Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XII
Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan
(L00-L99)

Çrregullimet buloze
(L10-L14)

Përj.:
pemfigusin beninj familjar [Hailey-Hailey] (Q82.8)
sindromën e lëkurës stafilokoksike të djegur (L00)
nekrolizën toksike epidermale [Lyell] (L51.2)

L10 Pemfigus

Përj.:
pemfigusin e të porsalindurit (L00)
L10.0 Pemfigus vulgaris
L10.1 Pemfigus vegetans
L10.2 Pemfigus foliaceus
L10.3 Pemfigus brazilian (forma e egër)
L10.4 Pemfigus eritematoz
Përf.:
Sindroma Senear-Usher
L10.5 Pemfigus nga ilaçet
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
L10.8 Pemfigus tjetër
L10.9 Pemfigus i paspecifikuar

L11 Çrregullime të tjera akantolitike

L11.0 Keratoza folikulare e fituar
Përj.:
keratozën folikulare (kongjenitale) [Darier-White] (Q82.8)
L11.1 Dermatoza akantolitike kalimtare
L11.8 Çrregullime të tjera akantolitike të specifikuara
L11.9 Çrregullime të tjera akantolitike të paspecifikuara

L12 Pemfigoidi

Përj.:
herpes gestationis (O26.4)
impetigon herpetiforme (L40.1)
L12.0 Pemfigoidi buloz
L12.1 Pemfigoidi cikatricial
Përf.:
Pemfigoidi beninj mukoz membranoz
L12.2 Sëmundja buloze kronike e fëmijërisë
Përf.:
Dermatiti juvenil herpetiform
L12.3 Epidermoliza buloze e fituar
Përj.:
epidermolizën buloze (kongjenitale) (Q81.-)
L12.8 Pemfigoid tjetër
L12.9 Pemfigoid i paspecifikuar

L13 Çrregullimet buloze të tjera

L13.0 Dermatiti herpetiform
Përf.:
Sëmundja e Duhring
L13.1 Dermatiti pustular subkorneal
Përf.:
Sëmundja e Sneddon-Wilkinson
L13.8 Çrregullime buloze të tjera të specifikuara
L13.9 Çrregullime buloze të paspecifikuara

L14* Çrregullimet buloze në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

to top of page