Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

N25 Çrregullime nga funksioni i ulur renal tubular

Përj.:
çrregullimet metabolike të klasifikuara në E70-E90
N25.0 Osteodistrofia renale
Përf.:
Osteodistrofia azotemike
Çrregullimet tubulare me humbje të fosfateve
Renal:
 • rakitizmi
 • trup i shkurtër
N25.1 Diabeti insipid nefrogjen
N25.8 Çrregullime të tjera nga funksioni i ulur renal tubular
Përf.:
Sindroma Lightwood-Albright
Acidoza tubulare renale NOS
Hiperparatiroidizëm dytësor me origjinë renale
N25.9 Çrregullime nga funksioni i ulur renal tubular, të paspecifikuara

N26 Kontraktura e veshkës, e paspecifikuar

Përf.:
Atrofi e veshkës (terminale)
Sklerozë renale NOS
Përj.:
kontrakturën e veshkës me hipertension (I12.-)
glomerulonefritin sklerotizues difuz (N18.-)
nefrosklerozën hipertensive (arteriolare) (arteriosklerotike) (I12.-)
veshkën e vogël me shkak të panjohur (N27.-)

N27 Veshka e vogël me shkak të panjohur

N27.0 Veshka e vogël unilaterale
N27.1 Veshka e vogël bilaterale
N27.9 Veshka e vogël, e paspecifikuar

N28 Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit të paklasifikuara tjetërkund

Përj.:
hidroureterin (N13.4)
sëmundjet e veshkave:
 • akute NOS (N00.9)
 • kronike NOS (N03.9)
përdredhjen dhe strikturën ureterike:
 • me hidronefrozë (N13.1)
 • pa hidronefrozë (N13.5)
N28.0 Ishemia dhe infarkti i veshkës
Përf.:
I arteries renale:
 • embolizëm
 • obstruksion
 • okluzion
 • trombozë
Infarkti renal
Përj.:
veshkën e Goldblatt (I70.1)
arterien renale (pjesa e jashtme):
 • aterosklerozë (I70.1)
 • stenozën kongjenitale (Q27.1)
N28.1 Cisti i veshkës
Përf.:
Cist (i shumëfishtë) (i vetmuar) i veshkës, i fituar
Përj.:
sëmundjen cistike të veshkës (kongjenitale) (Q61.-)
N28.8 Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit të specifikuara
Përf.:
Hipertrofi e veshkës
Megaloureter
Nefroptozë
 • Pielit
 • Pieloureterit
 • Ureterit
 • cistik
Ureterocelë
N28.9 Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit, të paspecifikuara
Përf.:
Nefropati NOS
Sëmundje renale NOS
Përj.:
nefropatinë NOS dhe sëmundjen renale NOS me dëmtime morfologjike, specifikuar në .0.8 para N00. (N05.-)

N29* Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N29.0* Sifilisi i vonuar i veshkës (A52.7†)
N29.1* Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje infektive dhe parazitare të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Çrregullime të veshkës dhe ureterit në:
N29.8* Çrregullime të tjera të veshkës dhe ureterit në sëmundje të tjera të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Sëmundja e depozitimit të cistinës (E72.0†)
to top of page