Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XII
Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan
(L00-L99)

Dermatiti dhe ekzema
(L20-L30)

Shënim:

Në këtë bllok, termat dermatit dhe ekzemë përdoren si sinonime dhe mund të këmbejnë njëri tjetrin.

Përj.:
sëmundjen granulomatoze kronike (të fëmijërisë) (D71)
dermatitin (e):
çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)

L20 Dermatiti atopik

Përj.:
neurodermatitin e kufizuar (L28.0)
L20.0 Prurigo e Besnier-it
L20.8 Dermatiti atopik tjetër
Përf.:
Ekzema:
 • e fleksurave NEC jo e klasifikuar tjetërkund
 • e fëmijërisë (akute)(kronike)
 • intrinseke (alergjike)
Neurodermatiti:
 • atopik
 • difuz
L20.9 Dermatit atopik i paspecifikuar

L21 Dermatiti seborreik

Përj.:
dermatitin infektiv (L30.3)
L21.0 Seborrea e kokës
Përf.:
Korja e qumështit
L21.1 Dermatiti seborreik infantil
L21.8 Dermatit seborreik tjetër
L21.9 Dermatit seborreik, i paspecifikuar

L22 Dermatiti i pelenave

Përf.:
I/E pelenave:
 • eritema
 • rashi
Rashi psoriaziform i pelenave

L23 Dermatiti alergjik i kontaktit

Përf.:
ekzemën alergjike të kontaktit
Përj.:
alergjinë NOS (T78.4)
dermatitin (e):
 • NOS (L30.9)
 • kontaktit NOS (L25.9)
 • pelenave [pecetave] (L22)
 • shkaktuar nga substance të marra me rrugë parenterale (L27.-)
 • kapakut të syrit (H01.1)
 • kontaktit irritues (L24.-)
 • perioral (L71.0)
ekzemën e veshit të jashtëm (H60.5)
çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)
L23.0 Dermatiti alergjik i kontaktit nga metalet
Përf.:
Krom
Nikel
L23.1 Dermatiti alergjik i kontaktit nga ngjitësat
L23.2 Dermatiti alergjik i kontaktit nga kozmetikat
L23.3 Dermatiti alergjik i kontaktit nga barnat
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
Përj.:
reaksionin alergjik NOS shkaktuar nga barnat (T88.7)
dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e barnave dhe medikamenteve (L27.0-L27.1)
L23.4 Dermatiti alergjik i kontaktit nga manikyrat
L23.5 Dermatiti alergjik i kontaktit nga produkte kimike të tjera
Përf.:
Çimento
Insekticide
Plastikë
Gomë
L23.6 Dermatiti alergjik i kontaktit nga ushqimet në lëkurë
Përj.:
dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e ushqimeve (L27.2)
L23.7 Dermatiti alergjik i kontaktit nga bimët, veç (me përjashtim të ushqimit)
L23.8 Dermatit alergjik i kontaktit nga shkaktarë të tjerë
L23.9 Dermatit alergjik i kontaktit, shkaku i paspecifikuar
Përf.:
Ekzema alergjike e kontaktit NOS

L24 Dermatiti irritues i kontaktit

Përf.:
ekzemën irrituese të kontaktit
Përj.:
alergjik NOS (T78.4)
dermatitin (e):
 • NOS (L30.9)
 • alergjik të kontaktit (L23.-)
 • kontaktit NOS (L25.9)
 • pelenave [pecetave] (L22)
 • shkaktuar nga substance të marra me rrugë parenterale (L27.-)
 • kapakut të syrit (H01.1)
 • perioral (L71.0)
ekzemën e veshit të jashtëm (H60.5)
çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)
L24.0 Dermatiti irritues i kontaktit nga detergjentët
L24.1 Dermatiti irritues i kontaktit nga vajrat dhe grasot
L24.2 Dermatiti irritues i kontaktit nga solventët
Përf.:
Solventët:
 • me përbërës klorin
 • ciklohekzan
 • ester
 • glikol
 • hidrokarbon
 • ketone
L24.3 Dermatiti irritues i kontaktit nga kozmetika
L24.4 Dermatiti irritues i kontaktit nga barnat në lëkurë
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
Përj.:
reaksionin alergjik NOS shkaktuar nga barnat (T88.7)
dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e barnave dhe medikamenteve (L27.0-L27.1)
L24.5 Dermatiti irritues i kontaktit nga produkte kimike
Përf.:
Çimento
Insekticide
L24.6 Dermatiti irritues i kontaktit nga ushqimi në lëkurë
Përj.:
dermatitin e shkaktuar nga ushqimet e gëlltitura (L27.2)
L24.7 Dermatiti irritues i kontaktit nga bimët veç ushqimit
L24.8 Dermatiti irritues i kontaktit nga shkaktare të tjerë
Përf.:
Ngjyruesit
L24.9 Dermatiti irritues i kontaktit i paspecifikuar
Përf.:
Ekzema irrituese e kontaktit NOS

L25 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit

Përf.:
ekzemën irrituese të paspecifikuar
Përj.:
alergjinë NOS (T78.4)
dermatitin (e):
 • NOS (L30.9)
 • alergjik të kontaktit (L23.-)
 • shkaktuar nga substanca të marra me rrugë parenterale (L27.-)
 • kapakut të syrit (H01.1)
 • irritues të kontaktit (L24.-)
 • perioral (L71.0)
ekzemën e veshit të jashtëm (H60.5)
çrregullimet e lëkurës dhe indit subkutan nga rrezatimi (L55-L59)
L25.0 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga kozmetika
L25.1 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga barnat në lëkurë
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
Përj.:
reaksionin alergjik NOS shkaktuar nga barnat (T88.7)
dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e barnave dhe medikamenteve (L27.0-L27.1)
L25.2 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga manikyri
L25.3 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga produkte kimike
Përf.:
Çimento
Insekticide
L25.4 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga ushqimi, në lëkurë
Përj.:
dermatitin e shkaktuar nga gëlltitja e ushqimit (L27.2)
L25.5 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit nga bimët, veç ushqimit
L25.8 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit, nga shkaktarë të tjerë
L25.9 Dermatiti i paspecifikuar i kontaktit i paspecifikuar
Përf.:
Kontakti:
 • dermatit (profesional) NOS
 • ekzema (profesionale) NOS

L26 Dermatiti eksfoliativ

Përf.:
pitirizën e Hebra
Përj.:
sëmundjen e Ritter (L00)

L27 Dermatiti nga substanca të marra në brendësi

Përj.:
anësore:
 • efektet NOS të barnave (T88.7)
 • reaksionet nga ushqimi, përveç dermatit (T78.0-T78.1)
alergjinë NOS (T78.4)
dermatitin e kontaktit (L23-L25)
të barit:
 • përgjigjet fotoalergjike (L56.1)
 • përgjigjet fototoksike (L56.0)
urtikarien (L50.-)
L27.0 Erupsioni i përhapur i lëkurës nga barnat
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit
L27.1 Erupsioni i lokalizuar i lëkurës nga barnat
Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
L27.2 Dermatiti nga ngrënia e ushqimit
Përj.:
dermatitin e shkaktuar nga kontakti i ushqimit me lëkurën (L23.6, L24.6, L25.4)
L27.8 Dermatiti nga substanca të tjera të futura në brendësi
L27.9 Dermatiti nga substanca të paspecifikuara të futura në brendësi

L28 Likeni simpleks kronik dhe prurigo

L28.0 Liken simpleks kronik
Përf.:
Neurodermatiti në formë rrethore
Liken NOS
L28.1 Prurigo nodulare
L28.2 Prurigo tjetër
Përf.:
Prurigo:
 • NOS
 • Hebra
 • mitis
Urtikaria papuloza

L29 Pruriti

Përj.:
rrjepjen [ekskoriacionin] neurotik (L98.1)
pruritin psikogjen (F45.8)
L29.0 Prurit anal
L29.1 Prurit skrotal
L29.2 Prurit vulval
L29.3 Prurit anogjenital, i paspecifikuar
L29.8 Prurit tjetër
L29.9 Prurit, i paspecifikuar
Përf.:
Kruarje NOS

L30 Dermatiti tjetër

Përj.:
dermatitin:
psoriazën me pllaka të vogla (L41.3)
dermatitin stazik (I83.1-I83.2)
L30.0 Dermatiti numular
L30.1 Dishidroza [pomfoliksi]
L30.2 Autosensibilizimi kutan
Përf.:
Kandidi [levuridi]
Dermatofitid
Ekzematoz
L30.3 Dermatiti infektiv
Përf.:
Infectious eczematoid dermatitis (=Dermatiti ekzematoid infeksioz)
L30.4 Eritema intertrigo
L30.5 Pitiriasis alba
L30.8 Dermatit tjetër i specifikuar
L30.9 Dermatit, i paspecifikuar
Përf.:
Ekzema NOS
to top of page