Klasifikimi Statistikor Ndërkombëtar i Sëmundjeve dhe Problemeve të Lidhura me Shëndetin Revizioni i 10-të (ICD-10) Version për 2016

Kapitulli XV
Shtatzënia, lindja dhe periudha e paslindjes
(O00-O99)

O00 Barra ektopike

Përf.:
shtatzëninë ektopike të rupturuar
Coding-Hint
Përdor kod shtesë nga kategoria O08.-, nëse dëshiron, për identifikimin e komplikacionit shoqërues.
O00.0 Barra abdominale
Përj.:
lindjen e fetusit të jetueshëm, në gravidancën abdominale (O83.3)
kujdesin maternal për fetusin e aftë për t'u zhvilluar në barrën abdominale (O36.7)
O00.1 Barra tubale
Përf.:
Shtatzëni fallopiane
Çarje e tubit (fallopian) nga shtatzënia
Abort tubal
O00.2 Barra ovariane
O00.8 Barra ektopike tjetër
Përf.:
Shtatzëni:
 • cervikale
 • kornuale
 • intraligamentoze
 • murale
O00.9 Barra ektopike, e paspecifikuar

O01 Mola hidatidiforme

Coding-Hint
Përdor kod shtesë nga kategoria O08.-, nëse dëshironi, për identifikimin e çfarëdo komplikacioni shoqërues.
Përj.:
molën hidatidiforme malinje (D39.2)
O01.0 Mola hidatidiforme klasike
Përf.:
Mola hidatiforme e plotë
O01.1 Mola hidatidiforme jo e plotë dhe e pjesshme
O01.9 Mola hidatidiforme e paspecifikuar
Përf.:
Sëmundja trofoblastike NOS
Mola vezikulare NOS

O02 Produkte të tjera jonormale të konceptimit

Coding-Hint
Përdor kod shtesë nga kategoria O08.-, nëse dëshiron, për identifikimin e çfarëdo komplikacioni shoqërues.
Përj.:
fetusin papiraceuz (O31.0)
O02.0 Mola johidatidiforme
Përf.:
Molë:
 • karnoze
 • mishtore
 • intrauterine NOS
Vezë patologjike
O02.1 Aborti i pakryer
Përf.:
Vdekje e hershme fetale me mbajtje të fetusit të vdekur
Përj.:
abortin e pakryer me:
 • dështim të hershëm (O02.0)
 • molë:
O02.8 Produkte të tjera jonormale të konceptimit, të specifikuara
Përj.:
ato që shoqërohen me:
 • dështim të hershëm (O02.0)
 • molë:
O02.9 Produkte të tjera jonormale të konceptimit, të paspecifikuara

O03 Aborti spontan

Përf.:
abortin

O04 Aborti mjekësor

Përf.:
ndërprerjen e shtatzënisë:
 • ligjore
 • terapeutike
abortin terapeutik

O05 Aborti tjetër

O06 Aborti i paspecifikuar

Përf.:
abortimin e provokuar NOS

O07 Aborti i tentuar i dështuar

Përf.:
dështimin e tentativës për abort të provokuar
Përj.:
abortin e paplotë (O03-O06)
O07.0 Aborti mjekësor i dështuar, i komplikuar nga infeksione gjenitale dhe pelvike
Përf.:
Me gjendjet në O08.0
O07.1 Aborti mjekësor i dështuar, i komplikuar nga hemorragji e shtuar ose e vonuar
Përf.:
Me gjendjet në O08.1
O07.2 Aborti mjekësor i dështuar, i komplikuar nga embolia
Përf.:
Me gjendjet në O08.2
O07.3 Aborti mjekësor i dështuar me komplikacione të tjera, të paspecifikuara
Përf.:
Me gjendjet në O08.3-O08.9
O07.4 Aborti mjekësor i dështuar, pa komplikacione
Përf.:
Aborti mjekësor i dështuar NOS
O07.5 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, i komplikuar nga infeksione gjenitale dhe pelvike
Përf.:
Me gjendjet në O08.0
O07.6 Aborti i tentuar, i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, i komplikuar nga hemorragji e shtuar ose e vonuar
Përf.:
Me gjendjet në O08.1
O07.7 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, i komplikuar nga embolia
Përf.:
Me gjendjet në O08.2
O07.8 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, me komplikacione të tjera, të paspecifikuara
Përf.:
Me gjendjet në O08.3-O08.9
O07.9 Aborti i tentuar i dështuar, tjetër dhe i paspecifikuar, pa komplikacione
Përf.:
Aborti i tentuar i dështuar NOS

O08 Komplikacione pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike

Shënim:

Ky kod ofrohet në radhë të parë për kodifikim të sëmundshmërisë. Për përdorimin e kësaj kategorie iu duhet referuar rregullave dhe udhëzimeve të kodifikimit të sëmundshmërisë në Vëllimin 2.

O08.0 Infeksione gjenitale dhe pelvike pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Endometriti
 • Ooforiti
 • Parametriti
 • Peritoniti pelvik
 • Salpingiti
 • Salpingo-ooforiti
 • Sepsisi
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
Coding-Hint
Përdorni kodin shtesë (R57.2) , nëse dëshironi, për të identifikuar shokun septik.
Përj.:
embolizmin septik ose septikopiemik (O08.2)
infeksionin e traktit urinar (O08.8)
O08.1 Hemorragji e shtuar ose e vonuar pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Afibrinogjenemia
 • Sindroma e defibrinimit
 • Koagulimi intravaskular
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
O08.2 Embolia pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Emboli:
  • NOS
  • ajrore
  • e lëngut amniotik
  • e mpiksjes së gjakut
  • pulmonare
  • piemike
  • septike ose septikopiemike
  • nga solucionet me sapun
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
O08.3 Shoku pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Kolaps cirkulator
 • Shok (postoperativ)
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
Përj.:
shokun septik (R57.2)
O08.4 Insufiçienca renale pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Oliguria
 • Renale:
  • insufiçienca (akute)
  • rënie
  • nekroza tubulare
 • Uraemia
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
O08.5 Çrregullime metabolike pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
Prishje e ekuilibrit të elektroliteve pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
O08.6 Dëmtime të organeve dhe indeve pelvike pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Lacerim, perforacion, enjtje ose dëmtim kimik i:
  • fshikës së urinës
  • zorrës
  • ligamentit të gjerë
  • cerviksit
  • indit periuretral
  • uterusit
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
O08.7 Komplikacione të tjera venoze pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
O08.8 Komplikacione të tjera pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
 • Arrest kardiak
 • Infeksion i traktit urinar
 • pas gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
O08.9 Komplikacione të paspecifikuara pas abortit dhe barrës molare dhe ektopike
Përf.:
Komplikacione të paspecifikuara pas Gjendjeve të klasifikuara në O00-O07
to top of page