Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIII
Sëmundjet e sistemit muskuloskeletik dhe Indit lidhor
(M00-M99)

M70 Çrregullime të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni

Përf.:
çrregullimet e indit të butë me origjinë profesionale
Përj.:
bursitin (e):
ulçerën dekubitale dhe zonën e presionit (L89.-)
entezopatitë (M76-M77)
M70.0 Sinoviti kronik krepitant i dorës dhe kyçit
M70.1 Bursiti i dorës
M70.2 Bursiti i olekranit
M70.3 Bursit tjetër i bërrylit
M70.4 Bursiti prepatelar
M70.5 Bursiti tjetër i gjurit
M70.6 Bursiti trokanterik
Përf.:
Tendiniti trokanterik
M70.7 Bursiti tjetër i koksit
Përf.:
Bursiti ishiatik
M70.8 Çrregullime të tjera të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni
M70.9 Çrregullime të indeve të buta nga përdorimi, mbipërdorimi dhe presioni, të paspecifikuara

M71 Bursopati të tjera

Përj.:
bunionin (M20.1)
bursitin e shkaktuar nga përdorimi, mbipërdorimi dhe shtypja (M70.-)
entezopatitë (M76-M77)
M71.0 Absces i bursës
M71.1 Bursit tjetër infektiv
M71.2 Cist sinovial i hapësirës popliteale [Baker]
Përj.:
me rupturë (M66.0)
M71.3 Ciste të tjera bursale
Përf.:
Cist sinovial NOS
Përj.:
cistin sinovial me rupturë (M66.1)
M71.4 Depozitimi i kalçiumit në bursë
Përj.:
të shpatullës (M75.3)
M71.5 Bursiti tjetër i paklasifikuar tjetërkund
Përj.:
bursitin (e):
  • NOS (M71.9)
  • shpatullës (M75.5)
  • kolateral të tibias [PellegriniStieda] (M76.4)
M71.8 Bursopati të tjera të specifikuara
M71.9 Bursopati, e paspecifikuar
Përf.:
Bursiti NOS

M72 Çrregullimet fibroblastike

Përj.:
fibromatozën retroperitoneale (D48.3)
M72.0 Fibromatoza fasciale palmare [Dupuytren]
M72.1 Gungat fibroze
M72.2 Fibromatoza fasciale plantare
Përf.:
Fasciiti plantar
M72.4 Fibroma pseudosarkomatoze
Përf.:
Fasciti nodular
M72.6 Fasciiti nekrotizues
Coding-Hint
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
M72.8 Çrregullime fibroblastike të tjera
Përf.:
Absces i fasciave
Përj.:
fasciitin:
M72.9 Çrregullim fibroblastik, i paspecifikuar
Përf.:
Fasciiti NOS
Fibromatoza NOS

M73* Çrregullime të indeve të buta në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

M73.0* Bursiti gonokoksik (A54.4†)
M73.1* Bursiti sifilitik (A52.7†)
M73.8* Çrregullime të tjera të indeve të buta në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

M75 Dëmtimet e supit

Përj.:
sindromën shpatulldorë (M89.0)
M75.0 Kapsuliti adeziv i supit
Përf.:
Shpatulla e ngrirë
Periartriti i shpatullës
M75.1 Sindroma i manshetës rrotatore
Përf.:
Sindroma e manshetës rotatore ose supraspinatusit me fryrje ose rupturë (e plotë) (jo e plotë), e paspecifikuar si traumatike
Sindroma e muskulit supraspinatus
M75.2 Tendiniti bicipital
M75.3 Tendiniti kalçifikues i supit
Përf.:
Bursa e kalçifikuar e shpatullës
M75.4 Sindromi i pengimit të supit
M75.5 Bursiti i supit
M75.8 Dëmtimet e tjera të supit
M75.9 Dëmtimi supit, i paspecifikuar

M76 Entezopatitë e anësisë së poshtëme, përjashtuar këmbën

Shënim:

Termat specifikë si bursit, kapsulit dhe tendinit përdoren në mënyrë rutinë për disa çrregullime të lidhjeve periferike ligamentare dhe muskulare; shumica e këtyre gjendjeve janë prezantuar së bashku si entezopati, që është edhe termi i përgjithshëm për dëmtimet në këto vende.

Përj.:
bursitin e shkaktuar nga përdorimi, mbipërdorimi dhe shtypja (M70.-)
M76.0 Tendiniti gluteal
M76.1 Tendiniti i psoas
M76.2 Mamuzja e kreshtës iliake
M76.3 Sindromi i bandës iliotibiale
M76.4 Bursiti kolateral tibial [Pellegrini-Stieda]
M76.5 Tendiniti patelar
M76.6 Tendiniti i Akilit
Përf.:
Bursiti i tendinit të Akilit
M76.7 Tendiniti peroneal
M76.8 Entezopati të tjera të anësisë së poshtëme, përjashtuar këmbën
Përf.:
Sindroma anteriore tibiale
Tendiniti posterior tibial
M76.9 Enthesopati e anësisë së poshtëme, përjashtuar këmbën, e paspecifikuar

M77 Entezopati të tjera

Përj.:
bursitin:
  • NOS (M71.9)
  • e shkaktuar nga përdorimi, mbipërdorimi dhe shtypja (M70.-)
osteofitet (M25.7)
entezopatinë spinale (M46.0)
M77.0 Epikondiliti medial
M77.1 Epikondiliti lateral
Përf.:
Bërryli i tenistit
M77.2 Periartiti i kyçit të dorës
M77.3 Spuri kalkaneal
M77.4 Metatarsalgjia
Përj.:
metatarsalgjinë e Morton (G57.6)
M77.5 Entezopati të tjera të këmbës
M77.8 Entezopati të tjera të paklasifikuara tjetërkund
M77.9 Entezopati, e paspecifikuar
Përf.:
Dalje kockore NOS
Kapsuliti NOS
Periartriti NOS
Tendiniti NOS

M79 Çrregullime të tjera të indeve të buta të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
dhimbjet e indit të butë, psikogjene (F45.4)
M79.0 Reumatizmi i paspecifikuar
Përj.:
fibromialgjinë (M79.7)
reumatizmin palindromik (M12.3)
M79.1 Mialgjia
Përj.:
miozitin (M60.-)
M79.2 Neurit dhe neuralgji, të paspecifikuar
Përj.:
mononeruropatitë (G56-G58)
radikulitin:
shiatik (M54.3-M54.4)
M79.3 Panikulit, i paspecifikuar
Përj.:
panikulitin:
  • në lupus (L93.2)
  • e qafës dhe shpinës (M54.0)
  • me relapse [WeberChristian] (M35.6)
M79.4 Hipertrofia e dhjamit infrapatelar
M79.5 Trupi i huaj rezidual në indet e buta
Përj.:
granulomën e trupit të huaj në:
  • lëkurë dhe indin e nënlëkurës (L92.3)
  • indin e butë (M60.2)
M79.6 Dhimbje në gjymtyrë
M79.7 Fibromialgjia
Përf.:
Fibromioziti
Fibroziti
Miofibroziti
M79.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të indeve të buta
M79.9 Çrregullim i indeve të buta, i paspecifikuar
to top of page