
 • NOS
 • folikular
 • gangrenoz
 • infektiv
 • ulçerativ

J04 Laringit akut dhe trakeit

Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.
Përj.:
laringitin obstruktiv akut [krupi] dhe epiglotitin (J05.-)
laringismus (stridulus) (J38.5)
J04.0 Laringiti akut
Përf.:
Laringiti (akut):
 • NOS
 • edematoz
 • subglotit
 • qelbëzues
 • ulçerativ
Përj.:
laringitin kronik (J37.0)
laringitin nga gripi, virusi i gripit:
J04.1 Trakeiti akut
Përf.:
Trakeiti (akut):
 • NOS
 • katarral
Përj.:
trakeitin kronik (J42)
J04.2 Laringotrakeiti akut
Përf.:
Laringotrakeiti NOS
Trakeiti (akut) me laringit (akut)
Përj.:
laringotrakeitin kronik (J37.1)

J05 Laringiti akut obstruktiv (krupi) dhe epiglotiti

Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infektivë.
J05.0 Laringiti akut obstruktiv (krupi)
Përf.:
Laringiti obstruktiv NOS
J05.1 Epiglotiti akut
Përf.:
Epiglotiti NOS

J06 Infeksionet akute respiratore të sipërme me lokalizime të shumta dhe të paspecifikuara

Përj.:
infeksionin respirator akut NOS (J22)
Virusin e gripit:
J06.0 Laringofaringiti akut
J06.8 Infeksione të tjera akute respiratore të sipërme me lokalizime të shumta
J06.9 Infeksione akute respiratore të sipërme, të paspecifikuara
Përf.:
Respirator i sipërm:
 • sëmundje, akute
 • infeksion NOS
to top of page