Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIII
Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor
(M00-M99)

M65 Sinoviti dhe tenosinoviti

Përj.:
sinovitin kronik kërcitës të dorës dhe kyçit të dorës (M70.0)
plagën e tanishme – shih plagët e tendineve sipas rajoneve të trupit
çrregullimet e indit të butë që lidhen me përdorimin, mbipërdorimin dhe shtypjen (M70.-)
M65.0 Abscesi i këllëfit tendinoz
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B96), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit bakterial.
M65.1 Tenosinoviti tjetër infektiv
M65.2 Tendiniti kalçifikues
Përj.:
të shpatullës (M75.3)
tendinitin specifik (M75-M77)
M65.3 Gishti i këmbëzës
Përf.:
Sëmundja nodulare e tendinit
M65.4 Tenosinoviti radial stiloid [de Quervain]
M65.8 Të tjera sinovite dhe tenosinovite
Përf.:
Kofsha e irritueshme
M65.9 Sinovit dhe tenosinovit, i paspecifikuar

M66 Ruptura spontane e sinoviumit dhe tendinit

Përf.:
rupturën që ndodh kur një forcë normale ushtrohet në inde që kanë forcë të konsideruar më pak se normalja
Përj.:
sindromin e manshetës rotatore [rotator cuff syndrome] (M75.1)
rupturën që ndodh kur një forcë anormale ushtrohet në inde - shih plagët e tendineve sipas rajoneve të trupit
M66.0 Ruptura e cistit popliteal
M66.1 Ruptura e sinoviumit
Përf.:
Ruptura e cistit sinovial
Përj.:
rupturën e cistit popliteal (M66.0)
M66.2 Ruptura spontane e tendineve ekstensore
M66.3 Ruptura spontane e tendineve fleksore
M66.4 Ruptura spontane e tendineve të tjerë
M66.5 Ruptura spontane e tendineve, e paspecifikuar
Përf.:
Rupturë në nyjën muskulotendinoze, jotraumatike

M67 Çrregullime të tjera të sinoviumit e tendinit

Përj.:
fibromatozën palmare [Dupuytren] (M72.0)
tendinitin NOS (M77.9)
ksantomatozën e lokalizuar në tendine (E78.2)
M67.0 Tendini i Akilit i shkurtër (i fituar)
M67.1 Kontrakturë tjetër e tendineve
Përj.:
me kontrakturë të artikulacionit (M24.5)
M67.2 Hipertrofia sinoviale e paklasifikuar tjetërkund
Përj.:
sinovitin vilonodular (i pigmentuar) (M12.2)
M67.3 Sinoviti tranzitor
Përf.:
Sinoviti toksik
Përj.:
reumatizmin palindromik (M12.3)
M67.4 Ganglioni
Përf.:
Ganglioni i artikulacionit ose tendinit (millit)
Përj.:
cistin e:
ganglionin në frambeiazë (A66.6)
M67.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të sinoviumit dhe tendinit
M67.9 Çrregullime i sinoviumit dhe tendinit, i paspecifikuar

M68* Çrregullime të sinoviumit dhe tendinit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

M68.0* Sinoviti dhe tenosinoviti në sëmundjet bakteriale të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sinoviti ose tenosinoviti në:
M68.8* Çrregullime të tjera të sinoviumit dhe tendinit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
to top of page