Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XIV
Sëmundjet e sistemit uro-gjenital
(N00-N99)

N40 Hiperplazia e prostatës

Përf.:
 • hipertrofinë adenofibromatoze
 • zmadhim (beninj)
 • hipertrofia (beninje)
 • e prostatës
medium bar (e prostatës)
obstruksionin prostatik NOS
Përj.:
neoplazmën beninje, përveç adenomës, fibromës dhe miomës së prostatës (D29.1)

N41 Sëmundja inflamatore e prostatës

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N41.0 Prostatiti akut
N41.1 Prostatiti kronik
N41.2 Abscesi i prostatës
N41.3 Prostatocistiti
N41.8 Sëmundje tjetër inflamatore e prostatës
N41.9 Sëmundja inflamatore e prostatës, e paspecifikuar
Përf.:
Prostatiti NOS

N42 Çrregullime të tjera të prostatës

N42.0 Kalkuloza e prostatës
Përf.:
Gurë në prostatë
N42.1 Kongjestioni dhe hemorragjia e prostatës
N42.2 Atrofia e prostatës
N42.3 Displazia e prostatës
Përf.:
Displazi e gradës së ulët
Përj.:
displazi e gradës së lartë të prostatës (D07.5)
N42.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të prostatës
N42.9 Çrregullim i prostatës, i paspecifikuar

N43 Hidrocela dhe spermatocela

Përf.:
hidrocelën e kordonit spermatik, testisit ose tunikës vaginale
Përj.:
hidrocelën kongjenitale (P83.5)
N43.0 Hidrocela e incistuar
N43.1 Hidrocela e infektuar
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N43.2 Hidrocelë tjetër
N43.3 Hidrocelë, e paspecifikuar
N43.4 Spermatocela

N44 Torsioni i testit

Përf.:
Torsion i:
 • epididimis
 • kordonit spermatik
 • testikulit

N45 Orkiti dhe epididimiti

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N45.0 Orkiti, epididimiti dhe epididimo-orkiti me absces
Përf.:
Absces i epididimitis ose e testit
N45.9 Orkiti, epididimiti dhe epididimo-orkiti pa absces
Përf.:
Epididimiti NOS
Orkiti NOS

N46 Infertiliteti mashkullor

Përf.:
Azosperminë NOS
Oligosperminë NOS

N47 Prepucium i tepërt, fimoza dhe parafimoza

Përf.:
prepuciumin e ngjitur
Forcimin e lafshës

N48 Çrregullime të tjera të penisit

N48.0 Leukoplakia e penisit
Përf.:
Balaniti kserotik obliterans
Kraurozë e penisit
Përj.:
karcinomën in situ të penisit (D07.4)
N48.1 Balanopostiti
Përf.:
Balaniti
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N48.2 Çrregullime inflamatore të tjera të penisit
Përf.:
 • Absces
 • Çiban
 • Karbunkul
 • Celulit
 • i trupit kavernoz dhe penisit
Kavernit (i penisit)
Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
N48.3 Priapizmi
Përf.:
Ereksion i dhimbshëm
N48.4 Impotenca me origjinë organike
Coding-Hint
Përdor kod shtesë, nëse dëshiron, për identifikimin e shkakut.
Përj.:
impotencën psikogjene (F52.2)
N48.5 Ulçera e penisit
N48.6 Balaniti kserotik obliterans
Përf.:
Sëmundja e Peyronie
Fortësimi plastik i penisit
N48.8 Çrregullime specifike të tjera të penisit
Përf.:
 • Atrofi
 • Hipertrofi
 • Trombozë
 • i/e trupit kavernoz dhe penisit
N48.9 Çrregullim i penisit, i paspecifikuar

N49 Çrregullime inflamatore të organeve gjenitale mashkullore, të paklasifikuara tjetërkund

Coding-Hint
Përdor kod shtesë (B95-B98), nëse dëshiron, për identifikimin e agjentit infektiv.
Përj.:
inflamacionin e penisit (N48.1-N48.2)
orkitin dhe epididimitin (N45.-)
N49.0 Çrregullime inflamatore të vezikulave seminale
Përf.:
Vezikuliti NOS
N49.1 Çrregullime inflamatore të kordës spermatike, tunika vaginale, vas deferens
Përf.:
Vaziti
N49.2 Çrregullime inflamatore të skrotumit
N49.8 Çrregullime të tjera inflamatore të specifikuara të organeve gjenitale mashkullore
Përf.:
Inflamacion në shumë vende i organeve gjenitale mashkullore
N49.9 Çrregullime të tjera inflamatore të organeve gjenitale mashkullore, të paspecifikuara
Përf.:
 • Absces
 • Çiban
 • Karbunkul
 • Celulit
 • i organit gjenital mashkullor, i paspecifikuar

N50 Çrregullime të tjera të organeve gjenitale mashkullore

Përj.:
torsionin e testit (N44)
N50.0 Atrofia e testit
N50.1 Çrregullime vaskulare të organeve gjenitale mashkullore
Përf.:
 • Hematocelë NOS
 • Hemorragji
 • Trombozë
 • e organeve gjenitale mashkullore
N50.8 Çrregullime të tjera të specifikuara të organeve gjenitale mashkullore
Përf.:
 • Atrofi
 • Hipertrofi
 • Edemë
 • Ulçer
 • e skrotumit, vezikës seminale, kordonit spermatik, testisit [përveç atrofisë], tunikës vaginale dhe vas deferens
Kilocela, tunika vaginale (jofilariale) NOS
Fistula, ureteroskrotale
Strikturë e:
 • kordonit spermatik
 • tunikës vaginale
 • vas deferens
N50.9 Çrregullime të tjera të paspecifikuara të organeve gjenitale mashkullore

N51* Çrregullime të organeve gjenitale mashkullore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund

N51.0* Çrregullime të prostatës në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Prostatiti:
N51.1* Çrregullime të testit dhe epididimit në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Klamidial:
Gonokoksik:
Orkiti i Parotitit Epidemik (B26.0†)
Tuberkular:
N51.2* Balaniti në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Balaniti:
N51.8* Çrregullime të tjera të organeve gjenitale mashkullore në sëmundje të klasifikuara tjetërkund
Përf.:
Kilocela filariale, tunika vaginale (B74.-†)
Nga infeksioni me virusin e herpesit [herpes simplex] të traktit gjenital mashkullor (A60.0†)
Tuberkulozi i vezikës seminale (A18.1†)
to top of page