Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XI
Sëmundjet e sistemit digjestiv
(K00-K93)

Sëmundjet e mëlçisë
(K70-K77)

Përj.:
hemokromatozën (E83.1)
verdhëzën NOS (R17)
sindromën e Reye (G93.7)
hepatitin viral (B15-B19)
sëmundjen e Wilson (E83.0)

K70 Sëmundja alkoolike e mëlçisë

K70.0 Mëlçia yndyrore alkoolike
K70.1 Hepatiti alkoolik
K70.2 Fibroza dhe skleroza alkoolike e mëlçisë
K70.3 Cirroza alkoolike e mëlçisë
Përf.:
Cirroza alkoolike NOS
K70.4 Insufiçienca alkoolike e mëlçisë
Përf.:
Insufiçienca alkoolike e mëlçisë:
 • NOS
 • akute
 • kronike
 • subakute
 • me ose pa komë hepatike
K70.9 Sëmundja alkoolike e mëlçisë, e paspecifikuar

K71 Sëmundja toksike e mëlçisë

Përf.:
shkaktuar nga barnat:
 • sëmundjen e mëlçisë, idiosinkratike (e paparashikushme)
 • sëmundjen e mëlçisë, toksike (e parashikushme)
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit toksik.
Përj.:
sëmundjen alkoolike të mëlçisë (K70.-)
sindromën Budd-Chiari (I82.0)
K71.0 Sëmundja toksike e mëlçisë me kolestazë
Përf.:
Kolestazë me dëmtim të hepatociteve
Kolestazë "e pastër"
K71.1 Sëmundja toksike e mëlçisë me nekrozë hepatike
Përf.:
Insufiçienca e mëlçisë (akute)(kronike) shkaktuar nga barnat
K71.2 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit akut
K71.3 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit kronik persistent
K71.4 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit kronik lobular
K71.5 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit kronik aktiv
Përf.:
Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit lupoid
K71.6 Sëmundja toksike e mëlçisë me hepatit, e paklasifikuara tjetërkund
K71.7 Sëmundja toksike e mëlçisë me cirrozë dhe fibrozë të mëlçisë
K71.8 Sëmundja toksike e mëlçisë me çrregullime të tjera
Përf.:
Sëmundja toksike e mëlçisë:
 • hiperplazia fokale dhe nodulare
 • granulomat e mëlçisë
 • pelioza e mëlçisë
 • sëmundja veno-okluzive e mëlçisë
K71.9 Sëmundja toksike e mëlçisë, e paspecifikuar

K72 Insufiçienca hepatike e paklasifikuar tjetërkund

Përf.:
e mëlçisë:
 • koma NOS
 • encefalopatinë NOS
 • hepatit:
  • akut
  • fulminant
 • NEC, me insufiçiencë të mëlçisë
nekrozën e mëlçisë (qelizave) me insufiçiencë të mëlçisë
atrofinë ose distrofinë e verdhë të mëlçisë
Përj.:
insufiçiencën alkoolike të mëlçisë (K70.4)
insufiçiencën e mëlçisë të komplikuar me:
 • abort ose barrë ektopike ose molare (O00-O07, O08.8)
 • shtatzëni, lindje dhe lehoni (O26.6)
ikterin e fetusit ose të posalindurit (P55-P59)
hepatitin viral (B15-B19)
me sëmundje toksike të mëlçisë (K71.1)
K72.0 Insufiçienca hepatike akute dhe subakute
Përf.:
Hepatiti akut joviral NOS
K72.1 Insufiçienca hepatike kronike
K72.9 Insufiçienca hepatike e paspecifikuar

K73 Hepatiti kronik i paklasifikuar tjetërkund

Përj.:
hepatitin (kronik):
K73.0 Hepatit kronik persistent, i paklasifikuar tjetërkund
K73.1 Hepatit kronik lobular, i paklasifikuar tjetërkund
K73.2 Hepatit kronik aktiv, i paklasifikuar tjetërkund
K73.8 Hepatit kronik tjetër, i paklasifikuar tjetërkund
K73.9 Hepatit kronik, i paspecifikuar

K74 Fibroza dhe cirroza e mëlçisë

Përj.:
fibrozën alkoolike të mëlçisë (K70.2)
sklerozën (K76.1)
cirrozën (e mëlçisë):
me sëmundje toksike të mëlçisë (K71.7)
K74.0 Fibroza hepatike
K74.1 Skleroza hepatike
K74.2 Fibroza hepatike me sklerozë hepatike
K74.3 Cirroza biliare primare
Përf.:
Kolangiti josupurativ kronik destruktiv
K74.4 Cirroza biliare sekondare
K74.5 Cirrozë biliare, e paspecifikuar
K74.6 Cirrozë tjetër, e paspecifikuar e mëlçisë
Përf.:
Cirrozë (e mëlçisë):
 • NOS
 • kriptogjenike
 • makronodulare
 • mikronodulare
 • tipi i përzier
 • portale
 • postnekrotike

K75 Sëmundje të tjera inflamatore të mëlçisë

Përj.:
hepatitin kronik NEC (K73.-)
hepatitin:
hepatitis:
 • cute or subacute:
hepatitin:
sëmundjen toksike të mëlçisë (K71.-)
K75.0 Abscesi i mëlçisë
Përf.:
Abscesi i mëlçisë:
 • NOS
 • nga kolangiti
 • hematogjenik
 • limfogjenik
 • pileflebitik
Përj.:
abscesin amebik të mëlçisë (A06.4†) , (K77.0*)
kolangitin pa absces të mëlçisë (K83.0)
flebitin pa absces të mëlçisë (K75.1)
K75.1 Flebiti i venës porta
Përf.:
Pileflebitis
Përj.:
abscesin pileflebitik të mëlçisë (K75.0)
K75.2 Hepatiti reaktiv jospecifik
K75.3 Hepatiti granulomatoz i paklasifikuar tjetërkund
K75.4 Hepatiti autoimun
Përf.:
Hepatiti lupoid NEC
K75.8 Sëmundje të tjera inflamatore të specifikuara të mëlçisë
Përf.:
Steatohepatiti joalkolik NEC
K75.9 Sëmundje inflamatore e mëlçisë, e paspecifikuar
Përf.:
Hepatiti NOS

K76 Sëmundje të tjera të mëlçisë

Përj.:
sëmundjen alkoolike të mëlçisë (K70.-)
degjenerimin amiloid të mëlçisë (E85.-)
sëmundjen cistike të mëlçisë (kongjenitale) (Q44.6)
trombozën e venave të mëlçisë (I82.0)
hepatomegalinë NOS (R16.0)
trombozën e venës porta (I81)
sëmundjen toksike të mëlçisë (K71.-)
K76.0 Mëlçia yndyrore, e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Sëmundja e mëlçisë yndyrore joalkoolike [SMYJA]
K76.1 Kongjestioni pasiv kronik i mëlçisë
Përf.:
 • Kardiake:
  • cirrozë (e ashtuquajtur)
  • sklerozë
 • e mëlçisë
K76.2 Nekroza hemorragjike centrale e mëlçisë
Përj.:
nekrozën e mëlçisë me insufiçiencë hepatike (K72.-)
K76.3 Infarkti i mëlçisë
K76.4 Pelioza hepatike
Përf.:
Angiomatoza e mëlçisë
K76.5 Sëmundja venookluzive hepatike
Përj.:
sindromën Budd-Chiari (I82.0)
K76.6 Hipertensioni portal
K76.7 Sindromi hepatorenal
Përj.:
pas dhimbjeve të lindjes (O90.4)
K76.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të mëlçisë
Përf.:
Cist i thjeshtë i mëlçisë
Hiperplazia fokale nodular e mëlçisë
Hepatoptozë
K76.9 Sëmundje e mëlçisë, e paspecifikuar

K77* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

K77.0* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje infektive e parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Abscesi amebik i mëlçisë (A06.4†)
Hepatiti:
Shistomiaza hepatosplenike (B65.-†)
Hipertension portal në shistomiazë (B65.-†)
Sëmundja sifilitike e mëlçisë (A52.7†)
K77.8* Çrregullime të mëlçisë në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Granuloma e mëlçisë në:
to top of page