Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XI
Sëmundjet e sistemit digjestiv
(K00-K93)

K65 Peritoniti

Përj.:
peritonitin:
K65.0 Peritoniti akut
Përf.:
Absces (i):
 • abdominopelvik
 • mesenterik
 • omentumit
 • peritoneumit
 • retrocekal
 • retroperitoneal
 • subdiafragmatik
 • subhepatik
 • subfrenik
Peritonit (akut) (i):
 • përgjithësuar
 • pelvisit, meshkujt
 • subfrenik
 • qelbëzuar
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
K65.8 Peritoniti tjetër
Përf.:
Peritoniti kronik proliferativ
Mesenterik:
 • me nekrozë yndyrore
 • me sapunifikim
Peritoniti i shkaktuar nga:
 • bila
 • urina
K65.9 Peritoniti i paspecifikuar

K66 Çrregullimet e tjera të peritoneumit

Përj.:
ascitin (R18)
K66.0 Aderencat e peritoneumit
Përf.:
Aderenca (të):
 • barkut (murit)
 • diafragmës
 • intestinit
 • pelvisit mashkullor
 • mesenterit
 • omentumit
 • stomakut
Strie adezive
Përj.:
aderenca [strie] (të):
 • pelvisit femëror (N73.6)
 • me obstruksion intestinal (K56.5)
K66.1 Hemoperitoneumi
Përj.:
hemoperitoneumin traumatik (S36.8)
K66.8 Çrregullimet të tjera të specifikuara të peritoneumit
K66.9 Çrregullim i peritoneumit, i paspecifikuar

K67* Çrregullime të peritoneumit në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund

K67.0* Peritoniti klamidial (A74.8†)
K67.1* Peritoniti gonokoksik (A54.8†)
K67.2* Peritoniti sifilitik (A52.7†)
K67.3* Peritoniti tuberkular (A18.3†)
K67.8* Çrregullime të tjera të peritoneumit në sëmundje infektive të klasifikuara tjetërkund
to top of page