Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli X
Sëmundjet e sistemit respirator
(J00-J99)

Infeksione të tjera akute respiratore të poshtëme
(J20-J22)

Përj.:
sëmundjen pulmonare obstruktive kronike me akutizim:
 • përkeqësim NOS (J44.1)
 • infeksion respirator të poshtëm (J44.0)

J20 Bronkiti akut

Përf.:
bronkitin:
 • NOS, në ata nën 15 vjeç
 • akut dhe subakut (me):
  • bronkospazëm
  • fibrinoz
  • membranoz
  • purulent
  • septik
  • trakeit
trakeobronkitin, akut
Përj.:
bronkitin:
 • NOS, në ata 15 vjeç e lart (J40)
 • alergjik NOS (J45.0)
 • kronik:
trakeobronkitin:
J20.0 Bronkiti akut nga Mycoplasma pneumoniae
J20.1 Bronkiti akut nga Haemophilus influenzae
J20.2 Bronkiti akut nga streptokoku
J20.3 Bronkiti akut nga virusi Coxsackie
J20.4 Bronkiti akut nga virusi i parainfluencës
J20.5 Bronkiti akut nga virusi respirator sincicial
J20.6 Bronkiti akut nga rinovirusi
J20.7 Bronkiti akut nga (echovirusi) ekovirusi
J20.8 Bronkiti akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar
J20.9 Bronkiti akut, i paspecifikuar

J21 Bronkioliti akut

Përf.:
me bronkospazëm
J21.0 Bronkioliti akut nga virusi respirator sincicial
J21.8 Bronkioliti akut nga mikroorganizma të tjerë të specifikuar
J21.9 Bronkioliti akut, i paspecifikuar
Përf.:
Bronkioliti (akut)

J22 Infeksione akute respiratore të poshtëme, të paspecifikuara

Përf.:
infeksione akute të traktit të poshtëm respirator NOS
Përj.:
infeksione akute të traktit të sipërm respirator (J06.9)
to top of page