Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XI
Sëmundjet e sistemit digjestiv
(K00-K93)

Enteriti dhe koliti jo-infektiv
(K50-K52)

Përf.:
sëmundjen inflamatore joinfektive të zorrës
Përj.:
sëmundjen e zorrës së irritueshme (K58.-)
megakolonin (K59.3)

K50 Sëmundja Crohn [Enteriti regional]

Përf.:
enteritin granulomatoz
Përj.:
kolitin ulçerativ (K51.-)
K50.0 Sëmundja Crohn e zorrës së hollë
Përf.:
Sëmundja Crohn [enterit regional] i:
 • duodenumit
 • ileumit
 • jejuneumit
Ileiti:
 • regional
 • terminal
Përj.:
me sëmundjen Crohn të zorrës së trashë (K50.8)
K50.1 Sëmundja Crohn e zorrës së trashë
Përf.:
Koliti:
 • granulomatoz
 • regional
Sëmundja Crohn [enterit regional] e:
 • kolonit
 • zorrës së trashë
 • rektumit
Përj.:
me sëmundjen Crohn të zorrës së hollë (K50.8)
K50.8 Sëmundja Crohn tjetër
Përf.:
Sëmundja Crohn i të dyja, zorrës së hollë dhe të trashë
K50.9 Sëmundja Crohn e paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja Crohn NOS

K51 Koliti ulçeroz

K51.0 Pankolit ulçeroz (kronik)
Përf.:
Ileiti nga rrjedhja mbrapsht
K51.2 Proktit ulçeroz (kronik)
K51.3 Rektosigmoidit ulçeroz (kronik)
K51.4 Polipe inflamatore
K51.5 Kolit i anës së majtë
Përf.:
Hemokoliti i majtë
K51.8 Kolit ulçeroz, tjetër
K51.9 Kolit ulçeroz, i paspecifikuar

K52 Gastroenterite dhe kolite të tjera joinfektive

K52.0 Gastroenterite dhe kolite nga rrezatimi
K52.1 Gastroenterite dhe kolite toksike
Përf.:
Gastroenterit dhe kolit nga barnat
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.
K52.2 Gastroenterite dhe kolite alergjike dhe dietetike
Përf.:
Gastroenterite ose kolite nga mbindjeshmëria ndaj ushqimit
K52.3 Kolit i papërcaktuar
K52.8 Gastroenterite dhe kolite të tjera joinfektive të specifikuara
Përf.:
Koliti eozinofilik
Gastriti ose gastroenteriti eozinofilik
Koliti limfocitik
Koliti mikroskopik (koliti kolagjenoz ose koliti limfocitik)
K52.9 Gastroenterite dhe kolite të tjera joinfektive të paspecifikuara
Përf.:
 • Diarre
 • Enterit
 • Ileit
 • Jejunit
 • Sigmoidit
 • specifikuar si joinfektive
Përj.:
kolitin, diarrenë, enteritin, gastroenteritin:
 • infektiv (A09.0)
 • të paspecifikuar, në vende ku kjo konditë mund të presupozohet të jetë me origjinë infektive (A09.9)
diarrenë funksionale (K59.1)
diarrenë e të porsalindurit (jo infektive) (P78.3)
diarrenë psikogjene (F45.3)
to top of page