Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XII
Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan
(L00-L99)

Infeksione të lëkurës dhe indit subkutan
(L00-L08)

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B97), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
hordeolum (H00.0)
dermatitin infektiv (L30.3)
infeksionet e lokalizuara të lëkurës, klasifikuar në Kapitullin I, të tilla si:
 • erizipela (A46)
 • erizipeloidi (A26.-)
 • infeksioni nga virusi i herpesit [herpes simplex] (B00.-)
 • infeksioni nga virusi i herpesit [herpes simplex]:
 • mykozat (B35-B49)
 • pedikuloza, akariaza dhe infeksione të tjera (B85-B89)
 • kondiloma virale e lëkurës (B07)
infeksionet e lokalizuara të lëkurës, klasifikuar në Kapitullin I, të tilla si:
  infeksionet e lokalizuara të lëkurës, klasifikuar në Kapitullin I, të tilla si:
  • erizipela (A46)
  • erizipeloidi (A26.-)
  • infeksioni nga virusi i herpesit [herpes simplex] (B00.-)
  • infeksioni nga virusi i herpesit [herpes simplex]:
  • mykozat (B35-B49)
  • pedikuloza, akariaza dhe infeksione të tjera (B85-B89)
  • kondiloma virale e lëkurës (B07)
  panikulitin (nga):
  çarjen (keilitin) e këndit të gojës (shkaktuar nga):
  granulomën piogjenike (L98.0)
  zoster (B02.-)

  L00 Sindromi i lëkurës së njollosur stafilokoksike

  Përf.:
  pemfigusin e të porsalindurit
  sëmundjen e Ritter
  Përj.:
  nekrolizën toksike epidermale [Lyell] (L51.2)

  L01 Impetigo

  Përj.:
  impetigon herpetiforme (L40.1)
  pemfigusin e të porsalindurit (L00)
  L01.0 Impetigo nga [çdo organizëm] [bakter]
  Përf.:
  Bockhart impetigo
  L01.1 Impetiginizimi i dermatozave të tjera

  L02 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula

  Përf.:
  çibanët
  furunkulozën
  Përj.:
  zonat anale dhe rektale (K61.-)
  organet gjenitale (të jashtme):
  L02.0 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e fytyrës
  Përj.:
  veshin e jashtëm (H60.0)
  kapakun e syrit (H00.0)
  kokën [çdo pjesë, përveç fytyrës] (L02.8)
  i/e lotit:
  gojën (K12.2)
  hundën (J34.0)
  gropën e syrit (H05.0)
  submandibularin (K12.2)
  L02.1 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e qafës
  L02.2 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e trupit
  Përf.:
  Muri i barkut
  Shpina [çdo pjesë, përveç të ndenjurave]
  Muri i gjoksit
  Zona inguinale
  Perineum
  Kërthiza
  Përj.:
  gjoksin (N61)
  ijën (L02.4)
  omfalitin e të porsalindurit (P38)
  L02.3 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e glutealeve
  Përf.:
  Zona gluteale
  Përj.:
  cistin pilonidal me absces (L05.0)
  L02.4 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula e anësive
  Përf.:
  Sqetull
  Ijë
  Shpatull
  L02.8 Abscesi kutan, furunkula e karbunkula i/e zonave të tjera
  Përf.:
  Kokë [çdo pjesë, përveç fytyrës]
  Skalp
  L02.9 Absces kutan, furunkulë e karbunkulë, i/e paspecifikuar
  Përf.:
  Furunkuloza NOS

  L03 Celuliti

  Përf.:
  limfangitin akut
  Përj.:
  celulitin e:
  • zonës anale dhe rektale (K61.-)
  • kanalit të jashtme të dëgjimit (H60.1)
  • organeve gjenitale të jashtme:
  • kapakut të syrit (H00.0)
  • aparatit të lotit (H04.3)
  • gojës (K12.2)
  • hundës (J34.0)
  celulitin eozinofilik [Wells] (L98.3)
  dermatozën febrile neutrofilike [Sweet] (L98.2)
  limfangitin (kronik)(subakut) (I89.1)
  L03.0 Celulit i gishtave
  Përf.:
  Infeksion i thonjve
  Onikia
  Paronikia
  Perionikia
  L03.1 Celulit i gjymtyrëve
  Përf.:
  Sqetull
  Ijë
  Shpatull
  L03.2 Celulit i fytyrës
  L03.3 Celulit i trupit
  Përf.:
  Muri i barkut
  Shpina [çdo pjesë]
  Muri i gjoksit
  Zona inguinale
  Perineum
  Kërthiza
  Përj.:
  omfalitin e të porsalindurit (P38)
  L03.8 Celulit tjetër
  Përf.:
  Kokë [çdo pjesë, përveç fytyrës]
  Skalp
  L03.9 Celulit, i paspecifikuar

  L04 Limfadeniti akut

  Përf.:
  • abscesin (akut)
  • limphadenitin, akut
  • çdo limfonodul, përveç mesenterike
  Përj.:
  limfonodulat e zmadhuara (R59.-)
  sëmundjen e shkaktuar nga virusi i imunodefiçencës njerëzore [HIV] që rezulton me limfadenopati të gjeneralizuar (B23.1)
  limfadenitin:
  • NOS (I88.9)
  • kronik ose subakut, përveç mesenterik (I88.1)
  • mesenterik, jo specifik (I88.0)
  L04.0 Limfadenit akut i fytyrës, kokës dhe qafës
  L04.1 Limfadenit akut i trupit
  L04.2 Limfadenit akut i krahëve
  Përf.:
  Sqetull
  Shpatull
  L04.3 Limfadenit akut i këmbëve
  Përf.:
  Ijë
  L04.8 Limfadenit akut në tjetër vend
  L04.9 Limfadenit akut, i paspecifikuar

  L05 Cisti pilonidal

  Përf.:
  • fistulën
  • sinusin
  • koksigeal/e ose pilonidal/e
  L05.0 Cist pilonidal me absces
  L05.9 Cist pilonidal pa absces
  Përf.:
  Cisti pilonidal NOS

  L08 Infeksione të tjera lokale të lëkurës dhe indit subkutan

  L08.0 Pioderma
  Përf.:
  Dermatiti:
  • pruluent
  • septik
  • supurativ
  Përj.:
  piodermën gangrenoze (L88)
  L08.1 Erithrasma
  L08.8 Infeksione të tjera lokale të lëkurës dhe indit subkutan, të specifikuara
  L08.9 Infeksion lokal i lëkurës dhe indit subkutan, i paspecifikuar
  to top of page