Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli X
Sëmundjet e sistemit respirator
(J00-J99)

J80 Sindromi i distresit respirator të adultit

Përf.:
sëmundjen e membranës hialine tek i rrituri

J81 Edema pulmonare

Përf.:
edemën akute të mushkërisë
Kongjestioningjestionin (pasiv) të mushkërisë
Përj.:
pneumoninë hipostatike (J18.2)
edemën pumonare:
  • kimike (akute) (J68.1)
  • nga shkaktarë të jashtëm (J60-J70)
  • me përmendje të sëmundjes së zemrës NOS ose insufiçiencës të zemrës (I50.1)

J82 Eozinofilia pulmonare e paklasifikuar tjetërkund

Përf.:
Astmën eozinofilike
Pneumoninë Löffler
Eozinofilinë (pulmonare) tropikale NOS
Përj.:
për shkak të:

J84 Sëmundje të tjera intersticiale pulmonare

Përj.:
çrregullimet intersticiale të mushkërisë nga barnat (J70.2-J70.4)
emfizemën intersticiale (J98.2)
sëmundje të mushkërive nga shkaktarë të jashtëm (J60-J70)
pneumonitin intersticial limfoid si pasojë e sëmundjes së HIV (B22.1)
J84.0 Gjendje alveolare dhe parietoalveolare
Përf.:
Proteinoza alveolare
Mikrolitiaza alveolare pulmonare
J84.1 Të tjera sëmundje pulmonare intersticiale me fibrozë
Përf.:
Fibroza pulmonare difuze
Alveoliti fibrozant (kriptogjenik)
Sindroma Hamman-Rich
Fibroza pulmonare idiopatike
Pneumonia intersticiale e zakonshme
Përj.:
fibrozën pulmonare (kronike):
  • nga inhalimi i kimikateve, gazeve, tymrave ose avujve (J68.4)
  • që pason rrezatimin (J70.1)
J84.8 Të tjera sëmundje pulmonare intersticiale të specifikuara
J84.9 Sëmundje intersticiale pulmonare, të paspecifikuara
Përf.:
Pneumonia intersticiale NOS
to top of page