Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XI
Sëmundjet e sistemit digjestiv
(K00-K93)

K80 Kolelitiaza

K80.0 Kalkul i kolecistës me kolecistit akut
Përf.:
Çdo konditë e listuar nën K80.2 me kolecistit akut
K80.1 Kalkul i kolecistës me kolecistit tjetër
Përf.:
Çdo konditë e listuar nën K80.2 me kolecistit (kronik)
Kolecistit me kolelitiazë NOS
K80.2 Kalkul i kolecistës pa kolecistit
Përf.:
 • Kolecistolitiazë
 • Kolelitiazë
 • Kolikë (rekurrente) e kolecistës
 • Gurë në tëmth (impaktuar) i:
  • duktusit cistik
 • Gurë në tëmth (impaktuar) i
  • fshikëzës së thëmthit
 • i/e paspecifikuar ose pa kolecistit
K80.3 Kalkul i duktit biliar me kolangit
Përf.:
Çdo konditë e listuar nën K80.5 me kolangit
K80.4 Kalkul i duktit biliar me kolecistit
Përf.:
Çdo konditë e listuar nën K80.5 me kolecistit (me kolangit)
K80.5 Kalkul i duktit biliar pa kolecistit ose kolangit
Përf.:
 • Koledokolitiazë
 • Gurë në tëmth (impaktuar) i:
  • duktusit biliar NOS
  • duktusit të përbashkët
  • duktusit hepatik
 • E mëlçisë:
  • kolelitiazë
  • kolikë (rekurrente)
 • i/e paspecifikuar ose pa kolangit ose kolecistit
K80.8 Kolelitiazë tjetër

K81 Kolecistiti

Përj.:
me kolelitiazë (K80.-)
K81.0 Kolecistit akut
Përf.:
 • Absces i fshikëzës së thëmthit
 • Angiokolecistit
 • Kolecistit:
  • emfizematoz (akut)
  • gangrenoz
  • supurativ
 • Empiema e fshikëzës së thëmthit
 • Gangrenë e fshikëzës së thëmthit
 • pa kalkul
K81.1 Kolecistit kronik
K81.8 Kolecistit tjetër
K81.9 Kolecistit, i paspecifikuar

K82 Sëmundje të tjera të kolecistës

Përj.:
mosvizualizimin e fshikëzës së thëmthit (R93.2)
sindromën e poskolecistektomisë (K91.5)
K82.0 Obstruksioni i kolecistës
Përf.:
 • Okluzion
 • Stenozë
 • Strikturë
 • e duktusit cistik ose fshikëzës së thëmthit pa kalkul
Përj.:
me kolelitiazë (K80.-)
K82.1 Hidrops i kolecistës
Përf.:
Mukocelë e fshikëzës së thëmthit
K82.2 Perforacion i kolecistës
Përf.:
Rupturë e duktusit cistik ose fshikëzës së thëmthit
K82.3 Fistula e kolecistës
Përf.:
 • Kolecistokolike
 • Kolecistoduodenale
 • fistula
K82.4 Kolesteroloza e kolecistës
Përf.:
Fshikëza e thëmthit si luleshtrydhe
K82.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të kolecistës
Përf.:
 • Atrofi
 • Cist
 • Diskinezi
 • Hipertrofi
 • Mosfunksinim
 • Ulçer
 • i/e duktusit cistik ose fshikëzës së thëmthit
K82.9 Sëmundje e kolecistës, e paspecifikuar

K83 Sëmundje të tjera të traktit biliar

Përj.:
gjendjet e listuara që përfshijnë:
sindromën e postkolecistektomisë (K91.5)
K83.0 Kolangit
Përf.:
Kolangiti:
 • NOS
 • infektiv
 • parësor
 • rekurrent
 • sklerotizues
 • dytësor
 • stenozues
 • supurativ
Përj.:
abscesin kolangitik të mëlçisë (K75.0)
kolangitin me kolodokolitiazë (K80.3-K80.4)
kolangitin kronik josupurativ destruktiv (K74.3)
K83.1 Bllokim i duktit biliar
Përf.:
 • Okluzion
 • Stenozë
 • Strikturë
 • i/e duktusit biliar pa kalkul
Përj.:
me kolelitiazë (K80.-)
K83.2 Perforacion i duktit biliar
Përf.:
Rupturë e duktusit biliar
K83.3 Fistula e duktit biliar
Përf.:
Fistula koledokoduodenale
K83.4 Spazma e sfinkter Oddi
K83.5 Cisti biliar
K83.8 Sëmundje të tjera të traktit biliar, të specifikuara
Përf.:
 • Adezion
 • Atrofi
 • Hipertrofi
 • Ulçer
 • i/e duktusit biliar
K83.9 Sëmundje e traktit biliar, e paspecifikuar

K85 Pankreatiti akut

Përf.:
Absces i pankreasit
Nekrozë e pankreasit:
 • akute
 • infektive
Pankreatit:
 • NOS
 • akut (rekurrent)
 • hemorragjike
 • subakut
 • supurativ
K85.0 Pankreatiti akut idiopatik
K85.1 Pankreatiti akut biliar
Përf.:
Pankreatiti nga gurët e tëmthit
K85.2 Pankreatiti akut shkaktuar nga alkooli
K85.3 Pankreatiti akut shkaktuar nga barnat
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit
K85.8 Pankreatit tjetër akut
K85.9 Pankreatit akut, i paspecifikuar

K86 Sëmundje të tjera të pankreasit

Përj.:
sëmundjen fibrocistike të pankreasit (E84.-)
tumorin e qelizave ishullore (të pankreasit) (D13.7)
steatorrenë pankreatike (K90.3)
K86.0 Pankreatiti kronik alkoolik
K86.1 Pankreatit kronik, tjetër
Përf.:
Pankreatiti kronik:
 • NOS
 • infektiv
 • rekurrent
 • me relapse
K86.2 Cisti i pankreasit
K86.3 Pseudocisti i pankreasit
K86.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të pankreasit
Përf.:
 • Atrofi
 • Kalkul
 • Cirrozë
 • Fibrozë
 • i/e pankreasit
I pankreasit:
 • infantilizëm
 • nekrozë:
  • NOS
  • aseptike
  • yndyrore
K86.9 Sëmundje e pankreasit, e paspecifikuar

K87* Çrregullimet e kolecistës, traktit biliar dhe pankreasit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër

K87.0* Çrregullime të kolecistës, traktit biliar dhe në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
K87.1* Çrregullimet e pankreasit në sëmundje të tjera të klasifikuara diku tjetër
Përf.:
Pankreatiti nga citomegalovirusi (B25.2†)
Pankreatiti nga shytat (=parotiti epidemik) (B26.3†)
to top of page