Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

Insufiçienca renale
(N17-N19)

Coding-Hint
Përdor kod shtesë për shkaqet e jashtme (Kapitulli XX), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit të jashtëm.
Përj.:
insufiçiencën renale kongjenitale (P96.0)
gjendje tubulo-intersticiale dhe tubulare të shkaktuara nga barnat dhe metalet e rënda (N14.-)
ureminë eksterne (R39.2)
sindromën hemolitike-uremike (D59.3)
sindromën hepatorenale (K76.7)
sindromën hepatorenale
ureminë prerenale (R39.2)
insufiçiencën renale:
 • si komplikim i abortit ose barrës ektopike ose molare (O00-O07, O08.4)
 • gjatë dhe pas lindjes (O90.4)
 • pas ndërhyrjes kirurgjikale (N99.0)

N17 Insufiçienca renale akute

Përf.:
çrregullimin renal akut
N17.0 Insufiçienca renale akute me nekrozë tubulare
Përf.:
Nekrozë tubulare:
 • NOS
 • akute
 • renale
N17.2 Insufiçienca renale akute me nekrozë medulare
Përf.:
Nekrozë medulare [papilare]:
 • NOS
 • akute
 • renale
N17.8 Insufiçienca renale akute tjetër
N17.9 Insufiçienca renale akute me nekrozë, e paspecifikuar

N18 Insuficienca renale kronike

Përf.:
insufiçiencën renale kronike
Coding-Hint
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar sëmundjen kryesore.
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për të identifikuar praninë e hipertensionit.
N18.1 Sëmundja renale kronike, faza 1
Definition
Dëmtim i veshkave me RFG (>= 90 mL/min)
N18.2 Sëmundja renale kronike, faza 2
Definition
Dëmtim i veshkave me RFG (60-89 mL/min)
N18.3 Sëmundja renale kronike, faza 3
Definition
Dëmtim i veshkave me RFG (30-59 mL/min)
N18.4 Sëmundja renale kronike, faza 4
Definition
Dëmtim i veshkave me RFG (15-29 mL/min)
N18.5 Sëmundja renale kronike, faza 5
Përf.:
Sëmundje terminale e veshkave:
 • në dështimin e allografit
 • NOS
 • në dializë
 • pa dializë ose transplant
Retiniti renal (H32.8*)
Uremik/e:
N18.9 Insufiçienca renale kronike, e paspecifikuar
Përf.:
Uremia kronike NOS
Çrregullimi renal kronik
Glomerulonefriti sklerozant difuz NOS

N19 Insufiçienca renale, e paspecifikuar

Përf.:
insufiçiencën renale NOS
ureminë NOS
Përj.:
insufiçiencën renale kronike me hipertension (I12.0)
ureminë e të porsalindurit (P96.0)
to top of page