Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli X
Sëmundjet e sistemit respirator
(J00-J99)

J85 Abscesi i mushkërisë dhe i mediastinit

J85.0 Gangrena dhe nekroza e mushkërisë
J85.1 Abscesi i mushkërisë me pneumoni
Përj.:
me pneumoni për shkak të organizmit të përcaktuar (J09-J16)
J85.2 Abscesi i mushkërisë pa pneumoni
Përf.:
Abscesi i mushkërisë NOS
J85.3 Abscesi i mediastinit

J86 Piotoraksi

Përf.:
abscesin e:
  • pleurës
  • toraksit
empiemën
piopneumotoraksin
Coding-Hint
Përdorni kodet shtesë (B95-B98), nëse dëshironi, për të identifikuar agjentët infeksiozë.
Përj.:
për shkak të tuberkulozit (A15-A16)
J86.0 Piotoraksi me fistul
J86.9 Piotoraksi pa fistul
to top of page