Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

Sëmundjet e tjera të sistemit urinar
(N30-N39)

Përj.:
infeksionin urinar (si komplikim i):

N30 Cistiti

Coding-Hint
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv (B95-B98) ose agjentit përgjegjës të jashtëm (Kapitulli XX).
Përj.:
prostatocistitin (N41.3)
N30.0 Cistiti akut
Përj.:
cistitin nga rrezatimi (N30.4)
trigonitin (N30.3)
N30.1 Cistiti kronik intersticial
N30.2 Cistiti tjetër kronik
N30.3 Trigoniti
Përf.:
Uretrotrigoniti
N30.4 Cistiti nga rrezatimi
N30.8 Cistit tjetër
Përf.:
Abses i fshikëzës së urinës
N30.9 Cistit, i paspecifikuar

N31 Keqfunksion neuromuskular i vezikës urinare, i paklasifikuar tjetërkund

Përj.:
nga dëmtimi i plotë i shtyllës kurrizore 'cord bladder' NOS (G95.8)
shkaktuar nga dëmtimi i palcës së shtyllës kurrizore (G95.8)
vezikën neurogjenike të shkaktuar nga sindroma e cauda equina (G83.4)
incontinencën e urinës:
N31.0 Vezika e pafrenuar neuropatike, e paklasifikuar tjetërkund
N31.1 Vezika reflektore neuropatike, e paklasifikuar tjetërkund
N31.2 Vezika flakside neuropatike, e paklasifikuar tjetërkund
Përf.:
Vezika neuropatike:
 • atonike (motore)(sensore)
 • autonome
 • pa reflekse
N31.8 Keqfunksion tjetër neuromuskular i vezikës
N31.9 Keqfunksion neuromuskular i vezikës, i paspecifikuar
Përf.:
Keqfunksionim neurogjenik i vezikës NOS

N32 Çrregullime të tjera të vezikës

Përj.:
kalkulin në vezikë (N21.0)
cistocelën (N81.1)
hernien ose prolapsin e vezikës, tek femrat (N81.1)
N32.0 Bllokimi i qafës së vezikës
Përf.:
Stenoza e qafës së vezikës (e fituar)
N32.1 Fistula veziko-intestinale
Përf.:
Fistula vezikorektale
N32.2 Fistula vezikale e paklasifikuar tjetërkund
Përj.:
fistulën ndërmjet vezikës dhe traktit gjenital femëror (N82.0-N82.1)
N32.3 Divertikuli i vezikës
Përf.:
Divertikuliti i vezikës
Përj.:
kalkulin në divertikulin e vezikës (N21.0)
N32.4 Ruptura jotraumatike e vezikës
N32.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të vezikës
Përf.:
Vezika:
 • e kalçifikuar
 • e kontraktuar
 • hiper-reaktive
N32.9 Çrregullim i vezikës, i paspecifikuar

N33* Çrregullime të vezikës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N33.0* Cistiti tuberkular (A18.1†)
N33.8* Çrregullime të vezikës në sëmundje të klasifikuaar tjetërkund
Përf.:
Çrregullime të vezikës në shistosomiazë [bilharziazë] (B65.-†)

N34 Uretriti dhe sindromi uretral

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
sëmundjen e Reiter (M02.3)
uretritin në sëmundjet me predominim të mënyrës seksuale të transmetimit (A50-A64)
uretrotrigonitin (N30.3)
N34.0 Abscesi uretral
Përf.:
Absces (i):
 • gjendrës së Cowper
 • gjendrës së Littré
 • periuretral
 • uretrale (i gjendrës)
Përj.:
karunkulin uretral (N36.2)
N34.1 Uretriti jo specifik
Përf.:
Uretriti:
 • jogonokoksik
 • jovenerian
N34.2 Uretriti tjetër
Përf.:
Meatit, uretral
Ulçer e uretrës (meatusit)
Uretrit:
 • NOS
 • pas menopauzës
N34.3 Sindrom uretral, i paspecifikuar

N35 Striktura uretrale

Përj.:
strikturën uretrale pas procedurave kirurgjikale (N99.1)
N35.0 Striktura uretrale post-traumatike
Përf.:
Striktura e uretrës si sekelë e:
 • lindjes së fëmijës
 • plagëve
N35.1 Striktura uretrale postinfektive e paklasifikuar tjetërkund
N35.8 Striktura uretrale tjetër
N35.9 Strikturë uretrale, e paspecifikuar
Përf.:
Hapje e vogël e meatusit NOS

N36 Çrregullime të tjera të uretrës

N36.0 Fistula uretrale
Përf.:
Kalim uretral falls
Fistula:
 • uretroperineale
 • uretrorektale
 • urinare NOS
Përj.:
fistulën:
N36.1 Divertikuli uretral
N36.2 Karunkula uretrale
N36.3 Prolapsi i mukozës uretrale
Përf.:
Prolaps i uretrës
Uretrocela, tek mashkulli
Përj.:
uretrocelën:
N36.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të uretrës
N36.9 Çrregullim uretral, i paspecifikuar

N37* Çrregullime të uretrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N37.0* Uretriti në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Uretriti nga kandida (B37.4†)
N37.8* Çrregullime të tjera të uretrës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N39 Çrregullime të tjera të sistemit urinar

Përj.:
hematurinë:
 • NOS (R31)
 • rekurrente dhe persistente (N02.-)
 • me dëmtim të specifikuar morfologjik (N02.-)
proteinurinë NOS (R80)
N39.0 Infeksioni i traktit urinar, vendi i paspecifikuar
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N39.1 Proteinuria persistente e paspecifikuar
Përj.:
si komplikacion i barrës, lindjes dhe paslindjes (O11-O15)
me dëmtime morfologjike specifike (N06.-)
N39.2 Proteinuria ortostatike e paspecifikuar
Përj.:
me dëmtime morfologjike specifike (N06.-)
N39.3 Inkontinenca e stresit
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (N32.8), nëse dëshiron, për identifikimin e hiperaktivitetit të muskulit destrusor ose vezikës.
N39.4 Inkontinenca tjetër urinare e specifikuar
Përf.:
 • Rrjedhje
 • Refleks
 • Nxitje
 • inkontinencë
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (N32.8), nëse dëshiron, për identifikimin e hiperaktivitetit të muskulit destrusor ose vezikës.
Përj.:
eneurezën NOS (R32)
inkontinencë urine:
 • NOS (R32)
 • me origjinë joorganike (F98.0)
N39.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të sistemit urinar
N39.9 Çrregullim i sistemit urinar, i paspecifikuar
to top of page