Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XII
Sëmundjet e lëkurës dhe indit subkutan
(L00-L99)

L80 Vitiligo

L81 Çrregullime të tjera të pigmentimit

Përj.:
shenjat personale të linduara NOS (Q82.5)
nevusin - shih Indeksin Alfabetik sindromën Peutz-Jeghers (Q85.8)
Peutz-Jeghers syndrome (Q85.8)
L81.0 Hiperpigmentimi postinflamator
L81.1 Kloazma
L81.2 Frekla (qukat)
L81.3 Njollat kafe-qumësht
L81.4 Hiperpigmentim tjetër i melaninës
Përf.:
Lentigo
L81.5 Leukoderma, e paklasifikuar tjetërkund
L81.6 Çrregullime të tjera të uljes së formimit të melaninës
L81.7 Dermatoza purpurike e pigmentuar
Përf.:
Angioma serpiginoze
L81.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të pigmentimit
Përf.:
Pigmentim nga hekuri
Pigmentim nga tatuazhet
L81.9 Çrregullime të tjera të pigmentimit, të paspecifikuara

L82 Keratoza seborreike

Përf.:
papilomën e qelizës bazale
dermatozën papuloze nigra
sëmundjen e Leser-Trélat

L83 Akantoza nigrikans

Përf.:
papilomatozën konfluente dhe retikulare

L84 Kallozitetet

Përf.:
kallus
klavus

L85 Trashje të tjera epidermale

Përj.:
çrregullimet hipertrofike të lëkurës (L91.-)
L85.0 Iktioza e fituar
Përj.:
iktiozën kongjenitale (Q80.-)
L85.1 Keratoza e fituar palmare e plantare [keratoderma]
Përj.:
keratozën e trashëguar të shputave të duarve dhe të këmbëve (Q82.8)
L85.2 Keratoza punktata palmare e plantare
L85.3 Kseroza e lëkurës
Përf.:
Dermatiti i lëkurës së thatë
L85.8 Trashje të tjera të specifikuara epidermale
Përf.:
Briri i lëkurës
L85.9 Trashje të tjera epidermale, të paspecifikuara

L86* Keratoderma në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund

Përf.:
  • Keratoza folikulara
  • Kseroderma
  • shkaktuar nga mungesa e vitaminës A (E50.8†)

L87 Çrregullimet e eliminimit transepidermal

Përj.:
granulomën anulare (perforuese) (L92.0)
L87.0 Keratoza folikulare e parafolikulare e penetruar në lëkurë [Kyrle]
Përf.:
Hiperkeratoza folikulare penetruese
L87.1 Kolagenoza reaktive perforuese
L87.2 Elastoza perforuese serpiginoze
L87.8 Çrregullimet e tjera të eliminimit transepidermal
L87.9 Çrregullim i eliminimit transepidermal, i paspecifikuar

L88 Pioderma gangrenoze

Përf.:
piodermën fagedenike
Përj.:
dermatitin gangrenoz (L08.0)

L89 Ulçera dekubitale

Shënim:
Për prekje të disa zonave në faza të ndryshme, vendosni vetëm një kod që tregon fazën më të avancuar.
Përf.:
plagët e shtratit
ulçerën si suva
Përj.:
ulçerën (trofike) të dekubitusit të qafës së mitrë (N86)
L89.0 Ulçer dekubitale dhe zonë trysnie e stadit I
Definition
Ulçera duket si një zonë e përcaktuar me skuqje të vazhduar (eritemë) në një lëkurë lehtësisht të pigmentuar, ndërsa në lëkurat me ngjyrë më të errët ulçera mund të duket si ngjyrime të kuqe, blu ose mavi, pa humbje të qimeve.
Përf.:
Ulçer [trysnie] dekubitale e kufizuar vetëm si eritemë
L89.1 Ulçer dekubitale e stadit II
Përf.:
Ulçer [trysnie] dekubitale me:
  • flluskë
  • humbje të pjesshme të trashësisë së lëkurës që prek epidermën dhe dermën
  • humbje të lëkurës NOS
L89.2 Ulçer dekubitale e stadit III
Definition
Ulçer [trysnie] dekubitale me humbje të plotë të trashësisë së lëkurës, që përfshin dëmtim ose nekrozë të indit subkutan që arrin deri tek fascia poshtë tij.
L89.3 Ulçer dekubitale e stadit IV
Definition
Ulçer [trysnie] dekubitale me nekrozë të muskulit, kockës ose strukturave mbështetëse
L89.9 Ulçer dekubitale dhe zone trysnie, e papërcaktuar
Përf.:
Ulçer [trysnie] dekubitale pa përmendur stadin

L90 Çrregullime atrofike të lëkurës

L90.0 Liken skleroz dhe atrofik
Përj.:
likenin skleroz të organeve gjenitale të jashtme:
L90.1 Anetoderma e Schweninger-Buzzi
L90.2 Anetoderma e Jadassohn-Pellizzari
L90.3 Atrofoderma e Pasini dhe Pierini
L90.4 Akrodermatiti kronik atrofik
L90.5 Gjendje cikatriciale e fibrozës së lëkurës
Përf.:
Cikatrice aderente (e lëkurës)
Cikatrice
Shformësimi i shkaktuar nga cikatricja
Shenjë plage NOS
Përj.:
shenjën e plagës, hipertrofike (L91.0)
shenjën e plagës, keloide (L91.0)
L90.6 Strie atrofike
L90.8 Çrregullime tëtjera atrofike të lëkurës
L90.9 Çrregullim atrofik i lëkurës, i paspecifikuar

L91 Çrregullime hipertrofike të lëkurës

L91.0 Shenjë plage hipertrofike
Përf.:
henjë plage hipertrofike
Keloid
Përj.:
aknen keloide (L73.0)
shenjën e plagës NOS (L90.5)
L91.8 Çrregullime të tjera hipertrofike të lëkurës
L91.9 Çrregullim hipertrofik i lëkurës, i paspecifikuar

L92 Çrregullime granulomatoze të lëkurës dhe nënlëkurës

Përj.:
granulomën aktinike (L57.5)
L92.0 Granuloma anulare (unazore)
Përf.:
Granuloma anulare perforuese
L92.1 Nekrobioza lipidike, e paklasifikuar tjetërkund
Përj.:
atë që shoqërohet me diabet mellitus (E10-E14)
L92.2 Granuloma faciale [granuloma eozinifilike e lëkurës]
L92.3 Granuloma e trupit të huaj në lëkurë dhe nënlëkurë
L92.8 Çrregullime të tjera të indeve të lëkurës dhe nënlëkurës
L92.9 Çrregullim granulomatoz i lëkurës dhe nënlëkurës, i paspecifikuar

L93 Lupusi eritematoz

Coding-Hint
Përdor kod të jashtëm shtesë (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit, nëse është shkaktuar nga barnat.
Përj.:
lupusin:
sklerodermën (M34.-)
lupusin eritematoz sistemik (M32.-)
L93.0 Lupusi eritematoz diskoid
Përf.:
Lupus eritematoz NOS
L93.1 Lupusi eritematoz subakut kutan
L93.2 Të tjera lokalizime të lupusi eritematoz
Përf.:
Lupus:
  • eritematoz i thellë
  • panikulit

L94 Çrregullime të tjera të lokalizuara të indit lidhor

Përj.:
çrregullimet sistemike të indit lidhës (M30-M36)
L94.0 Skleroderma e lokalizuar (morfea)
Përf.:
Skleroderma e kufizuar
L94.1 Skleroderma lineare
Përf.:
En coup de sabre lesion [=lezion në formë goditje shpate]
L94.2 Kalçinoza e lëkurës
L94.3 Sklerodaktilia
L94.4 Papulat e Gottron
L94.5 Poikiloderma vaskulare atrofike
L94.6 Ainhum
L94.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të lokalizuara të indit lidhor
L94.9 Çrregullim i indit lidhor i lokalizuara, i paspecifikuara

L95 Vaskuliti i kufizuar në lëkurë i paklasifikuar tjetërkund

Përj.:
angiomën serpiginoze (L81.7)
purpurën e Henoch(Schönlein) (D69.0)
angitin nga mbindjeshmëria (M31.0)
panikulitin (e):
poliarteritin nodoz (M30.0)
vaskulitin reumatoid (M05.2)
sëmundjen e serumit (T80.6)
urtikarien (L50.-)
granulomatozën e Wegener (M31.3)
L95.0 Vaskuliti livedoid
Përf.:
Atrofia e bardhë (en plaque)
L95.1 Eritema elevatum diutinum
L95.8 Vaskulite të tjera të kufizuara në lëkurë
L95.9 Vaskulit i kufizuar në lëkurë, i paspecifikuar

L97 Ulçerat e gjymtyrës së poshëtme të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
ulçerat nga dekubituset (L89.-)
gangrenën (R02)
infeksionet e lëkurës (L00-L08)
infeksione specifike klasifikuar në A00-B99
ulçerat varikoze (I83.0, I83.2)

L98 Çrregullime të tjera të lëkurës dhe nënlëkurës të paklasifikuara tjetërkund

L98.0 Granuloma piogjenike
L98.1 Dermatiti fakticial
Përf.:
Shkolitja neurotike
L98.2 Dermatoza febrile neutrofilike [Sweet]
L98.3 Celuliti eozinofilik [Wells]
L98.4 Ulçera kronike e lëkurës e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Ulçera kronike e lëkurës NOS
Ulçera tropikale NOS
Ulçera e lëkurës NOS
Përj.:
ulçerat [e trysnisë] dhe zonat e presionit nga dekubituset (L89.-)
gangrenën (R02)
infeksionet e lëkurës (L00-L08)
infeksione specifike klasifikuar në A00-B99
ulçerën e gjymtyrëve të poshtme NEC (L97)
ulçerat varikoze (I83.0, I83.2)
L98.5 Mucinoza e lëkurës
Përf.:
Mucinoza fokale
Likeni miksedematoz
Mucinoza eritematoze retikulare
Përj.:
mucinozën fokale të gojës (K13.7)
miksedemën (E03.9)
L98.6 Çrregullime të tjera infiltrative të lëkurës dhe nënlëkurës
Përj.:
hyalinozën e lëkurës dhe mukozave (E78.8)
L98.7 Lëkurë dhe ind subkutan i bollshëm dhe i tepërt
Përf.:
Lëkurë e varur ose e lirshme:
  • NOS
  • që pason humbjen në peshë (kirurgjinë bariatrike)(dietetike)
Përj.:
lëkurën e bollshme dhe të tepërt të qepallës:
ndryshime të lëkurës nga ekspozimi kronik ndaj rrezatimit jojonizues (L57.-)
L98.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të lëkurës dhe nënlëkurës
L98.9 Çrregullim i lëkurës dhe nënlëkurës, i paspecifikuar

L99* Çrregullime të tjera të lëkurës dhe nënlëkurës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

L99.0* Amiloidoza e lëkurës (E85.-†)
Përf.:
Amiloidoza nga likenet
Amiloidoza makulare
L99.8* Çrregullime të tjera të specifikuara të lëkurës dhe nënlëkurës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sifilitike:
to top of page