Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIII
Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor
(M00-M99)

Artropatitë
(M00-M25)

Përf.:
çrregullime që prekin më tepër artikulacionet periferike (gjymtyrët)

M05 Artriti reumatoid seropozitiv

Përj.:
ethen reumatizmale (I00)
artritin reumatoid (të)
  • juvenil (M08.-)
  • shtyllës kurrizore (M45)
M05.0 Sindroma Felty
Përf.:
Artriti reumatoid me splenoadenomegali dhe leukopeni
M05.1† Sëmundja reumatoide e mushkërisë (J99.0*)
M05.2 Vaskuliti reumatoid
M05.3† Artriti reumatoid me interesim të organeve dhe sistemeve të tjera
Përf.:
Reumatoid:
M05.8 Artrit reumatoid seropozitiv tjetër
M05.9 Artrit reumatoid seropozitiv, i paspecifikuar

M06 Artriti reumatoid tjetër

M06.0 Artriti reumatoid seronegativ
M06.1 Sëmundja Still tek adultët
Përj.:
sëmundjen e Still NOS (M08.2)
M06.2 Bursiti reumatoid
M06.3 Noduli reumatoid
M06.4 Poliartropatia inflamatore
Përj.:
poliartritin NOS (M13.0)
M06.8 Artrit reumatoid tjetër i specifikuar
M06.9 Artrit reumatoid, i paspecifikuar

M07* Artropatitë psoriatike dhe enteropatike

Përj.:
artropatitë juvenile psoriatike dhe enteropatike (M09.-*)
M07.0* Artropatia psoriatike interfalangeale distale (L40.5†)
M07.1* Artriti mutilant (L40.5†)
M07.2* Spondiliti psoriatik (L40.5†)
M07.3* Artropatitë e tjera psoriatike (L40.5†)
M07.4* Artropatitë në sëmundjen Crohn (K50.-†)
M07.5* Artropatitë në kolitin ulçeroz [enteriti rajonal] (K51.-†)
M07.6* Artropati të tjera enteropatike

M08 Artriti juvenil

Përf.:
artritin në fëmijët që fillon para ditëlindjes së 16-të dhe zgjat më shumë se 3 muaj
Përj.:
sindromën e Felty's (M05.0)
dermatomiozitin juvenil (M33.0)
M08.0 Artriti reumatoid juvenil
Përf.:
Artriti reumatoid juvenil me ose pa faktor reumatoid
M08.1 Spondiliti ankilozant juvenil
Përj.:
spondilitin ankilozant të të rriturve (M45)
M08.2 Artriti juvenil me prekje sistemike
Përf.:
Sëmundjen e Still NOS
Përj.:
sëmundjen e Still me fillim në moshë të rritur (M06.1)
M08.3 Poliartriti juvenil (seronegativ)
Përf.:
Poliartriti juvenil kronik
M08.4 Artriti juvenil pauciartikular
M08.8 Artrit juvenil tjetër
M08.9 Artrit juvenil, i paspecifikuar

M09* Artriti juvenil në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përj.:
artropatinë në sëmundjen e Whipple (M14.8*)
M09.0* Artriti juvenil në psoriazis (L40.5†)
M09.1* Artriti juvenil në sëmundjen Crohn (K50.-†)
M09.2* Artriti juvenil në kolitin ulçeroz [enteriti rajonal] (K51.-†)
M09.8* Artriti juvenil në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
M10.0 Guta idiopatike
Përf.:
Bursiti i shkaktuar nga guta
Guta parësore
Guta uremike e zemrës† (I43.8*)
M10.1 Guta nga plumbi
M10.2 Guta nga medikamentet
Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e barit.
M10.3 Guta nga dëmtimi i funksionit renal
Coding-Hint
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e prekjes nga sëmundja e veshkës . (N17-N19)
M10.4 Guta sekondare tjetër
M10.9 Guta, e paspecifikuar

M11 Artropati të tjera kristalore

M11.0 Sëmundja e depozitimeve hidroksiapatite
M11.1 Kondrokalçinozat familiare
M11.2 Kondrokalçinozat e tjera
Përf.:
Kondrokalçinozë NOS
M11.8 Artropati të tjera kristalore të specifikuara
M11.9 Artropati kristalore, e paspecifikuar

M12 Artropati të tjera specifike

Përj.:
artropatitë NOS (M13.9)
artrozat (M15-M19)
artropatinë krikoaritenoide (J38.7)
M12.0 Artropatia kronike postraumatike [Jaccoud]
M12.1 Sëmundja Kaschin-Beck
M12.2 Sinoviti pigmentoz vilonodular
M12.3 Reumatizmi palindromik
M12.4 Hidrartroza intermitente
M12.5 Artropatia traumatike
Përj.:
artrozën post-traumatike (të):
M12.8 Artropati të tjera specifike të paklasifikuara tjetërkund
Përf.:
Artropati tranzitore

M13 Artrit tjetër

Përj.:
artrozën (M15-M19)
M13.0 Poliartrit, i paspecifikuar
M13.1 Monoartriti i paklasifikuar tjetërkund
M13.8 Artrit tjetër i specifikuar
Përf.:
Artriti alergjik
M13.9 Artrit, i paspecifikuar
Përf.:
Artropati NOS

M14* Artropati në sëmundje të tjera të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
artropatinë në:
spondilopatinë neuropatike (M49.4*)
artropatitë psoriatike dhe enteropatike (M07.-*)
artropatitë psoriatike dhe enteropatike:
M14.0* Artropatia gutike nga defekte enzimatike dhe çrregullime të tjera të trashëguara
Përf.:
Artropati nga guta në:
M14.1* Artropatia kristalore në çrregullime të tjera metabolike
Përf.:
Artropatia me kristale në hiperparatiroidizëm (E21.-†)
M14.2* Artropatia diabetike (E10-E14 me katër karaktere .6†)
Përj.:
artropatinë neuropatike diabetike (M14.6*)
M14.3* Dermatoartriti lipoid (E78.8†)
M14.4* Artropatia në amiloidozë (E85.-†)
M14.5* Artropatia në çrregullime të tjera endokrine, metabolike dhe nutricionale
Përf.:
Artropati në:
M14.6* Artropatia neuropatike
Përf.:
Artropatia e Charcot's ose tabetike (A52.1†)
Artropatia neuropatike diabetike (E10-E14 me një karakter të katërt shtesë .6†)
M14.8* Artropatia në sëmundje të tjera të specifikuara të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Artropati në:
to top of page