Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XI
Sëmundjet e sistemit digjestiv
(K00-K93)

K90 Malabsorbimi intestinal (=Keqpërthitja intestinale)

Përj.:
pas kirurgjisë gastrointestinale (K91.2)
K90.0 Sëmundja celiake
Përf.:
Enteropatia me mbindjeshmëri nga gluteni
Steatorrea idiopatike
Sprue jotropikale
K90.1 Sprue tropikale
Përf.:
Sprue NOS
Steatorrea tropikale
K90.2 Sindromi i lakut të verbër i paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Sindromi i lakut të verbër NOS
Përj.:
sindromin e lakut të verbër:
K90.3 Steatorrea pankreatike
K90.4 Malabsorbimi nga intoleranca, i paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Malabsorbimi nga intoleranca ndaj:
 • karbohidrateve
 • yndyrnave
 • proteinave
 • niseshtes
Përj.:
enteropatinë me mbindjeshmëri nga gluteni (K90.0)
intolerancën ndaj laktozës (E73.-)
K90.8 Malabsorbim tjetër intestinal
Përf.:
Sëmundja e Whipple† (M14.8*)
K90.9 Malabsorbim intestinal, i paspecifikuar

K91 Çrregullime postprocedurale të traktit tretës të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
ulçerën gastrojejunale (K28.-)
të irraduar:
K91.0 Të vjella pas kirurgjisë gastro-intestinale
K91.1 Sindromat e kirurgjisë postgastrike
Përf.:
Sindroma e :
 • dumping
 • postgastroektomisë
 • postvagotomisë
K91.2 Malabsorbimi postkirurgjikal i paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sindroma paskirurgjikale e lakut të verbër
Përj.:
malabsorbimin:
 • osteomalacinë tek të rriturit (M83.2)
 • osteoporozën, postkirurgjikale (M81.3)
K91.3 Obstruksioni intestinal postoperativ
K91.4 Keqfunksioni i kolostomisë dhe enterostomisë
K91.5 Sindromi i postkolecistektomisë
K91.8 Çrregullime të tjera postproçedurale të traktit tretës, të paklasifikuara tjetërkund
K91.9 Çrregullim postproçedural i traktit tretës, i paspecifikuara

K92 Sëmundje të tjera të traktit tretës

Përj.:
hemorragjinë gastrointestinale të posalindurit (P54.0-P54.3)
K92.0 Hematemeza
K92.1 Melena
Përj.:
gjakun okult në feçe (P54.0P54.3) (R19.5)
K92.2 Hemorragji gastro-intestinale e paspecifikuar
Përf.:
Hemorragji:
 • gastrike NOS
 • intestinale NOS
Përj.:
gastritin akut hemorragjik (K29.0)
hemorragjinë e anusit dhe rektumit (K62.5)
me ulçera peptike (K25-K28)
K92.8 Sëmundje të tjera të specifikuara të traktit tretës
K92.9 Sëmundje e traktit tretës, e paspecifikuar

K93* Çrregullime të organeve digjestive të tjera në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

K93.0* Çrregullime tuberkulare të zorrëve peritoneumit dhe gjendrave mezenteriale (A18.3†)
Përj.:
peritonitin tuberkular (K67.3*)
K93.1* Megakoloni në sëmundjen Chagas (B57.3†)
K93.8* Çrregullime të organeve të tjera të specifikuara në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
to top of page