Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIII
Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor
(M00-M99)

Çrregullime të muskujve
(M60-M63)

Përj.:
dermatopolimiozitin (M33.-)
distrofitë muskulare dhe miopatitë (G71-G72)
miopati në:
  • amiloidozë (E85.-)
  • poliarterit nodoz (M30.0)
  • artrit reumatoid (M05.3)
  • sklerodermë (M34.-)
  • sindromën Sjögren (M35.0)
  • lupusin eritematoz sistemik (M32.-)
M60.0 Mioziti infektiv
Përf.:
Piomiozit tropikal
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
M60.1 Mioziti intersticial
M60.2 Granuloma e trupit të huaj e paklasifikuar tjetërkund
Përj.:
granulomën nga trupi i huaj në lëkurë dhe indin e nënlëkurës (L92.3)
M60.8 Miozit tjetër
M60.9 Miozit, i paspecifikuar

M61 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit

M61.0 Mioziti osifikant traumatik
M61.1 Mioziti osifikant progresiv
Përf.:
Fibrodisplazia osifikante progresive
M61.2 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit paralitik
Përf.:
Mioziti osifikant shoqëruar me kuadriplegji ose paraplegji
M61.3 Kalçifikimi dhe osifikimi i muskulit nga djegia
Përf.:
Mioziti osifikant shoqëruar me djegie
M61.4 Kalçifikimi i muskulit tjetër
Përj.:
tendinitin kalçifikues (M65.2)
tendinitin kalçifikues
M61.5 Osifikimi i muskulit tjetër
M61.9 Kalçifikim dhe osifikim i muskulit, i paspecifikuar

M62 Çrregullime të tjera të muskujve

Përj.:
krampet dhe spazmat (R25.2)
mialgjitë (M79.1)
miopatitë
çrregullime ekstrapiramidale të lëvizjeve, të specifikuara [stiff-man syndrome] (G25.8)
M62.0 Diastaza e muskulit
M62.1 Ruptura jotraumatike e muskulit
Përj.:
rupturën e tendinit (M66.-)
rupturën traumatike të muskulit - shih plagët e muskujve sipas rajoneve të trupit
M62.2 Infarkti iskemik i muskulit
Përf.:
Sindroma e kompartimentit, jotraumatike
Përj.:
sindromën e kompartimentit, traumatike (T79.6)
iskeminë traumatike të muskulit (T79.6)
kontrakturën iskemike të Volkmann (T79.6)
M62.3 Sindromi imobilizues (paraplegjk)
M62.4 Kontraktura e muskulit
Përj.:
kontrakturën e artikulacionit (M24.5)
M62.5 Dobësia dhe atrofia e muskulit e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Atrofi nga mospërdorimi NEC
M62.6 Tërheqja e muskulit
Përj.:
plagën e tanishme - shih plagët e muskujve sipas rajoneve të trupit
M62.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të muskujve
Përf.:
Hernia e muskulit (millit)
M62.9 Çrregullim i muskulit, i paspecifikuar

M63* Çrregullime të muskujve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

Përj.:
miopatinë në:
M63.0* Mioziti në sëmundjet bakteriale të klasifikuar tjetërkund
Përf.:
Miozit në:
M63.1* Mioziti në sëmundjet parazitare e protozoare të klasifikuar tjetërkund
Përf.:
Miozit në:
M63.2* Mioziti në sëmundje të tjera infektive të klasifikuar tjetërkund
Përf.:
Miozit në mykoza (B35-B49†)
M63.3* Mioziti në sarkoidozë (D86.8†)
M63.8* Çrregullime të tjera të muskujve në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
to top of page