Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIII
Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor
(M00-M99)

M45 Spondiliti ankilozant

Përf.:
artritin reumatoid të shtyllës kurrizore
Përj.:
artropatinë në sëmundjen e Reiter (M02.3)
sëmundjen e Behçet (M35.2)
spondilitin juvenil (ankilozant) (M08.1)

M46 Spondilopati inflamatore të tjera

M46.0 Enthesopatia spinale
Përf.:
Çrregullimet e ligamenteve ose lidhjeve muskulore në shtyllën kurrizore
M46.1 Sakroiliiti i paklasifikuar tjetërkund
M46.2 Osteomieliti i vertebrës
M46.3 Infeksioni i diskut intervertebral (piogjenik)
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
M46.4 Diskit, i paspecifikuar
M46.5 Spondilopati të tjera infektive
M46.8 Spondilopatitë inflamatore të tjera të specifikuara
M46.9 Spondilopati inflamatore, e paspecifikuar

M47 Spondiloza

Përf.:
artrozën ose osteoartritin e shtyllës kurrizore
degjenerimin e sipërfaqeve të artikulacioneve
M47.0† Sindromat e kompresionit të arterieve spinale anteriore dhe vertebrale (G99.2*)
M47.1 Spondiloza tjetër me mielopati
Përf.:
Shtypje spondilogjene e shtyllës kurrizore† (G99.2*)
Përj.:
subluksacionin vertebral (M43.3-M43.5)
M47.2 Spondiloza tjetër me radikulopati
M47.8 Spondilozë tjetër
Përf.:
  • Spondiloza e qafës
  • Spondiloza lumbosakrale
  • Spondiloza torakale
  • pa mielopati ose radikulopati
M47.9 Spondilozë, e paspecifikuar

M48 Spondilopati të tjera

M48.0 Stenoza spinale
Përf.:
Stenoza kaudale
M48.1 Hiperostoza ankilozante
Përf.:
Hiperostoza e difuze idiopatike e skeletit [HDIS]
M48.2 Kolona puthëse
M48.3 Spondilopatia traumatike
M48.4 Fraktura e lodhjes e vertebrës
Përf.:
Fraktura e stresit e vertebrës
M48.5 Kolapsi i vertebrës i paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Kolaps i vertebrës NOS
Pykëzim i vertebrës NOS
Përj.:
kolapsin e vertebrës në osteoporozë (M80.-)
plagën e tanishme - shih plagët e shtyllës kurrizore sipas rajoneve të trupit
M48.8 Spondilopati tjetër e specifikuar
Përf.:
Osifikimi i ligamentit longitudinal posterior
M48.9 Spondilopati, e paspecifikuar

M49* Spondilopati të tjera të specifikuara në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përj.:
artropatitë psoriatike dhe enteropatike (M07.-*, M09.-*)
M49.0* Tuberkulozi i kolonës (A18.0†)
Përf.:
Kurvatura e Pott
M49.1* Spondiliti brucelar (A23.-†)
M49.2* Spondiliti enterobakterial (A01-A04†)
M49.3* Spondiliti në sëmundje të tjera infektive dhe parazitare klasifikuara tjetërkund
Përj.:
spondilopatinë neurotike në tabes dorsalis (M49.4*)
M49.4* Spondiliti neuropatik
Përf.:
Spondiliti neuropatik në:
M49.5* Kolapsi i vertebrës në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Fraktura metastatike e vertebrës (C79.5†)
M49.8* Spondilopati të tjera në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
to top of page