Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli X
Sëmundjet e sistemit respirator
(J00-J99)

J09 Gripi i shkaktuar nga virusi i gripit zoonotik ose pandemik i identifikuar

Shënim:
Për përdorim në këtë kategori, duhet refereruar me udhëzuesit e Programi Global të Gripit (PGI, www.who.int/gripi/) të OBSH-së.
Definition
Gripi i shkaktuar nga shtamet e virusit të gripit që kanë një rëndësi epidemiologjike me transmetim kafshë-njeri ose njeri-njeri.
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë, nëse dëshironi, për të identifikuar pneumoninë ose manifestimet e tjera.
Përj.:
Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
gripin nga virusi sezonal i gripit i identifikuar (J10.-)

J10 Gripi i shkaktuar nga virusi i identifikuar i gripit

Përf.:
Gripin nga viruset B ose C të gripit të identifikuar
Përj.:
Haemophilus influenzae [H. influenzae]:
gripin nga virusi sezonal i gripit i identifikuar (J09)
J10.0 Gripi me pneumoni, virusi i gripit i identifikuar
Përf.:
(Bronko)pneumoni nga gripi me virus zoonotik ose pandemik të identifikuar
J10.1 Gripi me manifestime të tjera respiratore, virusi i gripit i identifikuar
Përf.:
 • Gripi
 • Nga gripi:
  • infeksion respirator akut i sipërm
  • laringiti
  • faringiti
  • efuzion pleural
 • virusi sezonal i gripit i identifikuar
J10.8 Gripi me manifestime të tjera, virusi i gripit i identifikuar
Përf.:
 • Encefalopati nga gripi
 • gripi:
  • gastroenterit
 • gripi
  • miokardit (akut)
 • virusi sezonal i gripit i identifikuar

J11 Gripi, virusi i gripit i paidentifikuar

Përf.:
 • gripin
 • gjendjen gripale
 • virusi sezonal i gripit i paidentifikuar
Përj.:
Haemophilus influenza e [H. influenzae]:
Haemophilus influenza e [H. influenza e]:
 • Pneumoni (J14)
J11.0 Gripi me pneumoni, virusi i gripit i paidentifikuar
Përf.:
(Bronko)pneumoni me virus të paidentifikuar ose të papërcaktuar
J11.1 Gripi me manifestime të tjera respiratore, virusi i gripit i padentifikuar
Përf.:
Gripi NOS
 • Nga gripi:
  • infeksion respirator akut i sipërm
  • faringiti
  • efuzion pleural
 • virusi i papërcaktuar ose i paidentifikuar
J11.8 Gripi me manifestime të tjera, virusi i gripit i paidentifikuar
Përf.:
 • Encefalopati nga gripi
 • Gripi:
  • gastroenterit
  • miokardit (akut)
 • virusi i papërcaktuar ose i paidentifikuar

J12 Pneumoni virale e paklasifikuar tjetërkund

Përf.:
bronkopneumoninë nga viruse të ndryshme nga ai i gripit
Përj.:
pneumoninë kongjenitale nga rubeola (P35.0)
pneumoninë:
sindromën respiratore akute të rëndë [SARS] (U04.9)
J12.0 Pneumonia adenovirale
J12.1 Pneumonia nga virusi respirator sincicial
J12.2 Pneumonia nga virusi i parainfluencës
J12.3 Pneumonia nga metapneumovirusi njerëzor (=human)
J12.8 Pneumoni virale tjetër
J12.9 Pneumoni virale e paspecifikuar

J13 Pneumonia nga Streptococus pneumoniae

Përf.:
bronkopneumoninë nga Streptococus pneumoniae
Përj.:
pneumoninë kongjenitale Streptococus pneumoniae (P23.6)
Pneumoninë nga të tjerë streptokokë (J15.3-J15.4)

J14 Pneumonia nga Haemophilus influenzae

Përf.:
Bronkopneumoninë nga Haemophilus influenzae
Përj.:
pneumoninë kongjenitale Haemophilus influenzae (P23.6)

J15 Pneumoni bakteriale e paklasifikuar tjetërkund

Përf.:
bronkopneumoninë nga bakterie të ndryshme nga S. pneumoniae dhe H.influenzae
Përj.:
pneumoninë nga klamidia (J16.0)
pneumoninë kongjenitale (P23.-)
sëmundjen e Legionnaire (A48.1)
J15.0 Pneumonia nga Klebsiella pneumoniae
J15.1 Pneumonia nga Pseudomonas
J15.2 Pneumonia nga stafilokoku
J15.3 Pneumonia nga streptokoku, grupi B
J15.4 Pneumonia nga streptokokë të tjerë
Përj.:
pneumoninë nga:
 • Streptoccocus, Grupi B (J15.3)
 • Streptoccocus pneumoniae (J13)
J15.5 Pneumonia nga Escherichia coli
J15.6 Pneumonia nga baktere të tjerë aerobike, Gram-negativë
Përf.:
Pneumonia nga:
 • baktere (aerobe) gram-negative NOS
 • Serratia marcescens
J15.7 Pneumonia nga Mycoplasma pneumoniae
J15.8 Pneumoni bakteriale tjetër
J15.9 Pneumoni bakteriale e paspecifikuar

J16 Pneumoni nga mikroorganizma të tjerë infeksiozë e paklasifikuar tjetërkund

Përj.:
ornitozën (A70)
pneumocistozën (B59)
pneumoninë:
J16.0 Pneumoni nga Klamidia
J16.8 Pneumoni nga mikroorganizma të tjerë infeksiozë të specifikuar

J17* Pneumoni në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

J17.0* Pneumoni në sëmundje bakteriale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Pneumonia nga:
J17.1* Pneumoni në sëmundje virale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Pneumonia nga:
J17.2* Pneumoni në mykozat
Përf.:
Pneumonia në:
J17.3* Pneumoni në sëmundjet parazitare
Përf.:
Pneumonia në:
J17.8* Pneumoni në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Pneumonia në:

J18 Pneumoni, mikroorganizmi i paspecifikuar

Përj.:
abscesin e mushkërisë me pneumoni (J85.1)
çrregullimet intesticiale të mushkërisë nga barnat (J70.2-J70.4)
pneumoninë:
pneumonitin nga agjentë të jashtëm (J67-J70)
J18.0 Bronkopneumonia, e paspecifikuar
Përj.:
bronkiolitin (J21.-)
J18.1 Pneumonia lobare, e paspecifikuar
J18.2 Pneumonia hypostatike, e paspecifikuar
J18.8 Pneumoni tjetër, mikroorganizmi i paspecifikuar
J18.9 Pneumoni, e paspecifikuar
to top of page